Home » Dokumenty a formuláře komise » Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Zde pro vás připravujeme informace k získávání a archivování
informovaného souhlasu. Zatím odkazujeme na užitečné informace a vzory
na stránce Fakulty humanitních studií UK:

https://fhs.cuni.cz/FHS-2033.html