Home » Důležité odkazy

Důležité odkazy

Komise pro etiku ve výzkumu UK

Statut: https://www.cuni.cz/UK-8713.html

Jednací řád: https://www.cuni.cz/UK-9381.html

Informovaný souhlas: https://pages.pedf.cuni.cz/etik/dokumenty/informovany-souhlas/

Základní dokumenty upravující etiku výzkumu

Základní dokumenty, které se týkají etiky výzkumných projektů a z nichž Komise vychází ve své práci (odkazy na další zdroje informací pro výzkumníky viz webová stránka Komise pro etiku výzkumu).

Česká republika

Etický rámec výzkumu (usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č. 1005); http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/eticky-ramec-vyzkumu-1

Etický kodex českého pedagogického výzkumu
http://www.capv.cz/index.php/zakladni-udaje/clenstvi-v-capv/eticky-kodex

Univerzita Karlova

Statut Univerzity Karlovy
https://www.cuni.cz/UK-146.html#3

Etický kodex Univerzity Karlovy
https://www.cuni.cz/UK-5317.html

Statut Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy (Opatření rektora č. 74/2017) https://www.cuni.cz/UK-8713.html

Evropská unie

Evropská charta pro výzkumné pracovníky, 2005/251/ES, Úřední věstník Evropské unie

The European Code of Conduct for Research Integrity (2011, revize 2017)

Další

Singapore Statement on Research Integrity, 2010;

Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations, 2013.

Materiály informačního a vzdělávacího charakteru

Ethics for researchers: Facilitating Research Excellence in FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf

Hughes, J., Hunter, D., Sheehan, M., Wilkinson, S., & Wrigley, A. (2010). European Textbook on Ethics in Research. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/textbook-on-ethics-report_en.pdf