Home » Dokumenty a formuláře komise

Dokumenty a formuláře komise

Statut Komise

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opatreni_dekana_c._22__priloha.pdf

Jednací řád

Jednací řád – pracovní verze

Žádost o vyjádření komise pro etiku výzkumu

Formulář žádosti

Informovaný souhlas