Archiv rubriky: 2010

Aby pedagogika byla vědou provázenou historickou sebereflexí

Jak si rozumíme? (Filosofická východiska pojetí výchovy u Janusze Korczaka)

Pedagogika volného času – projekt budoucnosti, nebo slepá ulička?

Dopad diferenciace vzdělávacích příležitostí v povinném vzdělávání na vývoj nerovností ve výsledcích žáků v ČR po roce 2000

Analýza vyučovacích předmětu na základě výpovědí žáků

Vlivy sociálního statusu a materialistické hodnotové orientace na spokojenost se životem studentů středních škol

Recenze

O vstupovaní na tenký led

Scénická dimenze výkonu učitelské profese

Interakce rodiny a školy pohledem matek

Příprava učitelů na používání technologií při výuce matematiky a její rizika

Individualizovaná diagnostika člověka – inspirace pro metodologii pedagogiky

Objektivita v mediích mediálně pedagogický pohled

Vladimir Spousta osmdesátiletý

RECENZE

Učitelská profese v teoretické a výzkumné reflexi

Porozumenie výchove a univerzitné učitelské vzdělávanie

Personalizace v pedagogice – nový pohled na starý problém?

Konceptova analýza tvořivých úloh jako nástroj učitelské reflexe

UČITEL – EXPERT – Přehled výzkumných trendů a jejich výsledků

Mentoring jako forma kolegialni podpory a strategie dobré školy

Evropské přístupy k pojetí kvality učitele – optikou formálních dokumentů

Pedagogické činnosti českých učitelů v mezinárodním srovnání

Mezinárodni srovnání motivačních zdrojů učební činnosti žáků

Interpretace některých didakticko-matematických jevů u studentů učitelství a u učitelů matematiky

Pedagogicky a výzkumný rozměr studentských esejů v přípravě studentů učitelství pro primární školu

O potřebě integrace myšlenkových snah zaměřených k profesionalizaci učitelství: diskuse na okraj monotematického čísla pedagogiky č. 3-4/2010

Publikovaní výsledku výzkumu a vykazování výsledků výzkumu na českých vysokých školách

Recenze