Archiv rubriky: 1959

Didaktické otázky výrobní práce žáků

Úkoly družin v současné etapě přestavby našeho školství

Ku psychológii vzťahov učitela ku žiakom

Zkušenosti s vytvářením výchovného systému na jedenáctileté střední škole

Základy zemědělské výroby na dvanáctiletých středních školách

Lidová osvětová práce v počátcích národního obrození

Zprávy

Recenze

Za vzdělávání v komunistickém duchu

Podíl národní školy na přípravě žáků pro samostatnou práci s učebnicí

K otázce gnoseologických základů přestavby výchovně vzdělávacího systému a k jejímu společenskému významu

Problémy všestranného rozvoje osobnosti dítěte

Naděžda Konstantinovna Krupská o významu spojení vyučování s výrobní prací

Zprávy

Recenze

K socialistické přestavbě našeho školství

Úkoly na úseku odborné výchovy v boji za dovršení výstavby socialismu

Nové pojetí vzdělávání pracujících

K nové soustavě vzdělání učitelů

K některým otázkám přestavby vysoké školy

K otázce uvědomělosti v mravní výchově

Uspokojování estetických potřeb v procesu práce

Makarenkův odkaz naší výchovné práci

Zprávy

Za výchovu a vzdělání v komunistickém duchu

O těsném spojení školy se životem a o dalším rozvoji výchovy a vzdělání v Československu

Istota z volby školy a sebarealizácia schopností a záujmov mládeže

Přestavba školy v současné etapě budování socialismu

Všeobecné vzdělávací škola z hlediska spojení výchovy a vyučování se životem, s výrobní prací

Výrobní práce na dvanáctileté střední škole v Písku

Revolučná zmena výchovy v SSSR

Vychovat pokolení komunismu

Úloha české a slovenské vědy v přestavbě naší školy

K otázce vyučovacích zásad ve výrobním vyučování

Některé problémy současné výchovy učňů

Idea práce ve výchově

Výchovný plán třídního učitele jako prostředek cílevědomé a soustavné výchovy

Recenze

Zprávy

Za dovršení revoluční přestavby naší školy ve školu socialistickou

K současným otázkám kulturní revoluce, výchovy a školství u nás

Spojení vyučování s produktivní prací

K diskusi o otázkách rozvoje sovětského školství

Některé stránky základní metody socialistické výchovy a první kroky k jejímu uskutečňování v Německé demokratické republice

Systém činnosti, myšlení a poznání

Recenze

Zprávy