4. Důležité informace před začátkem semestru

Zápis do studia / zápis do dalšího ročníku

 • V určený den se dostavte na fakultu k zápisu do studia. Zápis probíhá u referentky pro studenty se speciálními potřebami Kristýny Janyškové (kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz), která s vámi komunikovala v průběhu celého přijímacího řízení. Po zápisu do studia budete během několika dnů přiřazeni na studijní oddělení (SO) ke své studijní referentce (https://pedf.cuni.cz/PEDF-220.html), která bude spravovat vaši studijní agendu. Ve studijních záležitostech se tedy budete nově obracet na ni. Nadto však v průběhu celého studia můžete čerpat podporu výše uvedené studijní referentky pro studenty se speciálními potřebami, která bude spravovat vaši „oblast specifi ckých potřeb“. Můžete se na ni obracet při problémech s modifi kací výuky a atestací, při obtížích vyplývajících z vašeho zdravotního stavu, ale také při problémech studijního rázu (zápis předmětů, orientace v SIS), pro které možná při komunikaci s vaší studijní referentkou nebude prostor.
 • Pokud se vám daný termín k zápisu nehodí (např. ze zdravotních důvodů), dejte vědět referentce pro studenty se speciálními potřebami, navrhne vám termín náhradní. Pokud se vám např. z důvodu vleklých zdravotních obtíží nehodí žádný z nabízených termínů, můžete být zapsáni také někým jiným (rodinným příslušníkem, partnerem, kamarádem) – je však nutné vybavit jej kromě potřebných dokumentů k zápisu také plnou mocí, která jej k vašemu zápisu oprávní (plná moc nemusí být úředně ověřená). O této skutečnosti prosím dopředu informujte referentku pro studenty se speciálními potřebami.

Vyzvednutí průkazu studenta a aktivace hesla do SIS
(Studentského informačního systému)

 • Výdejní centra bývají někdy velmi vytížená, proto pokud vás fronty stresují či je pro vás ze zdravotních důvodů dlouhé čekání nepříjemné, můžete se ve výdejním centru přihlásit na konkrétní čas, a to zde: https://cuni.cz/UK-2303.html.
 • V případě, že si průkaz nemůžete vyzvednout osobně, je možné jeho vyzvednutí zástupcem s plnou mocí (nemusí být úředně ověřená) či s jiným vámi podepsaným informovaným souhlasem. Fotku lze v takovém případě přinést v elektronické formě na USB nebo zaslat na email: prukazyuk@gmail.com. Nedoporučujeme žádat o zaslání průkazu poštou.
 • V případě, že se nemůžete osobně dostavit pro heslo, je nejlepší využít online poradnu, kde Vám heslo do 24 hodin vygenerují online. Poradnu můžete kontaktovat zde: https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=porad2querypublic&action=run&apl=sis. U hesla se vždy doporučuje online vygenerování, jedná se o citlivý údaj a přístup k celému profilu studenta na UK, proto se vyzvednutí cizí osobou nedoporučuje a v běžných případech heslo ani osobám s informovaným souhlasem nevydáváme
 • Pokud jste již studovali na některé z fakult UK a máte stále platný a funkční průkaz, průkaz se při zápisu ke studiu automaticky stává aktivním a můžete jej znova využívat. U průkazu nehraje roli fakulta, platí pro celou univerzitu, je tedy možné využít ho při studiu na jakékoliv fakultě UK.
 • Pro prodloužení licence ISIC, ITIC a ALIVE je třeba navštívit jedno z výdejních center UK nebo poslat svého zástupce s informovaným souhlasem. Přelepky na průkazy se poštou nezasílají, je nutné, aby platnost průkazu byla prodloužena ve výdejním centru.
 • S Info pultem UK Pointu se můžete spojit telefonicky, a to na 224 491 850, s výdejním centrem průkazů pak na 224 491 610. Možnost je i elektronicky, a to pro obecné informace na info@cuni.cz a pro průkazy na email prukazy@cuni.cz. Poradnu můžete kontaktovat také na: https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=Porad2QueryPublic&action=run&apl=CORE.
 • Další informace k výdeji průkazů a hesel naleznete zde: https://cuni.cz/UK-1444.html.

Zápis předmětů

 • Zápis předmětů může být leckdy náročný. Pokud si nejste jisti, jaké povinné a povinně volitelné předměty vám Karolinka doporučuje, případně si nevíte rady, jaké volitelné předměty si zapsat, a nerozumíte paralelním skupinám, můžete kontaktovat studentské tutory (konkrétně tutory pro studenty se speciálními potřebami), kteří Vám mohou i velmi neformálně, například nad šálkem kávy, poradit. Kontaktovat je můžete emailem, telefonicky či také osobně. Více informací o tutorech, včetně kontaktů, naleznete zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-229.html.
 • Stejně tak můžete oslovit také kontaktního pracovníka na katedře a s žádostí o radu semůžete samozřejmě obracet i na referentku pro studenty se speciálními potřebami.
 • Pro některé studenty může být obtížná také samotná orientace ve Studijním informačním systému (SIS), problematická může být např. pro studenty se zrakovým postižením. Proto doporučujeme seznámit se se SIS ještě dříve, než začne zápis předmětů – pomoc s orientací můžete čerpat např. u referentky pro studenty se speciálními potřebami.
 • Pokud máte problém s anotací předmětu či požadavky pro splnění předmětu nejsou jasně formulovány, kontaktujte garanta předmětu, případně kontaktní osobu katedry/vedoucího katedry nebo garanta studijního programu (https://pedf.cuni.cz/PEDF-975.html).

Předstudijní soustředění a týden otevřených dveří kontaktních
osob kateder

 • Před samotným začátkem semestru probíhá na PedF předstudijní soustředění, kde se můžete dozvědět mnoho praktických informací o studijním programu, studiu či neformálních studentských akcích.
 • Předstudijní soustředění je realizováno podle studijních programů (tj. pro každý studijní program zvlášť), zároveň však můžete využít možnosti zúčastnit se předstudijního soustředění realizovaného speciálně pro studenty se speciálním potřebami.
 • Více informací včetně rozpisu naleznete na https://pedf.cuni.cz/PEDF-224.html.
 • Na počátku semestru pak také probíhá týden otevřených dveří kontaktních osob kateder, v rámci kterého máte příležitost seznámit se s katedrou, na které budete realizovat své studium a zejména s konkrétní kontaktní osobou, která Vám může při studiu poskytovat podporu. V případě dvouoborů doporučujeme seznámit se s oběma katedrami.

Imatrikulace

 • Složení imatrikulačního slibu je povinné pro všechny studenty. Pokud se např. ze zdravotních důvodů nemůžete imatrikulace zúčastnit, můžete imatrikulační slib podepsat na studijním oddělení. Pokud pro vás není možná ani tato varianta, obraťte se na referentku pro studenty se speciálními potřebami.
 • Pokud však vaší účasti nic nebrání, doporučujeme se tohoto významného a důstojného ceremoniálu zúčastnit. Potřebujete-li po dobu ceremonie zajistit libovolnou modifi kaci, asistenci, tlumočení či doprovod, dejte to předem vědět studijní referentce pro studenty se speciálními potřebami.

Seznamovací kurzy

 • Seznamovací kurzy mají na PedF dlouhou tradici. Někdy probíhají ve formě několikadenního výjezdu mimo Prahu, jindy jde o jednodenní pražskou akci. Vždy však platí, že jsou kompletně organizovány samotnými studenty. O seznamovacích kurzech se můžete dočíst více zde: http://seznamovak.pedf.cuni.cz/.
 • Seznamovací kurzy jsou pořádány pro každý studijní program zvlášť a na uvedených stránkách zjistíte, kdo je organizátorem konkrétního seznamovacího kurzu.
 • V některých případech je vhodné se u organizátorů dopředu informovat o povaze kurzu. Studentům se somatickým onemocněním či epilepsií doporučujeme informovat organizátora o vašich zdravotních limitech. V případech speciální diety (bezlepková, alergie…) je vhodné zajímat se o podobu stravování, pro orientaci v neznámém prostředí mohou studenti se zrakovým postižením potřebovat přítomnost asistenta, což je taktéž potřeba s organizátory vyjednat. V případě takovýchto požadavků máte možnost kontaktovat přímo organizátora nebo se můžete obrátit na referentku pro studenty se speciálními potřebami, která se s organizátory spojí za vás (případně ve spolupráci s vámi).

Na co nezapomenout při zahájení studia

 • Zápis do studia – cca v polovině července a na konci srpna, ale po domluvě také v září, či kdykoli v průběhu daného období;
 • Vyzvednutí karty Studenta, přihlášení do Studentského informačního systému „SIS“ (ideálně hned po zápisu do studia, nejpozději před zápisem předmětů);
 • Karolinka – prostudujte si svůj studijní plán, jeho trajektorii, doporučené předměty (předzápisem do předmětů);
 • Zápis – zapište si doporučené a vybrané předměty (od 14. 9. 2021);
 • Posudek funkční diagnostiky – objednejte se na posudek funkční diagnostiky, pro potřebu diagnostického rozhovoru si připravte platný posudek od lékaře či jiného specialisty, příp. doklad o invaliditě či jiný relevantní dokument;
 • Seznamte se s katedrou, na které budete kmenově realizovat své studium (v případě dvouoboru je vhodné seznámit se s oběma katedrami) – ozvěte se kontaktní osobě katedry a sjednejte si s ní schůzku (osobně/online), či se alespoň spojte přes email – kontaktní osoby je Vaším užitečným spojencem při celém Vašem studiu;
 • Zajistěte si připojení k internetu;
 • Založte si fakultní email;
 • Přihlaste se do fakultního MS Teams;
 • Seznamte se se všemi budovami, na kterých bude realizována Vaše výuka (budova Rettigova,Myslíkova, Spálená, Celetná…);
 • Najděte si nejbližší menzu;
 • Zkontaktujte tutory pro studenty se speciálními potřebami – v případě potřeby Vám mohou poradit.

Přejeme Vám úspěšný nástup do studia!

Anna Kucharská a Kristýna Janyšková

← předchozí