O konferenci

Sborník příspěvků z konference: Vysokoškolské poradenství –
aktuální výzvy a trendy
ke stažení zde
Sborník s abstrakty z konference ke stažení zde
Tisková zpráva z konference ke stažení zde
Soubory ke stažení

Program konference zveřejněn zde

Časový harmonogram příspěvků na konferenci zde

Milé kolegyně, milí kolegové,

zveme Vás tímto na konferenci „Vysokoškolské poradenství – aktuální výzvy a trendy“. Jedná se o závěrečnou konferenci projektu „ESF pro VŠ II na UK“, prostřednictvím kterého byla podpořena činnost Akademické poradny Pedagogické fakulty UK.

Poradenství pro studenty vysoké školy je dnes běžnou součástí činnosti vysokých škol. Cílem konference je zprostředkovat zkušenosti poradenských pracovníků a podpořit další rozvoj v této oblasti. Chtěli bychom se zaměřit na podporu všech ohrožených skupin studentů na vysoké škole – ať už se jedná o studenty se specifickými potřebami (registrovaní studenti se SP nebo studenti, kteří studují tzv. v utajení), studenty se socioekonomickým znevýhodněním, studenty v tíživé sociální situaci a životních krizích.

Poradenské služby jsou také dostupné vysokoškolským pracovníkům – pro jejich podporu ohrožených studentů, ale také pro jejich osobní a profesní růst, případně při řešení problémových situací.

Přivítáme témata z těchto odborných okruhů:

  • Formy a možnosti poradenských služeb pro cílové skupiny vysokoškoláků
  • Poradenské služby pro studenty se specifickými potřebami, destigmatizace specifických potřeb
  • Problémy vysokoškolského studia, dopad COVID-19 na vysokoškoláky, online vysokoškolské poradenství, poradenství pro zahraniční studenty
  • Podpora well-beingu u vysokoškoláků
  • Formy a možnosti poradenských služeb pro vysokoškolské pracovníky

Konference se uskuteční dne 25. 5. 2022 v hlavní budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4 v Praze.

Konference je pořádána s podporou programu Cooperatio – Psychological Sciences.

_________________________________________________________________________

Název projektu: ESF pro VŠ II na UK
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322