O konferenci

Milé kolegyně, milí kolegové,

zveme Vás tímto na konferenci “Vysokoškolské poradenství – aktuální výzvy a trendy”.

Navazujeme na velmi úspěšnou konferenci, kterou jsme pořádali před dvěmi lety (bližší info najdete zde).

Poradenství pro studenty vysoké školy je dnes běžnou součástí činnosti vysokých škol. Cílem dalšího ročníku konference je zprostředkovat zkušenosti poradenských pracovníků a podpořit další rozvoj v této oblasti. Chtěli bychom se zaměřit na podporu všech ohrožených skupin studentů na vysoké škole – ať už se jedná o studenty se specifickými potřebami (registrovaní studenti se SP nebo studenti, kteří studují tzv. v utajení), studenty se socioekonomickým znevýhodněním, studenty v tíživé sociální situaci a životních krizích.

Zvláštní důraz bychom chtěli věnovat i novým výzvám poradenství na vysokých školách v kontextu krizové intervence, ale i otázkám podpory oblasti duševního zdraví studujících i pracovníků univerzit a vysokých škol.

Poradenské služby jsou také dostupné vysokoškolským pracovníkům – pro jejich podporu ohrožených studentů, ale také pro jejich osobní a profesní růst, případně při řešení problémových situací.

Přivítáme témata z těchto odborných okruhů:

  • Formy a možnosti poradenských služeb pro cílové skupiny vysokoškoláků
  • Podpora well-beingu u vysokoškoláků
  • Krizová intervence u VŠ studentů i pracovníků univerzity
  • Mimořádné události a role poradenských služeb na vysokých školách
  • Poradenské služby pro studenty se specifickými potřebami, destigmatizace specifických potřeb
  • Studijní neúspěšnost na vysoké škole a možnosti překonávání
  • Peer podpora
  • Problémy vysokoškolského studia, online vysokoškolské poradenství, poradenství pro zahraniční studenty, skupinové formy poradenství
  • Formy a možnosti poradenských služeb pro vysokoškolské pracovníky

Konference se uskuteční dne 22. 5. 2024 v hlavní budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4 v Praze.

_________________________________________________________________________