Program konference

8:30–9:25 Registrace (1. patro dle směrových šipek)

Plenární zasedání – R112 (9:30–12:00)

9:30–9:45                                   Zahájení konference

9:45–12:00                               Dopolední blok příspěvků

Psychosociální podpora po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr. Kristina Najbrtová, Filozofická fakulta UK, Psychologická poradna, Mgr. Šárka Vohlídalová, UK Point – Centrum Carolina)

Podpora duševního zdraví a prevence duševních onemocnění vysokoškoláků v rámci aktivit Asociace vysokoškolských poradců, z.s. (Mgr. Barbora Čalkovská, Asociace vysokoškolských poradců, z.s., Středisko ELSA ČVUT)

Podpora pracovního wellbeingu jako součást aktivit poradenských center VŠ (doc. PhDr. Mgr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., VŠTVS PALESTRA, spol. s.r.o., katedra pedagogiky a psychologie; Pedagogická fakulta PedF UK, katedra psychologie)

Kdo za to může: vnímaná odpovědnost za proces vysokoškolské výuky (PhDr. Radka High, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie, Ing. Karolina Duschinská, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, katedra pedagogiky)

Studenti se specifickými potřebami na PedF UK: Co očekávali od studia a jaké jsou jejich zkušenosti (Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D., Akademická poradna PedF UK, doc. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie a Akademická poradna PedF UK, bc. Natálie Folbergerová, Fakulta humanitních studií UK, katedra psychologie a věd o člověku)

12:00–13:15 Polední přestávka (zadní trakt AULY, občerstvení)

Odpolední sekce

Učebny: R112 (sekce A1), R016 (sekce B1)

13:15–15:00

14:55–15:10 Odpolední přestávka na kávu

Učebny: R112 (sekce A2), R016 (sekce B2)

15:10–16:30

Sekce A – učebna R112

A1 Podpora studentů na spektru (13:15 – 14:55)

Moderuje: Klára Špačková

Typy podpory poskytované studentům s poruchami autistického spektra v univerzitním prostředí: Scoping review (Mgr. Monika Smolíková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami)

Příklady dobré praxe v poradenství pro studenty s PAS (PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie a Akademická poradna PedF UK, Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D., Filozofická fakulta UK, katedra psychologie)

Podpora pro neurodivergentní studující (Mgr. Anna Vozková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita, Institut vzdělávání a poradenství)

Naplňování speciálních vzdělávacích potřeb studenta s autismem a dalším duševním onemocněním z pohledu samotného studenta a jeho rodiny (Mgr. Jana Mrázková, Ph.D., Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, ZŠ U dělnického cvičiště Praha 6)

Screening AWE pro ženy s PAS (PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie a Akademická poradna PedF UK)

A2 Studenti se specifickými potřebami na vysokých školách (15:10 – 16:30)

Moderuje: Markéta Švamberk Šauerová  

Události z prosince 2023 na FF UK a studující se specifickými potřebami (Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, Filozofická fakulta UK; Mgr. Kateřina Holubová, studijní oddělení, Filozofická fakulta UK)

Aktuální výzvy funkční diagnostiky u studentů s psychickými potížemi (PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie a Akademická poradna PedF UK)

Studenti se specifickými poruchami učení ve výuce cizích jazyků na vysoké škole (PhDr. Klára Špačková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie a Akademická poradna PedF UK)

Aktuální situace studia na vysoké škole pohledem studentů se zrakovým postižením (PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, katedra speciální pedagogiky a Akademická poradna PedF UK)

Relaxační cvičení jako klíčová složka pro zlepšení kvality života studentů s chronickým onemocněním (Eliška Tykvartová, VŠTVS PALESTRA, spol. s.r.o.)

Sekce B – učebna R016

Sekce B1: Vysokoškolské studium a jeho podpora (13:15 – 14:55)

Moderuje: Pavla Presslerová

Peer Program pro studující s psychickými obtížemi na VŠ (Mgr. Sláviková Veronika, UK Point Centrum Carolina)

Prevence předčasného ukončení u kombinované formy studia (ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D., Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická, Katedra sociální práce a speciální pedagogiky; Mgr. et Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociální práce a speciální pedagogiky)

Možnosti poradenství pro zahraniční studenty na příkladu péče o ukrajinské studenty na Masarykově univerzitě (Sofiia Berezka, Ph.D., Masarykova univerzita, Kariérní centrum)

Wellbeing a psychické zdraví dětí, aneb jak učit wellbeing (Mgr. Kučerová Olga, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie a Akademická poradna PedF UK, Mgr. Dymešová Gabriela, Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie a Akademická poradna PedF UK)

Zvyšování studijní úspěšnosti studentů se specifickými potřebami na PedF UK (Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, Akademická poradna, PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, katedra speciální pedagogiky)

Sekce B2: Možnosti podpory pracovníků i studentů vysokých škol (15:10 – 16:30)

Moderuje: Olga Kučerová

Možnosti a limity koučování akademických pracovníků a akademických pracovnic (Mgr. Kryštof David, Ph.D., PCC, Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Oddělení sociálních věd)

Kdo chce, pomoc najde i na Albertově (Fialová Dana, Přírodovědecká fakulta UK, studijní oddělení)

Začátky Study Hubu na Právnické fakultě UK (Mgr. Schützová Hana, Ph.D., Právnická fakulta UK, Katedra právních dovedností; Mgr. Adéla Slavíková, Právnická fakulta, Katedra právních dovedností)

Inkluzivní vzdělávání na vysokých školách – pomůcka pro pedagogy (ing. Brzáková Lucie, ProEduca z.s., www.proeduca.cz)

Peerko FF UK – studentská psychologická pomoc (Bc. Zuzana Šimková a Bc. Eliška Zunová, Filozofická fakulta UK)

Program ke stáhnutí v pdf :

http://pages.pedf.cuni.cz/vsporadenstvi/files/2024/05/Vysokoskolske-poradenstvi_program-5.pdf