Termíny a registrace

Konference se uskuteční dne 25. 5. 2022 v hlavní budově Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4 v Praze.

Forma konference: prezenční/hybridní (přístupy k online připojení budou upřesněny).

  • Přihláška k aktivní účasti na konferenci do 4.4.2022, registrace zde
  • Potvrzení přijetí příspěvku do 18.4.2022
  • Přihláška k pasivní účasti na konferenci do 8.5.2022, registrace zde

Konferenční poplatek není vybírán.