Spolupořadatelé konference

Vědecký výbor konference

  • doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
  • PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
  • PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
  • doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
  • Mgr. Katarína Vadíková, Ph.D.

Organizační výbor konference

  • PhDr. Kristýna Janyšková, Ph.D.
  • Bc. Veronika Chalupová
  • PaedDr. Eva Battistová