Spolupořadatelé

 • Akademická poradna PedF UK
 • Centrum Carolina – UK Point
 • Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

Záštitu nad konferencí převzala rektorka Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Vědecký výbor konference

 • doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
 • doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
 • Dr hab. Beata Pituła, prof.
 • PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
 • Mgr. Katarína Vadíková, Ph.D.

Organizační výbor konference

 • Kristýna Fridrichová
 • PhDr. Kristýna Janyšková, Ph.D.
 • PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
 • Mgr. Alice Rytychová
 • Mgr. Anna Vozková
 • Mgr. Jana Zdarsová