Aktivní příspěvky přijímáme do 30. 4. 2024, vyplněním tohoto formuláře

Rozhodnutí o přijetí příspěvku obdrží autoři emailem nejpozději 3.5. 2024

Podrobné informace o časové dotaci na jednotlivé příspěvky a organizaci konferenčních místností obdrží autoři přijatých příspěvků rovněž emailem. Každou sekci bude řídit moderátor, který dohlédne na časovou dotaci na jednotlivé příspěvky a bude řídit diskusi. Ve všech konferenčních místnostech bude k dispozici počítač a dataprojektor pro promítání prezentace. Prezentaci příspěvku bude možné také poslat emailem.

Konferenční sborník

Účastníci konference mohou publikovat své příspěvky v recenzovaném  konferenčním sborníku.

Inspiraci můžete najít v předchozím sborníku.

  • Příspěvek do sborníku zašlete do 12.7.2024 na email: pavla.presslerova@pedf.cuni.cz
  • Šablona konferenčního příspěvku k dispozici zde