Konferenční sborník

Účastníci konference mohou publikovat své příspěvky v konferenčním sborníku.

  • Příspěvek do sborníku zašlete do 30.6.2022 na email: katerina.widlakova@pedf.cuni.cz
  • Šablona konferenčního příspěvku k dispozici zde

Odborný článek do časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání

Lze se také informovat o možnosti publikovat příspěvky charakteru přehledových, teoretických a výzkumných studií v recenzovaném časopise Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání:

  • v monotematickém čísle 3/2022 věnovanému vysokoškolskému poradenství (příspěvky v anglickém jazyce), více informací zde;
  • případně v čísle 1/2023 věnované inkluzivnímu vzdělávání – více informací zde.
  • Příspěvek do anglického čísla 3/2022 zašlete do 31.8.2022.
  • Příspěvek do českého čísla 1/2023 zašlete do 31.3.2022
  • Příspěvky zasílejte na email: monika.kadrnozkova@pedf.cuni.cz
  • Pokyny pro autory a šablona ke stažení zde