Lidé

Odborná garantka kurzu:

Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Email: anna.kucharska@pedf.cuni.cz

Organizační zajištění: 

Var. A) školní psycholog: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, olga.kucerova@pedf.cuni.cz

var. B) školní speciální pedagog: Mgr. Jana Mrázková, jana.mrazkova@pedf.cuni.cz 

Lektorský tým: 

  • konkretizace lektorů je uvedena v programech jednotlivých setkání