Organizace studia

  • Jedná se o průběžné vzdělávání v kombinované formě (prezenční část 210 hodin, distanční část 40 hodin).
  • Studium trvá 4 semestry, 2 roky (říjen/listopad 2019- červen 2021)
  • Cena: 9000,- Kč / akademický rok, celkem: 18 000,- Kč za celé studium
  • Formy výuky: přednášky, cvičení, semináře, skupinové formy práce, výcvik v sociálních dovednostech.
  • Výuka probíhá ve vstupním studijním třídenním soustředění v prvním i druhém roce studia. Následují dvoudenní setkání – v prvním roce studia je jich pět, ve druhém roce studia čtyři.
  • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce s akcentem na poradenskou intervenci v prostředí školy ve zvoleném tématu práce.
  • Absolvent získává osvědčení o absolvování specializačního studia jako přílohu k vysokoškolskému diplomu.
  • Převážná část  prezenčního studia bude realizována v pátek odpoledne a v sobotu (dopolední a odpolední blok)
  • Místo konání: Katedra psychologie, PedF UK, Myslíkova 7, 110 00, Praha 1, případně partnerská pracoviště