Organizace studia

  •  Rozsah kurzu: 250 hodin, z toho 150 hodin probíhá ve společné výuce, 100 hodin dle zaměření v povinně volitelném modulu A) Školní psychologie nebo B) Školní speciální pedagogika, 50 hodin reflektované stáže ve školských poradenských zařízeních a školních poradenských pracovištích.
  • Studium trvá 4 semestry
  • Cena: Poplatek za celý program je 23 tis. Kč, hradí se ve dvou splátkách – za rok studia 11 500,-
  • Formy výuky: přednášky, cvičení, semináře, skupinové formy práce, výcvik v sociálních dovednostech.
  • Výuka probíhá ve vstupním studijním třídenním soustředění v prvním i druhém roce studia. Následují dvoudenní setkání – v prvním roce studia je jich pět, ve druhém roce studia čtyři.
  • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce s akcentem na poradenskou intervenci v prostředí školy ve zvoleném tématu práce.
  • Absolvent získává osvědčení o absolvování specializačního studia jako přílohu k vysokoškolskému diplomu.
  • Převážná část  prezenčního studia bude realizována v pátek odpoledne a v sobotu (dopolední a odpolední blok)
  • Místo konání: Katedra psychologie, PedF UK, Myslíkova 7, 110 00, Praha 1, případně partnerská pracoviště