Přihláška

 • Přihlášku lze vyplnit zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=5576
 • Termín přihlášení:  do 15.9.2019. (průběžně, do naplnění kapacity kurzu)
 • Bližší informace: studijní referentka: Mgr. Ivana Merellová (ivana.merellova@pedf.cuni.cz)
 • Písemná přihláška se zasílá na adresu:

  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,

  Studijní oddělení- Mgr. I. Merellová

  Magdalény Rettigové 4,

  116 39 Praha 1.

 • Administrativní poplatek(od 1. 1. 2017)  400,- Kč za elektronickou formu přihlášky 450,- Kč za listinnou formu přihlášky
  Banka:  85236011/0100
  Variabilní symbol:  232
  Specifický symbol:
  • při podání elektronické přihlášky – vygenerovaný kód, zaslaný na emailovou adresu  uchazeče
  • pro listinnou podobu přihlášky rodné číslo uchazeče bez lomítka
  Konstantní symbol:  0379