Přijímací řízení

  • Podmínkou přijetí je ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie nebo speciální pedagogika (případné nejasnosti lze konzultovat s dr. P. Presslerovou – pavla.presslerova@pedf.cuni.cz)
  • Kurz je vhodný i pro čerstvé absolventy psychologie či speciální pedagogiky, kteří směřují své pracovní působení na školní poradenské pracoviště
  • K přihlášce se dokládá doklad o ukončeném vzdělání (kopie) a odborný strukturovaný životopis