Poděkování

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

jak již mnozí z Vás víte, na začátku roku 2017 odešel z pozice vedoucího redaktora časopisu Speciální pedagogika pan docent Boris Titzl, Ph.D. Rádi bychom mu touto cestou poděkovali za důkladnou a časově náročnou práci, kterou časopisu věnoval, ať už jako redaktor pečující o obsahovou i formální úroveň publikovaných článků, nebo jako autor řady podnětných a erudovaných textů.

Těšíme se, že i nadále bude s naší redakcí spolupracovat.

Za redakční radu časopisu Speciální pedagogika

Mgr. Marie Komorná