Řešitelský tým projektu

Hlavní garant projektu

Ing. Jan Koucký, Ph.D.
vedoucí Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK

Manažer projektu

RNDr. Miroslav Procházka, CSc.

Další řešitelé projektu (v abecedním pořadí)

Ing. Aleš Bartušek 

Taras Hrendash, B.Sc, M.Sc., M.A.

PhDr. Yvona Kostelecká, Ph.D.

PhDr. Petra Raudenská, Ph.D.  

PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.

PhDr. Klára Uličná, Ph.D.

Doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Mgr. Martin Zelenka

Garanti výstupů projektu

Doc. Ing. Daniel Munich, Ph.D.

Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Prof., PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Prof., PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Oponent projektu

Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.