Archiv rubriky: 2017

Introduction

More than an Antidote Against Amnesia… Some historiographical, theoretical, and methodological reflections on the history of education

Tracking the Educationalization of the World: Prospects for an emancipated history of education

Sprache, Ideal und Wirklichkeit: Beobachtungen aus der Geschichte der Lehrerbildung

Geschichte als Dispositionsspielraum? Pädagogische Lehrbücher und Schriften für die Ausbildung von Primarlehrpersonen im Kanton Zürich, 1900–1950

Geschichte der Pädagogik im Curriculum der Lehrerausbildung für Grund- und Bürgerschulen (tschechisch-deutscher Vergleich: 1918–1939) – eine wissenschaftliche Disziplin im Dienste des Volkes, des Fortschrittes und der Sozialreform

Disciplinary Changes in Science Education in Hungary in the Era of the Stalinist Dictatorship

Change of Direction in Understanding the History of Education in Slovakia in the 1940s

Učitel, nebo chůva? Obsah a učivo jako memento učitelské profese

Ohlédnutí za vývojem přístupů k obsahu vzdělávání, učivu a kurikulu po roce 1989

Vzdělávací obsah: ukazují Bernsteinova teorie a sociální realismus cestu z krize?

Zkoumání (kvality) výuky: srovnání dvou přístupů

Problém účelnosti v dialogickém vyučování

Komenského spisy jako četba žáků základní školy?

Má význam brániť „neproduktívne“ vzdelávacie obsahy v dnešných časoch?

Smysl má bránit jakékoli vzdělávací obsahy

Kvaszův instrumentální realizmus v zorném poli didaktiky

Méně formalismu, více formace

Kooperativní učení ve výuce: teorie – výzkum – realita

Formativní hodnocení v praxi české základní školy

Hnutí Camphill na pozadí sociálněpedagogické reformy počátku minulého století

Úvod do aproximálního numerického systému

Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe

Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe

A zase ten učitel?

Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení

Morální distres učitelů – skrytý problém

Curriculum for Excellence: kurikulum založené na kompetencích a zkušenosti z jeho implementace

Samosvojnost, spiritualita, patření Tři aspekty lidské přirozenosti v Komenského vychovatelství

KOLESÁROVÁ, Karolína. Životní styl v informační společnosti

JACKSON, R., & LYONS, M. (Eds). Community care and inclusion for people with an intellectual disability