Kontakt a předplatné

Adresa redakce:
Redakce časopisu Výtvarná výchova
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Mgr. Ivana Čechová
Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1
tel. +420 221 900 136
e-mail: vytvarna.vychova@pedf.cuni.cz
Informace též na adrese: pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova

Předplatné:
ADISERVIS s.r.o. – distribuce
Na Nivách 18
141 00 Praha 4 – Michle
IČO: 28367499
Tel.: 241 484 521
Mobil: 603 215 568
e-mail: adiservis@seznam.cz

Cena jednotlivého výtisku je 130,- Kč; roční předplatné je 260,- Kč plus poštovné a balné.
Časopis vychází 2× ročně jako dvojčíslo.