Aktuality

Číslo 1,2/24 vyjde v elektronické podobě v rámci publikačního systému
OJS zde. V případě zájmu o registraci do systému OJS (registraci vyřizuje manager OJS – je nutná pro všechny autory) napište prosím na mail: vytvarna.vychova@pedf.cuni.cz
 
19. 1. 2024 by se dožil 80 let bývalý šéfredaktor časopisu Výtvarná výchova Pavel Šamšula.
 

Česká sekce INSEA ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Č. Budějovicích vydala novou publikaciJedná se o kolektivní monografii s názvem Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově.Autory jsou členové KVV PF JU dr. Karel Řepa, dr. Aleš Pospíšil, dr. Zuzana Duchková a dr. Michal Filip z KPE TF JU.

Publikace sleduje aktuální požadavky výtvarně-edukačního diskurzu s přihlédnutím k mezioborovým konotacím. Klade za cíl sloužit jako alternativní didaktický a metodický zdroj nejen pro učitele výtvarné výchovy na obou stupních základních škol, ale i pro výtvarnou výchovu volnočasovou.

Autoři přistupují k problematice krajiny ve výtvarné výchově z širokého spektra možných východisek, s nimiž „čtivou“ formou seznamují čtenáře knihy. Kromě obecného pojednání o krajině z pohledu rozmanitých vědních disciplín se text zabývá pozicí krajiny v zrcadle výtvarné kultury a zároveň aktualizuje edukativní odkaz tradičních forem krajinomalby a od něj se odvíjející žánrové tematiky.

Praktické využití knihy podtrhuje rozsáhlý soubor metodických listů, v nichž jsou detailně rozpracována realizovaná zadání vztahující se k námětu krajiny dle ucelené,  jednotné struktury. Didaktická analýza představuje možnosti tvořivého uchopení širokého námětového spektra, které lze na fenoménu krajiny vystavět v rámci studijních, imaginativních a experimentálních forem výtvarných činností. V návaznosti na současný vzdělávací diskurz se zabývá také obecněji pojatou environmentální tvorbou v krajině.

Zájemci si mohou knihu koupit na e-shopu Jihočeské univerzity zde

Karla Cikánová – gratulace k životnímu jubileu – více zde

Valdštejnská jízdárna od 9. dubna hostí významné jméno české umělecké scény 20. století – Toyen. Mezinárodní výstavní projekt Toyen: Snící rebelka, který připravila Národní galerie Praha ve spolupráci s Hamburger Kunsthalle a Musée d’Art Moderne de Paris – Paris Musées, vyzvedne kromě důležitých etap tvorby surrealistické umělkyně také hlavní témata z jejího díla, například erotiku či alchymii.

Výstava, která bude později představena v Hamburgu i Paříži, měla být pro veřejnost otevřena v Praze právě 9. dubna. S ohledem na přetrvávající opatření bude však ještě trpělivě čekat, než přivítá první návštěvníky. Do té doby se s Toyen budou zájemci potkávat alespoň prostřednictvím sociálních sítí.

více informací zde

Katedra výtvarné výchovy PedF UK se účastní mezinárodního výzkumného projektu HORIZON 2020/AMASS 870621. Acting on the Margin – Arts as a Social Sculpture (2020-2023) více informací zde
leták ke stažení zde
 
 
Edukační aktivity z oblasti výtvarné výchovy v době uzavření škol a galerií během epidemiologické krize
 
v době uzavření škol i galerií Vám Galerie hl. m. Prahy nabízí zajímavé, pestré a inspirativní online vzdělávací materiály pro edukační aktivity.

Odkaz na online edukační listy, vzdělávací tutoriály (videa), metodické materiály atd. je zde.

VV 2021 nová publikační platforma

Časopis Výtvarná výchova ve svém jubilejním 60. ročníku pomalu uzavírá éru, během níž vycházel jako tištěné periodikum. Brzy bude jako většina oborových časopisů vycházet v elektronické podobě. Věříme, že nová publikační forma přispěje ke kvalitativnímu růstu a zpřístupní obsah širšímu okruhu čtenářů.

Od 12. do 15. října 2020 se uskuteční virtuální konference české sekce INSEA

ART EDUCATION IN THE TIME OF CORONAVIRUS
REFLECTING ON TODAY, ANTICIPATING TOMORROW

více informací naleznete zde:

https://www.inseaconference.com/