Pokyny k úpravě textů

Studie a diskusní příspěvky je potřeba opatřit anotací, klíčovými slovy v českém a anglickém jazyce a přehledem použité literatury citované dle normy APA.

Autorům doporučujeme využít následující šablonu: sablona_apa_pro_casopis_vytvarna_vychova

Rozsah příspěvků je limitován následovně (včetně bibliografie):

  • studie 15 normostran (tj. 27 000 znaků včetně mezer), výjimku tvoří redakcí vyžádané přehledové studie s rozsahem do 40 normostran (tj. 72 000 znaků včetně mezer)
  • diskusní příspěvky 10 normostran (tj. 18 000 znaků včetně mezer),
  • recenze 5 normostran (tj. 9000 znaků včetně mezer).

Při překročení délky příspěvků redakce zpravidla vrací práce autorům ke zkrácení.

K textu je třeba připojit údaje o autorovi (jméno se všemi tituly, stručná profesní charakteristika, adresa bydliště, pracoviště, telefon, e-mail).

Pod textem musí být uvedena následující věta: „Předložený text nebyl dosud publikován, jedná se o text původní a není současně nabízen jiné redakci k publikování.“ Pokud text v obměněné podobě již publikován byl nebo je k publikaci připravován, uvede autor rozsah podobnosti textů a upřesní, kdy a kde text vyšel, případně kdy je plánováno jeho vydání.

Texty přijímá redakce v elektronické podobě s vyznačením odstavců, tučného písma, kurzívy atd. Je možné použít textové editory pracující pod Windows, nejvhodnější je textový editor Microsoft Word, verze nerozhoduje.

Text je třeba psát průběžně, řádky nezarovnávat. Klávesu ENTER používat pouze na konci odstavce.

Obrázky a tabulky by měly být vloženy do textu, obrázky je ale nutné zároveň zaslat jako samostatné dokumenty (vložením do textu je obrázek nevratně kvalitativně znehodnocen). Vhodné formáty (koncovky) obrazového dokumentu jsou jpg, tiff nebo psd v rozlišení nejlépe 300 dpi.

Při tvorbě grafů mějte prosím na paměti, že tisk textové části není barevný, a volte takové odstíny, které po převodu do šedé škály budou dostatečně tonálně diferencované. Nejlepší je grafy ukládat v černobílé verzi.

Nevyžádané rukopisy redakce nevrací a nehonoruje.

Děkujeme za respektování těchto pokynů, kterým přispějete ke zpružnění recenzního řízení a vzájemného kontaktu mezi autorem a redakcí.

V případě dotazů se obraťte na e-mailovou adresu redakce: vytvarna.vychova@pedf.cuni.cz.