Aktuální ročník

ROČNÍK 26 – 2018

VYŠLO:

HV 1/2018

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Miloš Hons: Česká hudební teorie v kritických názorech Karla Janečka
Stanislav Pecháček: Tvorba Jindřicha Felda pro dětské sbory

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Paulina Haragová: Slovenský skladateľ Jozef Podprocký a jeho tvorba pre akordeón

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Pozdní baroko II. Sebastiano Ricci a Arcangelo Correlli

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Jiřina Jiřičková: Pojďte s námi na výlet

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Petra Bělohlávková: Významná ocenění udělená hudebním pedagogům
Vartan Agopian: A Methodological Analysis of “The European Piano Method” (volumes 1, 2, and 3) by Fritz Emonts (z cyklu O hudbě anglicky)
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (leden–březen 2018)
Jarmila Siřičná: Ondřej Ruml – CD „Nahubu“ (recenze)

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Jozef Podprocký : Jedna druhej


PŘIPRAVUJEME:

HV 2/2018

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Jaroslava Rodičová: Vznik a vývoj hudebních institucí zejména ve vymezených oblastech jihočeského kraje
Jan Chumchal a Jiří Kusák: Z dějin hudební výchovy na Valašskomeziříčsku od konce 19. století do 20. let 20. století. Jan Nepomuk Polášek (1873–1956)

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Petra Bělohlávková: Atonalita a její využití v HV

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY
Jaroslav Bláha: Pozdní baroko III – Egid Quirin Asam a Johann Sebastian Bach

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Nikola Illeová: L. Janáček – Příhody lišky Bystroušky: Návrhy hudebních činností

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Jiří Bezděk: Hudba Hradní stráže a Policie ČR & Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy uvedly mladé talenty
Lenka Minaříková a Dana Novotná: Komunikace v tvůrčím procesu jako prostředek mezigenerační spolupráce v různých sociálních prostředích
Vartan Agopian: A Methodological Analysis of Piano Books for Beginners: The Chester, Suzuki, Bastien, and Alfred Methods (z cyklu O hudbě anglicky)
Jiřina Jiřičková: IV. mezinárodní hudební olympiáda
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (duben–červen 2018)

NOTOVÁ PŘÍLOHA