Aktuální ročník

 

PŘIPRAVUJEME:

Hudební výchova 1/2018

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Miloš Hons: Česká hudební teorie v kritických názorech Karla Janečka
Jaroslava Rodičová: Vznik a vývoj hudebních institucí zejména ve vymezených oblastech jihočeského kraje
Stanislav Pecháček: Tvorba Jindřicha Felda pro dětské sbory

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Nikola Illeová: L. Janáček – Příhody lišky Bystroušky : Návrhy hudebních činností.

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE


JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY

Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (leden–březen 2018)
Vartan Agopian: O hudbě anglicky – A Methodological Analysis of “The European Piano Method” (volumes 1, 2, and 3) by Fritz Emonts

OBÁLKA
Jaroslav Bláha: Pozdní baroko II. Sebastiano Ricci a Arcangelo Correlli

NOTOVÁ PŘÍLOHA