Kontakt

Šéfredaktor:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
e-mail: milos.kodejska@pedf.cuni.cz

Výkonná redaktorka:
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
e-mail: milena.kmentova@pedf.cuni.cz

Web časopisu:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
e-mail: petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz
tel.  +420 603 343 302

Grafická úprava a sazba:
Mgr. Zdeňka Urbanová, DiS.
e-mail: zdenka.urb.art@gmail.com

Kontakt pro autory:
e-mail: casopisHV@email.cz

Vydává: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – vydavatelství

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

Předplatné zajišťuje:
ADISERVIS, s.r.o.
adiservis@seznam.cz
Na Nivách 18, 141 Praha 4 – Michle
tel: 241 484 521

Vychází 4x ročně: Roční předplatné 260 Kč, jednotlivý výtisk 65 Kč + poštovné a balné

Adresa redakce:
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – vydavatelství
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

© Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Praha 2004

MK ČR E 6248
ISSN 1210-3683