ročník 31 – 2023

HV 1/2023

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Stanislav Pecháček: Miroslav Raichl: Úpravy lidových písní pro dětské sbory
Vít Náměstek: Pater Karel Bříza – řeholní kněz, skladatel duchovní hudby, varhaník, varhanář a pedagog

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Roman Czepa: Tvorba klavírních etud s využitím nonartificiální a(nebo) filmové hudby
Zuzana Selčanová: Online nástroje pro hudební gramotnost

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Několik poznámek k cyklu Hudba a obraz, ročník 2023
Jaroslav Bláha: Od alegorie generace Národního divadla k subjektivnímu symbolu generace devadesátých let Josef Suk – Jan Preisler – Antonin Sova
Miluše Obešlová: Profesor David Martin Howard a jeho výzkum lidského hlasu

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Bert Appermont: Music in me – příloha k článku Jiřiny Jiřičkové a Marka Sedláčka

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Jiřina Jiřičková, Marek Sedláček: K didaktickému potenciálu písně v kontextu Evropského dne hudby ve školách

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Eva Langsteinová: Ohliadnutie za profesorkou Evou Michalovou (1939–2022)
Marek Valášek: Konference didaktiky hudební výchovy s mezinárodní účastí
Lukáš Filippi: Ohlédnutí za mezinárodní konferencí „Complex Impact of Music on Pedagogical Processes“ pořádanou Českou hudební radou
Hana Stadlerová, Daniela Taylor: Recenze na HUDEBNÍČEK Petra Nikla a Miroslava Černého
Stanislav Pecháček: Antonín Dvořák – Rusalka (1st part) – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Kšeft – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (duben–červen 2023)


HV 2/2023

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Eva Novotná, Ivana Ašenbrenerová:Podoba hudební výchovy a profesní přípravy jejích budoucích pedagogů v Izraeli jako možný zdroj inspirace pro české prostředí

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Jiřina Jiřičková: Didaktika hudební výchovy v kontextu rozvoje profesních kompetencí učitele
Leona Stříteská: Duchovní hudba ve škole

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Dana Soušková: Jitka Snížková a její tvorba pro děti a mládež – 1. část
Jaroslav Bláha: Zvnitřnění tématu jako cesta k uvolnění formy a obsahu v tvorbě Josefa Suka, Jana Preislera a Antonína Sovy

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Eva Jenčková: Výběr z publikace „O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem“

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Jaromír Ehrenberger: Hlasová ladička a její využití v tónové prvouce

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Libuše Tichá: Podpora mimořádně nadaných žáků v uměleckém vzdělávání – Akademie MenART
Jakub Šelmeczi: Mezinárodní dny v Mozarteu
Marie Slavíková: Hravá hudební výchova pro radost žákům i učitelům
Veronika Ševčíková:Nad zuby darovaného koně aneb Nejen o nové knize o dějinách „klasické“ hudby
Stanislav Pecháček: Antonín Dvořák – Rusalka (2nd part) – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Zmizelá hudba – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (červenec–září 2023)


HV 3/2023

Milena Kmentová: Editorial
Jan Prchal: Odešel Jiří Černý

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Jiří Bezděk: Uplatnění sluchové strukturální analýzy skladeb v hudební kritice

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Hana Stadlerová, Daniela Taylor: Tvořivé pojetí mezioborových aktivit vzdělávací oblasti Umění a kultura v profesní přípravě učitelů primárního vzdělávání
Vít Novotný: Příběhy vyprávěné hudbou : Průzkum inovativního přístupu k poslechovým činnostem v hudební výchově

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Dana Soušková: Jitka Snížková a její tvorba pro děti a mládež – 2. část
Jan Lukš: Bachovští interpreti – klavíristé
Jaroslav Bláha: Od zvnitřnění tématu k expresivní uvolněnosti a výrazové naléhavosti

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Stanislav Pecháček, Boris Nykl: Ukázka z publikace Klavírní úpravy populárních písní

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Michal Horák: Učivo vyjmenovaných slov v písních a hudebních aktivitách

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Silvia Adamová, Eva Ferková, Zuzana Flamová, Katarína Hašková, Markéta Štefková, Viliam Udič: Správa z projektu „O hudbe chcem vedieť viac!“
Kristýna Šrámková, Vít Novotný, Jakub Šelmeczi: 30. ročník konference European Association for Music in Schools v Lyonu
Slávka Kopčáková: Miesto kľúčových textov hudobných tvorcov v recepcii hudby a súčasnom myslení o hudbe
Zuzana Selčanová: Když se klavírních aranžmá populárních písní ujmou studenti
Stanislav Pecháček: The Conductor in History – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: V hudbě nejde o život, v hudbě jde o víc – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (říjen – prosinec 2023)


HV 4/2023

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Jiří Kusák, Jan Mazurek: Česká hudební výchova 1890–1918
Jan Chumchal:150. jubileum Jana Nepomuka Poláška a malé ohlédnutí za jeho pedagogickou činností

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Marie Stodůlková: Sonda do současného povědomí o lidové písni u anglických dětí

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Miluše Obešlová: Profesor Ingo R. Titze a jeho přínos světové vokologii
Jaroslav Bláha: Pohádka jako kultovní téma secesního symbolismu

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Milena Raková, Jiří Žáček: Čtyři písně pro děti

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Vít Novotný: Jan Palach v hudbě: Most do světa soudobé vážné hudby

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Jiřina Jiřičková: Projekt kreativních workshopů pro studenty a pedagogy HV
Oran Etkin, Jakub Šíbl: O TIMBALOOLOO: Podpora hudební výchovy dětí v MŠ a na prvním stupni ZŠ
Stanislav Pecháček: Metodika rozvoje dětské hudební tvořivosti jako součást přípravy budoucího učitele hudební výchovy
Tatiana Škapcová: Trendy v hudobnej pedagogike v súčasných perspektívach – od aplikačných východísk k možnostiam technologického transferu
Stanislav Pecháček: Speaking and singing voice – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Hudba a říše živočišná – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (leden–březen 2024)