ročník 30 – 2022

HV 1/2022

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Stanislav Pecháček: Dětské sbory Emila Hradeckého
Jan Lukš: Barokní literatura pro klávesové nástroje s výjimkou tvorby J. S. Bacha

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Marie Stodůlková: Content and Language Integrated Learning a jeho aplikace do výuky HV na 2. stupni ZŠ

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Několik poznámek k cyklu Hudba a obraz, ročník 2022
Jaroslav Bláha: Claude Debussy jako nerudovský problém aneb Konec -ismů?
Miluše Obešlová: Zahraniční mezioborová péče o lidský hlas

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Václav Vedral: Písničky pro děti

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Galina Gvozdevskaia: Hudební výchova na všeobecně vzdělávacích školách v Japonsku

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Jindra Nečasová Nardelli: Jak cvičím na klavír? Rozhovor s jubilantem Tomášem Víškem
Jan Steyer: První vydání dětských písniček Václava Vedrala
Stanislav Pecháček: European Church Music II – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Classic Piano Joke(r)s–z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (duben−červen 2022)


HV 2/2022

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Petra Bělohlávková: Modalita a její využití v hudební výchově, část 1 – církevní modalita
Jaromír Ehrenberger: Rozvoj vokálně intonačních dovedností ve škole

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Od popisnosti realismu a programní hudby k zrakovým a sluchovým dojmům impresionismu. Claude Debussy a Claude Monet

NOTOVÁ PŘÍLOHA
J. F. N. Seger: Fuga in G, arr. Petra Bělohlávková

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Marie Stodůlková: Možnost využití metody Content and Language Integrated Learning (CLIL) ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Marie Dunovská: Poklad existence
Marie Dunovská: Alena Tichá – fenomén české hlasové výchovyEva Kolandová: 3. ročník Hudební olympiády České republiky
Jiřina Jiřičková: Mezinárodní hudební olympiáda – prostor pro inspiraci a motivaciZuzana Selčanová: Nová učebnice pro pedagogiky v umělecké sféře
Stanislav Pecháček: History of Music – Early Twentieth-Century –isms– z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Steinway – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (červenec–září)


HV 3/2022

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Ludmila Kroupová: Distanční výuka v hudebním oboru základních uměleckých škol v Královéhradeckém kraji
Stanislav Pecháček: Dětské sbory Miroslava Raichla

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Od alegorie k subjektivnímu symbolu a secesní arabesce. Claude Debussy, James MacNeil Whistler a Stefan Mallarmée

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Bert Appermont: Together EuDaMus Song příloha k článku Marka Sedláčka, Jiřiny Jiřičkové a Jana Prchala

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Milena Kmentová: Jedlé ukolébavky — hudebně-dramatické pásmo pro děti ve věku 5−8 let

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Elvira Gadžijeva: Otakar Dubský − sbormistr, tenor, pedagog slaví životní jubileum
Marek Sedláček, Jiřina Jiřičková, Jan Prchal: První evropský den hudby ve školách
Marie Lišková: Spolupráce české a slovenské školy pedagogické − projekt Erasmus+
Jiřina Jiřičková: Ohlédnutí za mezinárodní konferencí EAS s tématem Hudba & význam
Magdalena Pešková: Studentské fórum v Bělehradě
Kristýna Šrámková:Jóga pro hudebníky − Z Lisabonu do Prahy
Leona Stříteská: Představení nové monografie Stanislava Pecháčka Česká sborová tvorba III/B (od poloviny 20. století)
Jana Palkovská: Recenze − Klavírní literatura. Úvod do sólového repertoáru
Stanislav Pecháček: History of Music − Composer and Patron − z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Vytahuji se, tedy jsem − z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (říjen−prosinec 2022)


HV 3/2022

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Ludmila Kroupová: Distanční výuka v hudebním oboru základních uměleckých škol v Královéhradeckém kraji
Stanislav Pecháček: Dětské sbory Miroslava Raichla

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Od alegorie k subjektivnímu symbolu a secesní arabesce. Claude Debussy, James MacNeil Whistler a Stefan Mallarmée

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Bert Appermont: Together EuDaMus Song příloha k článku Marka Sedláčka, Jiřiny Jiřičkové a Jana Prchala

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Milena Kmentová: Jedlé ukolébavky — hudebně-dramatické pásmo pro děti ve věku 5−8 let

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Elvira Gadžijeva: Otakar Dubský − sbormistr, tenor, pedagog slaví životní jubileum
Marek Sedláček, Jiřina Jiřičková, Jan Prchal: První evropský den hudby ve školách
Marie Lišková: Spolupráce české a slovenské školy pedagogické − projekt Erasmus+
Jiřina Jiřičková: Ohlédnutí za mezinárodní konferencí EAS s tématem Hudba & význam
Magdalena Pešková: Studentské fórum v Bělehradě
Kristýna Šrámková:Jóga pro hudebníky − Z Lisabonu do Prahy
Leona Stříteská: Představení nové monografie Stanislava Pecháčka Česká sborová tvorba III/B (od poloviny 20. století)
Jana Palkovská: Recenze − Klavírní literatura. Úvod do sólového repertoáru
Stanislav Pecháček: History of Music − Composer and Patron − z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Vytahuji se, tedy jsem − z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (říjen−prosinec 2022)


HV 4/2022

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Hana Váňová: Třicetileté nebo téměř sedmdesátileté výročí časopisu Hudební výchova?
Alois Daněk: Hudební výchova pro každého? Hudební výchova pro každého!

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Lucie Fürstová: Alena Tichá, fenomén české hlasové výchovy – 2. část

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Striktní řád intermezza neoklasicismu. Claude Debussy a Pierre-August Renoir

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Součástí článku Jana Prchala

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Jan Prchal: S rondem je … legrace!

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Rafaela Drgáčová: V létě za hudbou do Ústí nad Labem aneb Ohlédnutí za Letní dílnou hudební výchovy 2022Petra Bělohlávková: Recenze: Lucie a Martin Kajzarovi – Než zapadne sluníčkoStanislav Pecháček: Major baroque composers – z cyklu O hudbě anglicky
Stanislav Pecháček: Domenico Scarlatti – z cyklu O hudbě anglicky
Marie Hons: Zásadní otázka – poezie
Vít Gregor: Strassenmuzikanten – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (leden–březen 2023)