Časopis Hudební výchova

 • vydává Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy za finanční spoluúčasti Nadace Českého hudebního fondu

Profilace časopisu

 • společenské dění a hudební výchova
 • aktuální otázky přestavby hudebního školství
 • srovnávací a přehledové studie o stavu hudebně výchovné problematiky u nás i v zahraničí
 • závěry současných hudebně pedagogických výzkumů
 • závěry a podněty z vybraných studentských kvalifikačních prací
 • metodické podněty pro hudebně výchovnou práci
 • osobní zkušenosti autorů s výukou hudební výchovy na různých typech škol
 • informace o zajímavých hudebních a hudebně pedagogických akcích
 • postřehy ze zahraničních stáží a studijních pobytů
 • medailónky významných jubilujících osobností
 • recenze vycházejících monografií
 • rubrika O hudbě anglicky
 • rubrika O hudbě s úsměvem
 • autorské počiny v písňové tvorbě pro děti