ročník 27 – 2019

HV 1/2019

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Jan Borek: Výzkum budoucích hudebních profesionálů: hudební preference, nová média, obsah hudební výchovy
Barbora Bortlová: Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Milan Motl: Kočičiny – pohádky a písně
Belo Felix: Ako sa narodili Kočičí písně

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Několik poznámek k cyklu hudba a obraz, ročník 2019
Jaroslav Bláha: Od objektivity řádu k subjektivitě prožitku

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
Jaroslav Bláha: Cyklus Hudba a obraz, ročník 2019

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Belo Felix, Jiří Žáček: Šest písní z cyklu Kočičiny – pohádky a písně

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Milena Kmentová: Nahrávky Holasových testů hudebních schopností jsou opět dostupné
Petra Slavíková: Reflexe roční zahraniční stáže v Anglii

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Vartan Agopian: A Backward Glance and a Forward Glimpse: Janžurová in comparison with the Thompson, Alfred, Bastien, Emonts, Chester, and Suzuki’s methods (part 2) – z cyklu O hudbě anglicky
Rafaela Drgáčová: Letní dílny hudební výchovy 2018 v Mělníku
Slávka Kopčáková: Recenzia publikácie Integrovaná hudobná edukácia. Výzvy pre vyučovanie a prípravu učiteľov
Vít Gregor: Rizikové povolání – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (leden–březen 2019)


HV 2/2019

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Markéta Ottová: Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky (KHV PdF MU): Šetření mezi žáky a jeho výsledky

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Veronika Ševčíková: Biografismus – životopisný výklad dějin hudby v hodinách hudební výchovy – I. díl (Pojem biografismus a jeho podstata v kontextu poslechových činností realizovaných ve školní hudební výchově, včetně reflexe základních studijních pramenů k tématu)
Eva Suchánková: E-book a jeho uplatnění v hudebním vzdělávání

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Klasicismus jako umění „třetího stavu“
Irena Medňanská: Metamorfózy vývoja predmetu hudobná výchova na Slovensku od reformy v r. 2008
Alexandros Charalambidis: Hudební výchova na scestí?

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Bohumír Hanžlík: Zlatý král

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Eva Jenčková: Ukázky z publikace Prstohrátky nejen se zvířátkyMartina Pudelová, Eva Vičarová: Metoda Suzuki : Příspěvek k výběrově specializované hudební výchově

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Milan Motl: Jubilejní blahopřání Evě Jenčkové
Vartan Agopian: The role of self-regulation and quantity of practice in self-evaluation and improved performance among piano studentsz cyklu O hudbě anglicky
Eliška Novotná: Festival instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnassum, jako nositel pedagogicko-metodických průniků a inspirace
Tatiana Škapcová: K publikácii Marie Beníčkovej Muzikoterapie a edukace
Vít Gregor: Rozhodnutí – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (duben–červen 2019)
Bohumil Ždichynec: Houslový klíč


HV 3/2019

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Ivana Šůstková, Jiří Kusák: Z dějin regionální hudební výchovy – Josef Černík (1880–1969)
Stanislav Pecháček: Ilja Hurník (1922–2013) a jeho sborová tvorba pro děti

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Marie Lišková: 50leté výročí od prvního vydání „České Orffovy školy“

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Mezi barokem a klasicismem
Miloš Kodejška: Tradice a perspektivy hudební výchovy v českých základních školách
Naděžda Kotrnetzová: Učebnice hudební výchovy v Rakousku

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Jiřina Jiřičková, Přemysl Kočí: Ukázka z cyklu písní Moře

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Milena Kmentová: Tónová mřížka – opomíjený Meisterstück Hugo Riemanna

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Libuše Tichá: Mladí klavíristé v Karlových Varech
Veronika Čermáková: Zpráva z Hospitačních dnů Orffova institutu v Salzburgu
Hana Váňová: Monografie o trémě – ožehavém problému mnohých interpretů
Stanislav Pecháček: History of Music – Beethoven’s Contemporaries – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Zkouška z dějin hudby – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (červenec–září 2019)


HV 4/2019

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Jiří Kusák, Jan Mazurek: Přínos Vladimíra Gregora (1916-1986) české hudební pedagogice 20. století
Jan Tůma: Učitel a žák

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Jana Pajkrtová: Opera Brundibár v kontextu výchovné dramatiky

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Geneze a raná fáze klasicismu
Miloš Kodejška: Poslání Visegrádského hudebního týmu a European Association for Music in Schools (EAS) v oblasti hudebního vzdělávání
Na Zhao: Koloratúrny soprán a špecifiká koloratúrnej techniky
Marie Papežová Erlebachová: Historický vývoj výuky klavírní spolupráce

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Milena Raková, Jiří Žáček – příloha článku Aleny Tiché

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Alena Tichá: Cesta ke zlepšení intonační čistoty zpěvu dětí (1. část)

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Daniela Bělohradská: Skladba „Duše Michiganského jezera“ Jindry Nečasové Nardelli
Vít Gregor: Dvořákův Lipník plnoletý
Lenka Přibylová: Melodram do školy – 1. ročník soutěžní přehlídky v interpretaci melodramu pro žáky základních, středních a základních uměleckých škol
Petra Bělohlávková: Významná ocenění udělená hudebním pedagogům
Veronika Gašparová: 28. mezinárodní kytarový festival a kurzy Brno’19, 4.–10. srpna 2019
Hana Váňová: Počátky hry na klavír pro budoucí i současné učitele
Stanislav Pecháček: History of Music – The Mannheim School – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Talent – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (říjen–prosinec 2019)