Aktuální ročník

ROČNÍK 31 – 2023

Připravuje se:

HV 2/2023


Vyšlo:

HV 1/2023

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Stanislav Pecháček: Miroslav Raichl: Úpravy lidových písní pro dětské sbory
Vít Náměstek: Pater Karel Bříza – řeholní kněz, skladatel duchovní hudby, varhaník, varhanář a pedagog

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Roman Czepa: Tvorba klavírních etud s využitím nonartificiální a(nebo) filmové hudby
Zuzana Selčanová: Online nástroje pro hudební gramotnost

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Několik poznámek k cyklu Hudba a obraz, ročník 2023
Jaroslav Bláha: Od alegorie generace Národního divadla k subjektivnímu symbolu generace devadesátých let Josef Suk – Jan Preisler – Antonin Sova
Miluše Obešlová: Profesor David Martin Howard a jeho výzkum lidského hlasu

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Bert Appermont: Music in me – příloha k článku Jiřiny Jiřičkové a Marka Sedláčka

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Jiřina Jiřičková, Marek Sedláček: K didaktickému potenciálu písně v kontextu Evropského dne hudby ve školách

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Eva Langsteinová: Ohliadnutie za profesorkou Evou Michalovou (1939–2022)
Marek Valášek: Konference didaktiky hudební výchovy s mezinárodní účastí
Lukáš Filippi: Ohlédnutí za mezinárodní konferencí „Complex Impact of Music on Pedagogical Processes“ pořádanou Českou hudební radou
Hana Stadlerová, Daniela Taylor: Recenze na HUDEBNÍČEK Petra Nikla a Miroslava Černého
Stanislav Pecháček: Antonín Dvořák – Rusalka (1st part) – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Kšeft – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (duben–červen 2023)