Aktuální ročník

ROČNÍK 29 – 2021

VYŠLO:

HV 1/2021

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Stanislav Pecháček: Dětská sborová tvorba Antonína Tučapského

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Eva Vičarová, Karolína Šášková: Hrát na djembe a tančit zumbu děti baví

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Několik poznámek k cyklu Hudba a obraz, ročník 2021
Jaroslav Bláha: Neapolská opera pozdního baroka a rokoková malba jako východisko
Jana Palkovská: 30 let studijního oboru Hra na nástroj na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
Jaroslav Bláha: Cyklus Hudba a obraz, ročník 2021

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Písně z publikace Hudební pohádky se zpěvníčkem – příloha k článku Marie Dunovské

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Marie Dunovská: Když učitelé se studenty tvoří aneb Hudební pohádky se zpěvníčkem pro děti předškolního a mladšího školního věku
Ramona Schulz: Vnímání 7/8 taktu tradiční hudby jihovýchodní Evropy jako zdroj inspirace pro elementární hudební výchovu v předškolním vzdělávání – z cyklu Ozvěny kontinentů

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Jiřina Jiřičková: Distanční projekt Hudební radosti studentů Pražské konzervatoře určený dětem z dětského domova
Zuzana Kentošová: Recenzia na vysokoškolskú učebnicu Integrovaná didaktika hudobnej výchovy v primárnej edukácii kolektívu autorov vedeného Boženou Balcárovou
Lukáš Polanský: Nová publikace o hudbě v inkluzivním vzdělávání Stanislav Pecháček: Singers and choirs – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Ach, ta technika! – z cyklu O hudbě s úsměvem
Marie Dunovská: Poděkování hudbě léčitelce
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (duben–červen 2021)


HV 2/2021

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Martin Lochovský: Soudobý pražský skladatel, klavírista a pedagog Hanuš Bartoň (*1960) : Profil osobnosti se zaměřením na tvorbu a její využití v pedagogickém kontextu
Ondřej Musil: Hudební výchova v digitálním věku – reflexe nejnovějších trendů v hudebním vzdělávání

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Jaromír Ehrenberger: Školní metoda rozvoje hudebního sluchu

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Christoph Willibald Gluck a Jacques Louis David. Opera seria a historická malba klasicismu
Kateřina Halbychová: Colourstrings. Houslová metoda zaměřená na dítě

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Milena Kmentová: Tři písně národnostních menšin v ČR se snadným instrumentálním doprovodem

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Lenka Pospíšilová: Tradiční africká píseň „Salibonani“ jako zdroj hudebně-pohybových aktivit v prvostupňovém vzdělávání – z cyklu Ozvěny kontinentů

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Jindra Nečasová Nardelli: Jubilantka Libuše Kurková a její nová publikace Rafaela Drgáčová: Ohlédnutí za mezinárodní hudebně didaktickou konferencí „Hudební výchova pro třetí tisíciletí“
Jitka Kopřivová: Díky koroně si uvědomuji radost z každého okamžiku : Rozhovor s hudební pedagožkou Ramonou Schulz
Eliška Novotná: Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum v době koronavirové aneb Ozvěny distanční výuky na ZUŠ
Alois Daněk: Nová monografie s tématem inkluzivního hudebního vzdělávání
Stanislav Pecháček: German Songs – Schubert and Schumann – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Hudba sbližuje národy, ale… – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (červenec–září 2021)