Aktuální ročník

ROČNÍK 28 – 2020

VYŠLO:

HV 1/2020

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Stanislav Pecháček: Dětské sbory Zdeňka Šestáka
Anna Skalická: Význam ukolébavek u dětí v předškolním věku

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Libuše Tichá: K aktuálním otázkám klavírního vyučování – 1. část

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jiří Luska: Seminář Metodologické problémy hudební pedagogiky (1968): k historii československé hudební pedagogiky
Jaroslav Bláha: Několik poznámek k cyklu hudba a obraz, ročník 2020
Jaroslav Bláha: Sturm und Drang jako projev preromantismu
Zbyněk Blecha: Oheň a hudba
Eva Vičarová, Petr Šrajer: Socializace umění v odstupu jednoho století

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Ukolébavky – notová příloha článku Anny Skalické

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Lubor Bořek: CHARANGA – moderní nástroj v rukou kreativního pedagoga aneb Šance, jak změnit hudební vzdělávání v naší zemi k lepšímu…
Kateřina Halbychová: Osmisměrka o W. A. Mozartovi

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY

Jiřina Jiřičková: Severské vzplanutí aneb Krátká exkurze tam, kde musí být radost studovat
Pavel Burdych: Jozef Grešák – recenze sborníku z vědecké konference
Hana Váňová: Multidimenzionalita, komplexnost a kreativita v díle i v životě Evy Jenčkové
Stanislav Pecháček: Nová publikace o koncertním melodramu
Stanislav Pecháček: „Unknown” Czech Music after 1945 – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Změna – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí leden–březen 2020


PŘIPRAVUJEME:

HV 1/2020

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Renata Horáková: Ovlivňuje hudební nadání jazykové a komunikační schopnosti a dovednosti?

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Libuše Tichá: K aktuálním otázkám klavírního vyučování – 2. část

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Helena Šmídová: Edvard Schiffauer a jeho tvorba pro děti a mládež
Jaroslav Bláha: Osová vyváženost sonátové formy a kompozice do trojúhelníku

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Milena Raková, Jiří Žáček – příloha k článku Aleny Tiché

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Alena Tichá: Cesta ke zlepšení intonační čistoty zpěvu dětí – 2. část
Monika Petrusová: Využití díla Emila Hradeckého v mateřské škole
Kateřina Halbychová: Osmisměrka Hudební nástroje symfonického orchestru

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Mariana Kološtová: (Nielen) o komunikatívnosti hudby s jubilantkou Evou Michalovou
Eliška Mejvaldová: Hudební olympiáda ČR 2020
Jiřina Jiřičková: Hravé hudební inspirace Lenky Pospíšilové
Jiří Kusák: Nový zpěvník lidových písní z Čech, Moravy a Slezska
Miloš Kodejška: Nová publikace o dětské hudební tvořivosti v preprimárním vzdělávání
Jiřina Jiřičková: Nové on-line podněty pro hudební výchovu
Stanislav Pecháček: Mozart and the Opera – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Průvodkyně – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (duben–červen 2020)