Aktuální ročník

ROČNÍK 32 – 2024

Připravuje se:

HV 2/2024

Milena Kmentová: Editorial

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Kateřina Halbychová: Motivace žáka 2. stupně houslové hry na ZUŠ
k veřejnému vystupování

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Jiřina Jiřičková: Schulwerk Carl Orffa aneb Hudebně pedagogické
svědectví zachycené Československou televizí

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Vladimír Novotný: Symbióza techniky a hudební výchovy: Příběh
propojování dvou světů
Martina Švandrlíková: Tréma a přístup ke stresové reakci podle Josepha
LeDouxe
Mariana Kološtová: Hodnotové aspekty v profilácii tvorivej činnosti
Evy Langsteinovej
Jaroslav Bláha: Na rozhraní věků III — exprese jako subjektivní prožitek
světa, 2. Edvard Munch a Arnold Schönberg

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Součást příspěvku A. Brdičkové a M. Kmentové

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Anna Brdičková, Milena Kmentová: Využití písní v učení dětí s mentálním
postižením

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Jana Palkovská: Sympozium u příležitosti 33. výročí založení studijního
oboru Hra na nástroj
Patricie Windsor: Skládáme hudební mozaiku
Marek Valášek: Recenze knihy Viktora Bezdíčka Hledání světla,
portrét skladatele Zdeňka Šestáka
Stanislav Pecháček: Joan Sutherland (1926—2010) — z cyklu O hudbě
anglicky
Vít Gregor: Umění tvůrčí i netvůrčí — z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (červenec—září 2024)
Miloš Kodejška: Rozloučili jsme se s Ladislavem Burlasem


Vyšlo:

HV 1/2024

Milena Kmentová: Editorial
Pavel Jurák: Věčně usměvavá

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Stanislav Pecháček: Život a dětské sbory Zdeňka Lukáše

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Několik poznámek k cyklu Hudba a obraz, ročník 2024
Jaroslav Bláha: Na rozhraní věků III – exprese jako subjektivní prožitek světa : Vincent van Gogh a Richard Strauss

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Ukázka z publikace Můj klavír Evy Lorenc – příloha k článku Libuše Tiché

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Kateřina Hurníková: Taneční rytmy v lidových písních a jejich uplatnění v aktivitách připravujících na poslech hudby na 1. stupni ZŠ
Jaromír Ehrenberger: Příprava dětí ke zpěvu z hlediska poznatků hudební psychologie

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Libuše Tichá: Představujeme zbrusu novou klavírní školu
Romana Feiferlíková: Nová publikace k dějinám hudebního vzdělávání
Stanislav Pecháček: Luciano Pavarotti (1935–2007) – z cyklu O hudbě anglicky
Vít Gregor: Hudebník a automobil – z cyklu O hudbě s úsměvem
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (duben–červen 2024)