ročník 26 – 2018

ROČNÍK 26 – 2018

VYŠLO:

HV 1/2018

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Miloš Hons: Česká hudební teorie v kritických názorech Karla Janečka
Stanislav Pecháček: Tvorba Jindřicha Felda pro dětské sbory

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Paulina Haragová: Slovenský skladateľ Jozef Podprocký a jeho tvorba pre akordeón

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Pozdní baroko II. Sebastiano Ricci a Arcangelo Correlli

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Jiřina Jiřičková: Pojďte s námi na výlet

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Petra Bělohlávková: Významná ocenění udělená hudebním pedagogům
Vartan Agopian: A Methodological Analysis of “The European Piano Method” (volumes 1, 2, and 3) by Fritz Emonts (z cyklu O hudbě anglicky)
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (leden–březen 2018)
Jarmila Siřičná: Ondřej Ruml – CD „Nahubu“ (recenze)

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Jozef Podprocký : Jedna druhej


HV 2/2018

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Jaroslava Rodičová: Vznik a vývoj hudebních institucí zejména ve vymezených oblastech jihočeského kraje
Jan Chumchal a Jiří Kusák: Z dějin hudební výchovy na Valašskomeziříčsku od konce 19. století do 20. let 20. století. Jan Nepomuk Polášek (1873–1956)

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Petra Bělohlávková: Atonalita – možnosti kreativních přístupů v hudební výchově

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY
Jaroslav Bláha: Pozdní baroko III – Egid Quirin Asam a Johann Sebastian Bach

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Lucia Šutková: Detské ľudové hudobné nástroje a ich využitie na hodine hudobnej výchovy
Lenka Minaříková, Dana Novotná: Komunikace v tvůrčím procesu jako prostředek mezigenerační spolupráce v různých sociálních prostředích

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Jiřina Jiřičková: IV. mezinárodní hudební olympiáda
Jiří Bezděk: Hudba Hradní stráže a Policie ČR & Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy uvedly mladé talenty
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (duben–červen 2018)
Vartan Agopian: A Methodological Analysis of Piano Books for Beginners: The Chester, Suzuki, Bastien, and Alfred Methods (z cyklu O hudbě anglicky)

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Martin Lochovský: Studie kvaterinonu; David Le Cam: Houbová polévka plující v nekonečném čase; Aleksandra Konyukovskaya: Dodekafonická skladba 


HV 3-4/2018

PŮVODNÍ VĚDECKÉ STATĚ A VÝZKUMNÉ ZPRÁVY
Marek Sedláček: Život bez hudby si žáci neumějí představit: k aktuální problematice hudební výchovy dětí a mládeže
Barbora Šobáňová: Hudební výchova na 1. stupni ZŠ a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Eva Králová, Miriam Lanáková: Hudobné činnosti na optimalizáciu atmosféry u žiakov v období prechodu do primárneho vzdelávania
Lenka Přibylová: Paul Hindemith − ohlédnutí za velkým mistrem hudby 20. století, autorem mimořádného hudebně pedagogického díla

PŮVODNÍ DIDAKTICKÉ STUDIE
Stanislav Pecháček: Jiří Teml a jeho sborová tvorba pro děti
Jaromír Ehrenberger: Problémy rozvoje hudebního sluchu

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY A STUDIE
Jaroslav Bláha: Pozdní baroko IV: Václav Vavřinec Reiner a Jan Dismas Zelenka
Jaroslav Bláha: Pozdní baroko V: Franz Anton Maulbertsch a Georg Friedrich Händel

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE
Belo Felix: Učiteľ hudby a jeho poslanie v dobových premenách
Hana Váňová: Janáčkova Bystrouška a dítě předškolního věku

JUBILEA, ZPRÁVY, RECENZE, STÁLÉ RUBRIKY
Vartan Agopian: A Backward Glance and a Forward Glimpse: Janžurová in comparison with the Thompson, Alfred, Bastien, Emonts, Chester, and Suzuki methods (part 1) − z cyklu O hudbě anglicky
Jiřina Jiřičková: Hudební olympiáda České republiky
Milena Kmentová: Objektivní informace a pár subjektivních postřehů z 25. ročníku kurzů a festivalu komorní hudby Ameropa 2018
Monika Vacová: Recenze publikace Mental processing of Westernnmusic harmony: Some developmental and cognitive aspects
Petra Slavíková: Nová publikace s náměty podporujícími logopedickounprevenci u dětí předškolního věku prostřednictvím hudebních činností
Kateřina Hurníková: Flautoškolka aneb flétnová výuka předškolních dětí hrou
Petra Bělohlávková: Z hudebních výročí (červenec až prosinec 2018)

NOTOVÁ PŘÍLOHA
Jan Josef Dusík, arr. Petra Bělohlávková: Pastorella in G