Archiv rubriky: 1999

Proč právě psychoanalýza?

Hlubinně psychologické inspirace pro výchovu

„Nemožné“ povolání? Stále inspirativní bonmot

Klinický přístup a pedagogika

Soudobá psychoanalyse neuro vědy a vývojová psychologie – implikace pro výchovu

Thanatos a pedagogický proces

Oidipský konflikt z hlediska současné psychoanalytické teorie

Morálka sublimace

Psychoanalýza a výchova

„Sokratovský rozhovor“ jako specifická forma semináře (pohled účastníka)

Školský psychológ

The Netherlands‘journal of social sciences

Recenze

Výzva pro pedagogickou vědu

Intelektové schopnosti

Umění, věda a poznávání ve škole

Český a americký způsob zpracování vzdělávacích cílů a obsahu vzdělávání

Sociálně komunikativní příprava budoucích učitelů

Pedagogická laboratoř VÚOŠ – experiment a výzva

Profesní časové zatížení učitelů ZŠ

Studies in art education – a journal of issues and research in art education

Zprávy

Recenze

Trendy ve vzdělávání evropského učitele

Ohlédnutí za konferencí o učitelském vzdělávání

Zákony o vysokých školách z let 1948-1989

Další vzdělávání učitelů a vzdělávací politika

Reforma vzdělávání učitelů a výchova k občanství: dynamická kombinace

Přenos výsledku výzkumu do učitelské praxe například u didaktiky matematiky

Profesní „kariéra“ a další vzdělávání v názorech a postojích učitelů

Diverzifikace terciárního sektoru v českém školství: ke vzniku, současnému stavu a perspektivám rozvoje vyšších odborných škol

Zprávy

Recenze

Bilance Pedagogiky 1998

K životnímu výročí filosofky a učitelky Jaroslavy Peškové

Tělo, duše a odpovědnost k celku

Journal of philosophy of education

Diagnostika zvládáni zátěže u dětí a dospívajících

?

To the education of gypsy children in our country

Research In Comprehensive School Grade 8 Pupils‘ Professional Orientation

Podniková kultura a kvalita pracovního života na základních školách

Zprávy

Recenze