Archiv rubriky: 1986

Výchova a mír

Příspěvek k řešení typologie metodologických problémů

Pedagogická účinnost obsahů vzdělávání a problémy jejího zjišťování (K výsledkům výzkumu)

K zásadám výberu obsahu výchovu a vzdelávania detí v materskej škole

Problémy převodu teoretických poznatků k rozvoji osobnosti žáka do praxe školy

Didaktická technika ve výchovně vzdělávacím procesu

K aktuálním problémům řízení osvojovacího procesu

Výchovné působení žurnalistické činnosti

Pobělohorské školní řády v českých zemích

Pedagogické snahy Jana Krejčího v české literatuře (K 160. výročí narození českého učence a pedagoga)

Zprávy

Recenze

40 let vysokoškolského vzdělávání učitelů

Podstata výchovy: teoreticko-metodologické aspekty vztahu výchovy a “okolností”

Teorie branné výchovy a její vztahy k pedagogice

Teorie učení a zvyšování účinnosti vyučování počátečnímu čtení

Spoločenská zodpovednosť – hlavná črta osobnosti a práce učiteľa

Ovlivňování složitosti učebních úloh

Počátky české vysokoškolské pedagogiky

Zprávy

Recenze

Nové podnety pre pedagogickú teóriu a výchovno-vzdelávaciu prax

Problémy rozvoje socialistického všeobecného vzdělání

Od programovaného učení a vyučovacích strojů k počítačům a druhé gramotnosti

Výzkum emocionálního působení rodiny na formování světového názoru dětí a mládeže

K pedagogickým problémom výchovy k tvorivosti

Zprávy

Recenze

Vzdělání a ekonomický a sociální rozvoj

Utváření aktivní životní pozice žáků všeobecně vzdělávacích a odborných škol v podmínkách urychlování vědeckotechnického rozvoje

Současná teorie obsahu vzdělání v SSSR

Vztahy mezi všeobecným a odborným vzděláváním

Žiak a porozumenie textu

Vplyv prostriedkov masovej komunikácie na výchovu

Místo Františka Tilšera v boji o pokrokovou školu a jeho komeniologické práce

Zprávy

Recenze

Elektronizace ve výchově a vzdělávání

Rodina v procesoch sociálneho formovania mládeže so zreteľom k veľkomestkému prostrediu

Místo a úloha televize ve vyučování

Postuláty pampedické teorie J. A. Komenského

Je možno exaktně stanovit vlastnosti základního učiva?

Funkce oborových didaktik v přípravě učitelů

Vztah pedagogiky a oborových didaktik při integraci učitelského vzdělání

Zprávy

Recenze

Výsledky 7. pětiletky a příprava 8. pětiletky SPZV v pedagogických disciplínách

Etika a výchova

Teoretická analýza pedagogické cieľa

Kulturní zařízení a výchova

Snahy o reogranizaci a unifikaci městského školství v Čechách v 16. a na počátku 17. století

Karel Slavoj Amerling (1807-1884)

Zprávy

Recenze