(česky) 29. ročník soutěže o cenu děkana – zpráva

Sorry, this entry is only available in Czech.

24.4.2019 ve Velkém sále Pedagogické fakulty univerzity Karlovy proběhl 29. ročník soutěže o cenu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí.

Soutěže se účastnilo 5 studentů se 4 projekty ve dvou kategoriích.

Soutěž zahájila PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., vedoucí centra environmentálního vzdělávání a výchovy, které soutěž pořádá, a Karolína Rychtecká za studenty ze spolku Drosophila, kteří se již čtvrtým rokem významně podílejí na organizaci soutěže.

Úvodní slovo pronesl děkan Pedagogické fakulty prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. a vedoucí katedry biologie a environmentálních studií RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.

Odborná komise, ve složení (řazeno abecedně) prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. a Mgr. Dagmar Říhová měla složitou práci, protože všechny přihlášené práce byly velmi kvalitní a dobře prezentované. V obou kategoriích byla udělena dvě sdílená první místa.

V kategorii odborná práce byly prezentovány dvě diplomové práce. Sandra Čečková představila diplomovou práci “Vzdělávací vliv Naučného střediska ekologické výchovy Kladno – Čabárna” a Lenka Volfová představila diplomovou práci “Přirozená komunikace s koněm a možnosti interakce koně a člověka”.

Obě vzbudily zájem a mnoho otázek od členů komise i přítomných studentů.

V kategorii volné téma se soutěže účastnili Kateřina Krupková a Jan Kube s projektem “Hmyzí hotely”. Výstupy, tedy hmyzí hotely různých typů, jsou k vidění na nekuřáckém dvorku. Na projektu se podílela ještě Anežka Blahnová, která se ze studijních důvodů nemohla soutěže zúčastnit a nemohla být tedy oceněna.

Ondřej Kohout prezentoval didaktickou hru “Tříďa aneb Kam patřím?” Tuto hru vyráběl s kolegyní z filosofické fakulty Patricii Slaničkovou, která se ovšem ze studijních důvodů nemohla účastnit. Komise ocenila skutečnost, že si student udělala výzkumné sondy k tématu, ale prezentoval hru, ne výsledky výzkumu. Hra byla odzkoušena s žáky a vypadá, že je funkční a zábavná.

Propracované detaily komisi zaujaly.

Finanční i věcné odměny výhercům poskytla Pedagogická fakulta UK prostřednictvím pana děkana prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Občerstvení zajistila studentská rada oboru biologie.

Zapsala Kateřina Jančaříková