Dva dny s didaktikou biologie 2024

Katedra biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Vás zve na druhý ročník konference pro vyučující přírodopisu a biologie. Konference se bude konat v termínu 8.–9. 2. 2024 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Jedná se o akci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovanou MŠMT (MSMT-21810/2022-2-812) s cílem prohloubení odborné kvalifikace (každý účastník obdrží certifikát o absolvování).

V průběhu konference se společně zaměříme na vybrané problémy biologického vzdělávání a na praktické náměty pro výuku přírodopisu a biologie. Budete mít možnost sdílet svoje zkušenosti s kolegy, vyslechnout přednášky odborníků, účastnit se diskusí a vyzkoušet si přímo praktické výukové aktivity vhodné pro Vaše žáky.

Konference se můžete zúčastnit v roli účastníků čerpajících inspiraci a nové podněty do své praxe. Budeme ale velmi rádi, pokud se rozhodnete nasdílet s kolegy vaše osvědčené výukové aktivity a materiály. Vystoupit můžete s přednáškou, navrhnout a vést diskusní fórum či workshop.

Pro koho je konference určena

Konference je určena pro učitele 2. stupně základních škol a středních škol, kteří vyučují obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, zejména pak vzdělávacího oboru Přírodopis, respektive Biologie.

Program konference

Podrobný program naleznete na tomto odkaze.

Hlavní témata konference

I. blok: Vybrané problémy biologického vzdělávání – plenární přednášky

  • V rámci zvaných přednášek budou představeny vybrané současné trendy a poznatky relevantní pro výuku přírodopisu a biologie. Témata se budou týkat zejména rozvoje dovedností žáků ve výuce přírodopisu a biologie a nových zjištění v oboru biologie.

II. blok: Vybrané problémy biologického vzdělávání – strukturovaná diskuse

  • Podstatnou součástí konference je sdílení vlastních zkušeností a otevřená diskuse. Ve strukturované diskusi budou řešeny zkušenosti jednotlivých účastníků konference s problematickými aspekty výuky přírodopisu a biologie a jejich řešením.

III. blok: Praktické náměty pro výuku přírodopisu a biologie – přednášky v sekcích

  • V rámci krátkých přednášek budou prezentovány příklady dobré praxe ve výuce přírodopisu a biologie a ověřené výukové programy, postupy a aktivity. Po každém příspěvku bude následovat krátká diskuse. V rámci této části je tak možné, jak načerpat inspiraci pro vlastní výuku, tak nabídnout dalším účastníkům dobré náměty z vlastní praxe.

IV. blok: Praktické náměty pro výuku přírodopisu a biologie – workshopy

  • Workshopy poskytnou příležitost si prakticky vyzkoušet vybrané výukové aktivity, jejich tvorbu a hodnocení nebo analýzu výukových situací. Tyto části programu tak nabízí aktivní činnosti pod vedením lektorů zaměřujících se na přírodovědné vzdělávání.

Přihlašování účastníků

Upozornění: Kapacita konference je již plně obsazena.

Pro absolvování akreditovaného programu dalšího vzdělávání je nezbytné se přihlásit a uhradit konferenční poplatek. Přihlášky se podávají v elektronické formě prostřednictvím portálu Univerzity Karlovy pro přihlášení ke studiu. Na konferenci se přihlašuje každý účastník (s aktivní i pasivní účastí) samostatně. Přihlášku naleznete na tomto odkaze.

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek hradí každý účastník konference (s aktivní i pasivní účastí) do 26. 1. 2024. Poplatek za jednoho účastníka činí 2000,- Kč.

Poplatek slouží k uhrazení nákladů na technické zajištění konference, administrativní náklady a občerstvení v průběhu akce (občerstvení a nápoje v průběhu obou dnů, večeře první večer akce).

Konferenční poplatek je nezbytné uhradit na účet: 85236011/0100. Prosím uveďte variabilní symbol: 684023, specifický symbol ve tvaru DDMMRRRR (den, měsíc, rok narození účastníka) a do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení účastníka, za kterého je poplatek hrazen.

Pro možnost rychlé kontroly zašlete prosím po uhrazení platby potvrzení o provedené platbě na e-mail klara.haskova@pedf.cuni.cz.

Pokud budete potřebovat vystavit písemný pokyn k úhradě pro potřeby Vaší školy, potřebujete po uhrazení vystavit potvrzení o přijetí platby, nebo narazíte na problém s podáním přihlášky, obracejte se prosím na Kláru Haškovou: klara.haskova@pedf.cuni.cz, +420 221 900 342.

Konferenční příspěvky

Konference cílí na propojení učitelů biologie a sdílení jejich zkušeností v praxi. Všichni účastníci jsou proto zváni k přihlášení svého příspěvku v podobě prezentace, diskusního fóra nebo workshopu.

  • Prezentace: Příspěvky cílící na představení praktických námětů pro výuku přírodopisu/biologie o délce 15 min přednášky s následnou 5 min diskusí. K dispozici bude standardní projekční technika (PC, dataprojektor).
  • Diskusní fórum: Strukturovaná diskuse o délce 45 nebo 90 minut. Účastník si připravuje téma a úvod diskuse, kterou následně řídí ve spolupráci s kolegou z Pedf UK.
  • Workshop: Praktické aktivity zaměřené na vyzkoušení, tvorbu či ověřování učebních aktivit a hodnocení učebních situací. Workshop lze uspořádat v délce 45 nebo 90 minut. Účastník připravuje téma workshopu, materiály a program a bude workshop vést společně s kolegou z Pedf UK.

Vítané je sdílení zkušeností z výuky, prací žáků, výukových materiálů, videí apod., které mohou být inspirativní pro ostatní učitele. O přijetí příspěvku budou autoři včas informováni společně se zasláním dalších informací.

Přihlašování příspěvků

Budeme velmi rádi, pokud budete chtít nasdílet své poznatky a zkušenosti s výukou přírodopisu/biologie s dalšími učiteli. Příspěvky na konferenci se za celý autorský kolektiv přihlašují prostřednictvím formuláře dostupného zde.

Předchozí ročník

Zajímá Vás, jaký byl první ročník konference? Zde se můžete podívat na fotografie a program.

Další informace

Celá akce bude probíhat na adrese Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Společenský večer bude realizován v dochozí blízkosti. Nejbližšími možnostmi spojení je tramvajová zastávka Lazarská, nebo stanice metra B Národní třída (výstup pomocí výtahu).

Ubytování není zajišťováno. Je ale možné využít ubytování na kolejích – více informací naleznete zde.

Přípravný výbor konference

PhDr. Karel Vojíř, Ph.D., RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Adam Nejedlý, Mgr. Filip Hašpl, RNDr. Ing. Edvard Ehler, Ph.D., Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D., RNDr. Jana Skýbová, Ph.D., PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

Kontakt

V případě dotazů k organizaci akce se prosím obracejte na PhDr. Karla Vojíře, Ph.D.: karel.vojir@pedf.cuni.cz, +420 221 900 175.

Partneři

Hlavní partner

Mediální partner

Partneři