Studovna

Studovna KBES nabízí klidný prostor pro studium či odpočinek mezi výukou. Je možné využít prezenčního půjčování dostupných knih, skript a dalších dokumentů. O vstup do studovny žádejte na sekretariátu, případně u kteréhokoli ze zaměstnanců KBES.

Při návštěvě studovny je třeba dodržovat její řád, který je vyvěšen na nástěnce u okna.