2018

Konference – září 2018

Registrace:  link

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

katedra biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pořádá 3. ročník konference „Trendy v didaktice biologie 2018“. Konference se bude konat v termínu 20.–21. 9. 2018 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, pod záštitou děkana fakulty pana prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.

Hlavními tématy konference jsou:

  • Přípravné vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie,
  • Výzkum v oblasti didaktiky biologie,
  • Společenství praxe didaktiků, učitelů a studentů učitelství.

Rádi bychom Vás a Vaše kolegy z řad vysokoškolských pedagogů, postgraduálních studentů a absolventů co nejsrdečněji pozvali na tuto konferenci a těšíme se na Vaši aktivní účast ve formě přednášky nebo posteru. Předběžný program konference je přiložen k této pozvánce a je také k volně k dispozici na webových stránkách katedry (http://kbes.pedf.cuni.cz/). Přihlašovací formulář najdete na adrese: https://goo.gl/forms/1nULDpA1PdA75ig32. Termín pro přihlášení je 30. 6. 2018. Pro účely konference bude připraven tištěný sborník abstraktů přednášek a posterů (s ISBN).

Konferenční poplatek za jeden příspěvek činí 1000,- Kč a bude vybírán v hotovosti při registraci (účastníci obdrží na požádání potvrzení). Každý další příspěvek stejného autora je zpoplatněn 500,- Kč.

Za přípravný výbor konference a KBES, PedF UK

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.

Program:  Trendy v didaktice biologie 2018 – program

Sborník: Trendy v didaktice biologie 2018 – sborník.pdf

Fotky z konference: