Studenti

Spolek Drosophila

Studenti katedry biologie založili spolek Drosophila, který se snaží oživovat prostředí fakulty a pořádat nejrůznější události. Link na jeho facebookové stránky je možno dohledat zde.