Trendy v didaktice biologie 2022

Letošní ročník konference se bude konat 22.23. 9. 2022 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1).

Hlavními tématy konference jsou:

  • Příprava učitelů přírodopisu a biologie
  • Výzkum v oblasti didaktiky biologie

Důležité termíny

Přihlášení osob a příspěvkůdo 30. 6. 2022
Uhrazení konferenčního poplatkudo 1. 8. 2022
Konference22.23. 9. 2022

Přihlašování

Přihlašování na konferenci probíhá prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře do 30. 6. 2022. Na konferenci se přihlašuje každý účastník (s aktivní i pasivní účastí) samostatně. Odkaz pro přihlášení účastníků je dostupný zde.

Příspěvky na konferenci se za celý autorský kolektiv přihlašují prostřednictvím formuláře dostupného zde.

Příspěvky

Konference je možné se zúčastnit s příspěvkem v podobě posteru či přednášky:

  • Délka přednášek (ústních prezentací příspěvků) je stanovena na 15 minut s následnou 5minutovou diskuzí. K dispozici bude standardní projekční technika (PC, dataprojektor).
  • Postery jsou akceptovány pouze ve formátu A1 na výšku (594 × 841 mm).

Příspěvky mohou být v českém a slovenském jazyce. Přípravný výbor si vyhrazuje možnost odmítnutí příspěvku nedostatečně souvisejícího s tématem konference či nesplňujícího náležitosti odborného příspěvku. V obou případech budou autoři včas informováni.

Pro účely konference bude připraven sborník abstraktů přednášek a posterů v elektronické podobě s ISBN. Prezentované příspěvky mohou být dále podle svého charakteru publikovány v odborných časopisech:

Program konference

Program konference naleznete na tomto odkaze.

Sborník abstraktů

Sborník abstraktů konference je dostupný na tomto odkaze.

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek hradí každý účastník konference (s aktivní i pasivní účastí). V případě řádné platby do 1. 8. 2022 činí poplatek za jednoho účastníka 1700,- Kč. V případě opožděné platby je poplatek stanoven na 2000,- Kč.

Konferenční poplatek je nezbytné uhradit na účet:

  • číslo účtu: 85236011/0100
  • Variabilní symbol:  894822
  • IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011
  • SWIFT: KOMB CZ PP

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení účastníka, za kterého je poplatek hrazen.

Pro možnost kontroly zašlete po uhrazení platby potvrzení o provedené platbě na e-mail dana.kalistova@pedf.cuni.cz.  

Přípravný výbor konference

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D., RNDr. Ing. Edvard Ehler, Ph.D., PhDr. Karel Vojíř, Ph.D., PhDr. Linda Brůnová, Ph.D., Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D., PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D., Ing. Dana Kalistová