CEVV

Sorry, this entry is only available in Czech.

Centrum environmentálního vzdělávání a výchovy bylo založeno RNDr. Evou Liškovou, CSc. v roce 1990. Na Pedagogické fakultě UK zajišťuje výuku ekologie a problematiky životního prostředí. Jeho vedením je pověřena PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. Aktuální dění můžete sledovat na http://cevv-uk-pedf.blog.cz.

Pravidelná činnost CEVV

Výuka

CEVV se podílí jak na akreditovaných vzdělávacích programech oborového studia biologie, tak na několika dalších programech jiných studijních oborů. Několik předmětů (např. Základy ekologie a problematiky životního prostředí nebo Výchova k udržitelnému rozvoji) je nyní již nedílnou součástí univerzitního základu.

Soutěž o cenu děkana

Centrum od roku 1991 každoročně vyhlašuje na Pedagogické fakultě UK „Soutěž o cenu děkana“ za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí. Soutěžní přehlídka přihlášených prací probíhá na Den Země, 22. dubna.

Výběrová bibliografie zaměřená na otázky životního prostředí, environmentální výchovu a výchovu k udržitelnému rozvoji

Pracoviště dlouhodobě spolupracuje s Ústřední knihovnou PedF UK na přípravě anotované výběrové bibliografie zaměřené na otázky životního prostředí a environmentální výchovu.

Projekty, granty

Program PHARE řešený na počátku 90. let umožnil vybavit pracoviště laboratorní a výukovou technikou, studovnou s českou a zahraniční časopiseckou a knižní literaturou. Studovna disponuje zařízením umožňujícím využívat moderní informační média a zdroje. Nyní CEVV realizovalo projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského kraje Alma mater studiorum (http://almamater.cuni.cz).