Důvody nedostatku učitelů – úvodní studie

Již na konci dubna 2020 byla dokončena úvodní studie projektu Důvody nedostatku učitelů, která představuje vhledy do problematiky a první náčrty řešení projektu z hlediska jeho hlavního garanta. V týdnech následujících po jejím dokončení byla úvodní studie připomínkována a diskutována mezi spoluřešiteli projektu (odkaz na krátké shrnutí studie).