ERASMUS+ 2020/21 výběrové řízení

Výběrové řízení pro výukové pobyty v rámci programu ERASMUS+ proběhne ve středu 25.3. 2020 v 10,30 ve studovně (R309). Zájemci se musí přihlásit do webové aplikace programu již před samotným konkurzem. Víc informací najdete v následující příručce: Pokyny pro studenty KBES_ERASMUS+ 2020/21

Dále doporučujeme zájemcům prostudovat online dokumentaci na fakultních (link) a rektorátních (link) stránkách programu ERASMUS+.