Trendy v didaktice biologie 2020

Vážení kolegové,

byla spuštěna registrace na připravovanou konferenci Trendy v didaktice biologie 2020, která se bude konat 24.–25. 9. 2020 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, pod záštitou děkana fakulty pana prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.

Těšíme se na Vaši účast!