Publikace

2019

ANDRESKA, Jan. Ochrana vlka v bývalém Českoslovesku. Přednáška. FPV UMB v Banskej Bystrici, 2019.

ANDRESKA, Jan – ANDRESKA, Dominik. Vzpomínání na ornitologa Clause Fentzloffa a návrat orla mořského. Živa. 2019, 2019 (6), 28. ISSN 0044-4812.

ANDRESKA, Jan – ŘEZÁČ, Tomáš. Reactions to European Bison Return to Kokořínsko – Máchův Kraj Protected Landscape Area. Envigogika. 2019, Vol. 14 (No 2 (2019)), 2. ISSN 1802-3061. DOI 10.14712/18023061.598.

ANDRESKA, Jan. Ochrana vlka v bývalém Československu. In: URBAN, Peter – LUKÁČOVÁ, Alexandra. Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 2019. 2019, s. 8-8. ISBN 978-80-557-1657-2.

ANDRESKA, Jan. Laudatio: Miroslav Honců osmdesátiletý. Živa. 2019, LXVII (3), LXVI-LXVI. ISSN 0044-4812.

ANDRESKA, Jan. Oktavián (Octavianus) Farský. Živa. 2019, LXVII (2), L-LI. ISSN 0044-4812.

ANDRESKA, Jan – HARTLOVÁ, Adéla – ŽMOLIL, Matouš. Acceptance of Selected Returning Birds and Mammals through the Eyes of Secondary School Students. Envigogika. 2019, Vol. 14 (No 2 (2019)), 1. ISSN 1802-3061. DOI 10.14712/18023061.597.

CLARKE, David – MESITI, Carmel – CHAN, Man Ching Esther …et al. Good questions and good questioning: Tasks and talk in mathematics and science classrooms. In: NOVOTNÁ, Jarmila – MORAOVÁ, Hana. OPPORTUNITIES IN LEARNING AND TEACHING ELEMENTARY MATHEMATICS. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2019, s. 439-441. ISBN 978-80-7603-069-5.

ČERVINKOVÁ, Tereza – HETFLAJŠ, Patrik. Úlohy využívající přímé studium přírody zaměřené na zoologii a geologii. Přednáška. Praha, 2019.

DLOUHÁ, Jana – KROUFEK, Roman – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina …et al. Transformativní učení: uplatnění pojmu v kontextu vzdělávacího systému a při tvorbě politik. Souhrnná výzkumná zpráva. Praha, 2019.

DYLDIN, Yu.V. – BABKINA, I.B. – ORLOV, A.M….et al. SOVREMENNOE TAKSONOMIČESKOE POLOŽENIE MINOG RODA LETHENTERON ZAPADNOJ SIBIRI. Rybovodstvo i rybnoje chozjastvo. 2019, 167 (12), 8-12. ISSN 2074-5990.

DYLDIN, Yu.V. – ORLOV, A.M. – VELIKANOV, A.Yu. …et al. KATALOG IChTIOFAUNY ZALIVA ANIVA, OChOTSKOE MORE, OSTROV SAChALIN. 1 vyd. Tomsk: Publishing House Tomsk State University, 2019, 339 s. ISBN 978-5-94477-271-8.

HANEL, Lubomír – BAŇAŘ, Petr – HANELOVÁ, Jana …et al. Ploštice čeledi kněžicovitých (Pentatomidae) na Podblanicku. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 1 vyd. Benešov: Muzeum Podblanicka, 2019, s. 45-80. ISSN 0487-5648.

HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Orel mořský na Podblanicku. Pod Blaníkem. 2019, 23 (2), 5-7. ISSN 1213-1040.

HANEL, Lubomír. Poznáte naše hady?. Pod Blaníkem. 2019, 23 (3), 10-12. ISSN 1213-1040.

HANEL, Lubomír. Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin suchozemských šestinožců (Hexapoda). 1 vyd. Praha: Karolinum Pedagogická fakulta UK Praha, 2019, 94 s. ISBN 978-80-7603-050-3.

HANEL, Lubomír. K POZNÁNÍ HABITATU MIHULE POTOČNÍ (LAMPETRA PLANERI) VE STRAŠICKÉM POTOCE (CHKO BLANÍK). In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 1 vyd. Vlašim: Muzeum Podblanicka, 2019, s. 81-95. ISBN 978-80-86452-21-0. ISSN 0487-5648.

HANEL, Lubomír – BAŇAŘ, Petr – HANELOVÁ, Jana …et al. PLOŠTICE ČELEDI KNĚŽICOVITÝCH (PENTATOMIDAE) NA PODBLANICKU. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 1 vyd. Vlašim: Muzeum Podblanicka, 2019, s. 45-80. ISBN 978-80-86452-21-0. ISSN 0487-5648.

HANEL, Lubomír – KLAUDYS, Martin. Oprava kaple na Malém Baníku probíhá. Pod Blaníkem. 2019, 23 (4), 25-26. ISSN 1213-1040.

HARTLOVÁ, Adéla – ŽMOLIL, Matouš. Rozdíly ve vnímání některých druhů savců středoškoláky. Přednáška. FPV UMB v Banskej Bystrici, 2019.

HARTLOVÁ, Adéla – ŽMOLIL, Matouš …et al. Rozdíly ve vnímání některých druhů savců středoškoláky. In: URBAN, Peter – LUKÁČOVÁ, Alexandra. Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 2019. 2019, s. 22-22. ISBN 978-80-557-1657-2.

HLAVÁČOVÁ, Lucie. RASA VERSUS ETNICKÁ SKUPINA. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2019, 28 (2), 29-36. ISSN 1210-3349.

CHYLENSKI, Maciej – EHLER, Edvard – SOMEL, Mehmet…et al. Ancient Mitochondrial Genomes Reveal the Absence of Maternal Kinship in the Burials of Catalhoyuk People and Their Genetic Affinities. Genes. 2019, 10 (3), 207. ISSN 2073-4425. DOI 10.3390/genes10030207.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Panelová diskuse CIVIS 29.3.2019. Přednáška. Univerzita Hradec Králové, Aula Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227 (budova A), 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Přírodovědný jazyk v mateřské škole. Poradce ředitelky mateřské školy. 2019, IX (4), 42-44. ISSN 1804-9745.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – LYŽBICKÁ, Olga. Využití želvy nádherné v přírodovědném vzdělávání v mateřské škole. Přednáška. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – NOVOTNÁ, Jarmila. Good questions in e-learning environment. In: 1 vyd. [S.l.]: [s.n.], 2019,

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Domácí vzdělávání v České republice. Přednáška. Univerzita Konštantína Filozova v Nitre, 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Záchranářská kynologie : Teorie, data, zkušenosti. 1 vyd. Praha: Plot, 2019, 239 s. ISBN 978-80-7428-354-3.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – SEVERINI, Eva. Uses of augmented reality to for development of natural literacy in Pre-primary education. In: PRODROMOU, Theodosia.. Augmented Reality in Educational Settings. 1 vyd. Netherlands: The, 2019, s. 25-55. ISBN 978-90-04-40884-5. DOI 10.1163/9789004408845.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. 18th European Conference on e-Learning. Přednáška. Aalborg University, Copenhagen, Denmark, 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – NOVOTNÁ, Jarmila – CLARK, David …et al. Good questions and good questioning: Tasks and talk in Mathematics and Science classrooms. workshop. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. K. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků. 2 vyd. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2019, 260 s. ISBN 978-80-7603-051-0.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Přírodovědná pregramotnost – cíle a evaluace – plenární přednáška. Přednáška. 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Učitelé a růže od jezera Naivasha. Přednáška. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Role univerzit pro rozvoj environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj III. konference. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Neverbální komunikace. Poradce ředitelky mateřské školy. 2019, IX (5), 44-47. ISSN 1804-9745.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Žába za nic nemůže : Dobré otázky pro EVVO. Přednáška. Brno, sídlo Veřejné ochránkyně práv, Údolní 39, 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – NOVOTNÁ, Jarmila. Posing good questions – Why are good questions posed not always good?. Přednáška. Praha, 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Příležitosti a rizika realizace aktivit pro rozvoj přírodovědné pregramotnosti. Přednáška. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – JANČAŘÍK, Antonín. Participation of cynology teams in disaster searches in the Czech Republic in 2006-2017. The Science for Population Protection [online]. 2019, 2019 (11), 59-70. ISSN 1803-635X.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – KASLOVÁ, Michaela – KOŤÁTKOVÁ, Soňa …et al. ROZVOJ PREGRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. 1 vyd. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2019, 146 s. ISBN 978-80-7603-125-8.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Příliš pečující rodiče jako riziko udržitelné spotřeby. Přednáška. Praha, FF UK, Hybernská, Celetná, 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Přírodovědné aktivity v předškolním věku – jak podpořit malého génia?. Poradce ředitelky mateřské školy. 2019, 8 (září), 36-39. ISSN 1804-9745.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. posudek na monografii Ucitelské studijní programy a formování obcanských a sociálních kompetencí. Oponentský posudek. 2019. ISBN 978-80-7435-755-8.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Playing-2-gether : Teachers Sensitivity as a basic for Inclusion in Preschool. Přednáška. 2019.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Validation of a diagnostic tool for identification of preschoolers and primary pupils with science talent. Envigogika. 2019, XIV (2), 1-9. ISSN 1802-3061. DOI 10.14712/18023061.595.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Vývoj nelze obejít – co potřebujeme znát pro optimální rozvržení přírodovědných aktivit. Poradce ředitelky mateřské školy. 2019, IX (2), 46-50. ISSN 1804-9745.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Odměny a tresty během aktivit pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Poradce ředitelky mateřské školy. 2019, IX (3), 48-51. ISSN 1804-9745.

JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – NOVOTNÁ, Jarmila …et al. Posing good question – why are good questions posed not always good?. In: FEJFAR, Jiří – FEJFAROVÁ, Marina – FLÉGL, Martin – HUSÁK, Jakub – KREJČÍ, Igor. PROCEEDINGS OF THE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2019 (ERIE). 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2019, s. 105-112. ISBN 978-80-213-2878-5. ISSN 2336-744X.

JANŠTOVÁ, Vanda – PAVLASOVÁ, Lenka. Inquiry vs. cookbooks in practical teaching biology viewed by teachers. In: PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATION XVI (PBE 2018). PRAHA 1: CHARLES UNIV PRAGUE, 2019, s. 30-36. ISBN 978-80-7603-066-4.

JEŘÁBKOVÁ, Barbora – VOJÍŘ, Karel. PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF THEMES AS A BASIS FOR PROJECT TEACHING: CASE STUDY. Přednáška. Praha, 2019.

JEŘÁBKOVÁ, Barbora – VOJÍŘ, Karel …et al. PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF THEMES AS A BASIS FOR PROJECT TEACHING: CASE STUDY. In: VOJÍŘ, Karel – RUSEK, Martin. PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATION XVII.. 2019, s. 22-22.

KOUTECKÝ, Vít – TEODORIDIS, Vasilis – ČÁP, Pavel…et al. Fossil wood from the Doupovské hory and České středohoří volcanic complexes: Latest overview and new angiosperms from the locality Dvérce. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie – Abhandlungen. 2019, 293 (3), 283-306. ISSN 0077-7749. DOI 10.1127/njgpa/2019/0842.

KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis – DENK, Thomas. The Pliocene flora of Frankfurt am Main, Germany: taxonomy, palaeoenvironments and biogeographic affinities. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments [online]. 2019, 2019 (1), 1-57. ISSN 1867-1608. DOI 10.1007/s12549-019-00391-6.

KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis. A putative Australian element in the European Miocene re-investigated – Mahonia exulata (UNGER) KVAČEK. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie – Abhandlungen. 2019, 293 (2), 139-143. ISSN 0077-7749. DOI 10.1127/njgpa/2019/0837.

MACHOVÁ, Markéta – EHLER, Edvard …et al. Revealing students‘ misconceptions about basics of molecular biology and genetics. In: FEJFAR, Jiří – FEJFAROVÁ, Martina – FLÉGL, Martin – HUSÁK, Jakub – KREJČÍ, Igor. PROCEEDINGS OF THE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2019 (ERIE). Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019, s. 168-174. ISBN 978-80-213-2878-5. ISSN 2336-744X.

MARCINEKOVÁ, Zuzana – PAVLASOVÁ, Lenka. Is CLIL in biology thriving at Czech secondary schools (ISCED 3)?. Přednáška. Charles University, Faculty of Education, 2019.

NĚMEČKOVÁ, Linda. Professional Vision and Reflections of Qualified and Non-qualified Biology Teachers. In: NĚMEČKOVÁ, Linda. Imagining Better Education: Conference Proceedings 2018. Durham, England: Durham, England: Durham University, School of Education, 2019, s. 128-136. ISBN 978-0-907552-14-7.

NĚMEČKOVÁ, Linda – PAVLASOVÁ, Lenka. The Individual Watching of One’s Own Video and Its Influece on the Future Biology Teachers‘ Professional Vision. Tuning Journal for Higher Education. 2019, 7 (1), 93-113. ISSN 2340-8170. DOI 10.18543/tjhe-7(1)-2019pp93-113.

NĚMEČKOVÁ, Linda – PAVLASOVÁ, Lenka. Pedagogická praxe studentů učitelství biologie z pohledu hospitačních rozhovorů. Scientia in educatione. 2019, 10 (2), 20-43. ISSN 1804-7106. DOI 10.14712/18047106.1564.

NĚMEČKOVÁ, Linda – PAVLASOVÁ, Lenka. EVALUATION OF ONE’S OWN LESSON WITH AND WITHOUT THE USE OF VIDEO IN THE FUTURE OF BIOLOGY TEACHERS. In: NĚMEČKOVÁ, Linda. INTED2019 Proceedings. Valencia: [s.n.], 2019, s. 2249-2253. ISBN 978-84-09-08619-1. ISSN 2340-1079. DOI 10.21125/inted.2019.

NĚMEČKOVÁ, Linda – PAVLASOVÁ, Lenka. Changes in professional vision in preservice teachers after watching own lesson. Přednáška. Praha, Česká republika, 2019.

NĚMEČKOVÁ, Linda – PAVLASOVÁ, Lenka. EVALUATION OF ONE’S OWN LESSON WITH AND WITHOUT THE USE OF VIDEO IN THE FUTURE OF BIOLOGY TEACHERS. Přednáška. Valencia, Spain, 2019.

PAVLASOVÁ, Lenka – SKÝBOVÁ, Jana – ROKOS, Lukáš. Vzdělávací modul Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis. Souhrnná metodika.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, 19 s. ISBN 978-80-7603-097-8.

PAVLASOVÁ, Lenka – SKÝBOVÁ, Jana – ROKOS, Lukáš. Zkušenosti s akčním výzkumem v přírodopisu. Přednáška. Praha, 2019.

PRAŽÁKOVÁ, Martina – PAVLASOVÁ, Lenka. Vstupní znalosti účastníků geovědních táborů zjišťované asociační technikou. Scientia in educatione. 2019, 10 (1), 33-50. ISSN 1804-7106. DOI 10.14712/18047106.1257.

PRAŽÁKOVÁ, Martina – RUŽEK, Ivan – TURANOVÁ, Lídia …et al. OD AKTIVIT KLUBU UČITELŮ GEOVĚD PO PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA SLOVENSKU. In: SANDANUSOVÁ, Anna – DYTRTOVÁ, Radmila. Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. 1 vyd. Nitra, Slovenská republika: FPV UKF v Nitre 2019, 2019, s. 54-62. ISBN 978-80-558-1393-6.

ROKOS, Lukáš – PAVLASOVÁ, Lenka. Jak co chutná? Praktická úloha zaměřená na smyslovou soustavu člověka pro 2. stupeň ZŠ. Přednáška. Praha, 2019.

ROKOS, Lukáš – PAVLASOVÁ, Lenka. Pozorování ptáků na nezamrzlých vodních plochách: exkurze pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2019, 28 (3), 15-32. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2019.3.2.

ROKOS, Lukáš – PAVLASOVÁ, Lenka – SKÝBOVÁ, Jana …et al. Badatelské úlohy ze zoologie a geologie v akčním výzkumu studentů učitelství. In: KUCHARSKÁ, Anna. Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání – propojení teorie a praxe. Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu.. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2019, s. 177-196. ISBN 978-80-7603-103-6.

RYBÁR, SAMUEL – ŠARINOVÁ, KATARÍNA – SANT, KARIN…et al. New 40Ar/39Ar, fission track and sedimentological data on a middle Miocene tuff layer occurring in the Vienna Basin: Implications for the north-western Central Paratethys region. Geologica Carpathica. 2019, 2019 (70 (5)), 386-404. ISSN 1335-0552. DOI 10.2478/geoca-2019-0022.

SKÝBOVÁ, Jana. Pracovní listy: Teorie a využití ve výuce přírodopisu. 1 vyd. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2019, 97 s. 97. ISBN 978-80-7603-097-8.

SOLDÁN, Zdeněk. Soupis fotografických portrétů význačných bryologů ze sbírky Zdeňka Pilouse. Bryonora. 2019, 64 (prosinec), 42-45. ISSN 0862-8904.

SVOBODOVÁ, Silvie. Environmentální gramotnost žáků úrovně ISCED 2 v Polsku – pilotní studie. In: 2019,

SVOBODOVÁ, Silvie. ENVIRONMENTÁLNÍ GRAMOTNOST ŽÁKŮ ÚROVNĚ ISCED 2 V RAKOUSKU – VÝZKUMNÁ SONDA. Poster. Olomouc, 2019.

SVOBODOVÁ, Silvie – CHVÁL, Martin. THE PILOT VERIFICATION OF THE AUTHORING RESEARCH TOOL FOR THE COMPREHENSIVE MEASUREMENT OF ENVIRONMENTAL LITERACY OF ISCED LEVEL 2 PUPILS IN THE CZECH REPUBLIC. In: 13TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED2019). 1 vyd. Valencia, SPAIN: IATED Academy, 2019, s. 1947-1958. ISBN 978-84-09-08619-1. ISSN 2340-1079.

SVOBODOVÁ, Silvie. Využití MSELS k měření environmentální gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ v českých podmínkách. In: Příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů v měnících se požadavcích praxe. Praha: Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, 2019, s. 144-153. ISBN 978-80-558-1393-6.

SVOBODOVÁ, Silvie. Pilotní testování autorského analytického nástroje pro měření environmentální gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ v České republice a Polsku. In: Environmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj jako nedílná součást přípravy učitelů přírodovědných, humanitních, zemědělských a příbuzných oborů. 2019,

SVOBODOVÁ, Silvie. Environmentální gramotnost žáků úrovně ISCED 2 v Horním Rakousku – výzkumná sonda. Arnica. 2019, 9 (2), 23-34. ISSN 1804-8366.

SVOBODOVÁ, Silvie. Proměnné ovlivňující environmentální gramotnost žáků 2. stupně ZŠ v České republice?. In: Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. 2019, s. 215-217. ISBN 978-80-7494-475-8.

SVOBODOVÁ, Silvie. Testování vybraných charakteristik výzkumných nástrojů pro zjišťování afektivní dimenze environmentální gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ. Scientia in educatione. 2019, 10 (2), 80-102. ISSN 1804-7106. DOI 10.14712/18047106.1319.

ŠTRACHOVÁ, Markéta. Porovnání úrovně znalostí žáků o členovcích na vybraných školách. Poster. Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 2019.

TEODORIDIS, Vasilis – MAZOUCH, Petr …et al. The Integrated Plant Record vegetation analysis – methodological advancements. In: UTESCHER, Torsten – BRUCH, Anegla – POPOVA, Svetlana – GROMYKO, Dmitry. 19th NECLIME meeting, Saint Petersburg, September 25-27, 2019. Saint Petersburg: 2019, s. 75-75. ISBN 978-5-903343-18-8.

TÓTHOVÁ, Martina – MATOUŠOVÁ, Pavlína – ŠUBOVÁ, Šárka …et al. Proč zjišťovat, kde je obsažena sůl?. In: RUSEK, Martin – VOJÍŘ, Karel. PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATION XVI (PBE 2018). PRAHA 1: CHARLES UNIVERSITY, Faculty of Education, 2019, s. 65-70. ISBN 978-80-7603-066-4.

VOJÍŘ, Karel – NĚMEČKOVÁ, Linda – ŘÍHOVÁ, Dagmar …et al. BOARD GAME ABOUT MODEL ORGANISMS: PROCESS OF CREATION AND PILOT TESTING. In: VOJÍŘ, Karel – RUSEK, Martin. PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATION XVII.. 2019, s. 57-57.

VOJÍŘ, Karel – NĚMEČKOVÁ, Linda – ŘÍHOVÁ, Dagmar. BOARD GAME ABOUT MODEL ORGANISMS: PROCESS OF CREATION AND PILOT TESTING. Přednáška. Praha, 2019.

2018

ANDRESKA, Jan. Vzpomínání na Otakara Kokeše. Živa, 2018, LXVI (5), cxxx-cxxxi. ISSN 0044-4812.
ANDRESKA, Jan – ANDRESKA, Dominik. Ochranářské výročí: k zákazu lovu dravců na výrovkách. Ptačí svět, 2018, 25 (3), 18-19. ISSN 1801-7525.
ANDRESKA, Jan – ANDRESKA, Dominik. K vývoji právní ochrany výra velkého (Bubo bubo) v českých zemích. České právo životního prostředí, 2018, 18 (4), 75-99. ISSN 1213-5542.
DYLDIN, Yury – HANEL, Lubomír – PLESNÍK, Jan. Morphometric and meristic variability in lampreys of the genus Lethenteron (Petromyzontida: Petromyzontiformes) in Sakhalin Island rivers. In: MOSS, R.. Lampreys: Evolution, Distribution and Use in Research. 1 vyd. New York: Nova Science Publishers, New York, 2018, s. 27-56. ISBN 978-1-5361-4638-7.
DYLDIN, Yury – ORLOV, Alexei – VELIKANOV, A.Ya.. An Annotated List of the Marine and Brackish-Water Ichthyofauna of Aniva Bay (Sea of Okhotsk, Sakhalin Island): 2. CyclopteridaeMINUS SIGN Molidae Families. Journal of Ichthyology, 2018, 58 (5), 633-661. ISSN 0032-9452.
HANEL, Lubomír. Nutrie na Podblanicku. Pod Blaníkem, 2018, 22 (2), 5-7. ISSN 1213-1040.
HANEL, Lubomír. Program „Ryby a mihule“. Výroční zpráva 2017 Českého svazu ochránců přírody Vlašim, 2018, Neuveden (2018), 13-13.
HANEL, Lubomír – CÁDER, Radovan. „Krvavé“ rybníky. Pod Blaníkem, 2018, 22 (4), 2-3. ISSN 1213-1040.
HANEL, Lubomír. Štír jako černý pasažér. Pod Blaníkem, 2018, 22 (3), 6-7. ISSN 1213-1040.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Počernický rybník – významná přírodovědná lokalita v Praze. Natura Pragensis, 2018, ISSN 0862-366X.
HANEL, Lubomír – KLAUDYS, Martin. Oprava kaple na Malém Blaníku. Pod Blaníkem, 2018, 22 (1), 16-19. ISSN 1213-1040.
HANEL, Lubomír – KLAUDYS, Martin. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2017. Pod Blaníkem, 2018, 22 (1), 6-10. ISSN 1213-1040.
HANEL, Lubomír. Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu II (dýchání vodních živočichů). Biologie-Chemie-Zeměpis, 2018, 27 (2), 11-21. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír. Bobr evropský a jeho výskyt na Podblanicku. Pod Blaníkem, 2018, 22 (1), 13-16. ISSN 1213-1040.
HANEL, Lubomír – DYLDIN, Yury – ANDRESKA, Jan. The brook lamprey (Lampetra planeri) and Ukrainian lamprey (Eudontomyzon mariae) in the Czech Republic: general biology, ecology, distribution and status with recommendations for conservation. In: MOSS, R.. Lampreys: Evolution, Distribution and Use in Research. 1 vyd. New York: Nova Science Publishers, New York, 2018, s. 1-26. ISBN 978-1-5361-4638-7.
HANEL, Lubomír. Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu III (potravní chování vodních živočichů). Biologie-Chemie-Zeměpis, 2018, 27 (4), 19-29. ISSN 1210-3349.
HLAVÁČOVÁ, Lucie – MAZOUCHOVÁ, Aneta. Osobní učební styly budoucích učitelů biologie. In: VOJÍŘ, Karel – PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018, s. 55-56. ISBN 978-80-7603-001-5.
HLAVÁČOVÁ, Lucie – HYBŠOVÁ, Aneta. Využití výpočtů v úlohách přírodopisu. In: RUSEK, Martin – VOJÍŘ, Karel. PROJECT-BASED EDUCATION IN SCIENCE EDUCATION: EMPIRICAL TEXTS XV.. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018, s. 190-197. ISBN 978-80-7290-980-3.
HROUDA, Lubomír – SKOUMALOVÁ, Anna. Rostliny naší přírody. 1 vyd. Praha: Academia Praha, 2018, 850 s. ISBN 978-80-200-2867-9.
JANČAŘÍK, Antonín – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Use of ICT for Modelling Physical Problems in Pre-Service Mathematics Teacher Training. In: KLIMIS, Ntalianis – ANTONINOS, Andreatos – CLEO, Sgouropoulos. Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2018, s. 205-211. ISBN 978-1-912764-07-5. ISSN 2048-8637.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – PAVLASOVÁ, Lenka. Teorie didaktických situací a její potenciál pro vyučování biologii. Přednáška. Katedra biologie a environmentálních studií, Univerzita Karlova, Praha, 2018.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – PAVLASOVÁ, Lenka. Dovednost studentů učitelství biologie aplikovat teorii didaktických situaci při přípravě na výuku. Scientia in educatione, 2018, 9 (1), 48-65. ISSN 1804-7106.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. EVVO je povinnou součástí RVP. Jaké to nese výsledky?. Pražská EVVOluce : magazín o ekovýchově v Praze, 2018, 1 (1/2016), 7-8. ISSN 1802-9019.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Panelová diskuse 23.3.2018 CIVIS. Přednáška. 2018.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Didaktická transformace obsahu: jeden z úkolů Pedagogické fakulty v projektu Progres Q 16. Přednáška. Ústí nad Labem podzim 2018 Fakulta životního prostředí a Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Výchova k udržitelnému rozvoji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Přednáška. Ústí nad Labem podzim 2018 Fakulta životního prostředí a Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Teologie zvířat: Komplikované hledání vztahu křesťanů k živým bytostem. Ekolist.cz, 2018, 11 (22.5.2018), 1-12. ISSN 1802-9019.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. „Alma mater Studiorum“: příklad dobré praxe ve vzdělávání učitelů. Envigogika, 2018, 13 (1), ISSN 1802-3061. DOI 10.14712/18023061.573.
KEBERT, Tomáš – ŘÍHOVÁ, Dagmar. Měkkýši v ekologických souvislostech. Biologie Chemie Zeměpis, 2018, 27 (1), 16-22. ISSN 2533-7556. DOI 10.14712/25337556.2018.1.2.
KOVAR-EDER, Johanna – KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis. Vegetation and climate signal of the Middle Miocene plant record in Europe assessed by the IPR vegetation analysis. Přednáška. Dublin, Ireland, 2018.
KOVAR-EDER, Johanna – TEODORIDIS, Vasilis. The Middle Miocene Central European plant record revisited; widespread subhumid sclerophyllous forests indicated. Fossil Imprint [online], 2018, 2018 (1-2), 115-134. ISSN 2533-4069. DOI 10.2478/if-2018-0009.
KVAČEK, Zlatko – DENK, Thomas – TEODORIDIS, Vasilis. The Pliocene flora of Frankfurt/m (Germany) – Novelties and palaeoenvironment. Přednáška. Dublin, Ireland, 2018.
KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis – RADOŇ, Miroslav. Review of the late Oligocene flora of Matrý near Sebuzín (České středohoří Mts., the Czech republic). Fossil Imprint [online], 2018, 78 (3-4), 292-316. ISSN 2533-4069.
MACALUSO, Loredana – MARTINETTO, Edoardo – VIGNA, Bartolomeo. Palaeofloral and stratigraphic context of a new fossil forest from the Pliocene of NW Italy. Review of Palaeobotany and Palynology, 2018, 2018 (248), 15-33. ISSN 0034-6667. DOI 10.1016/j.revpalbo.2017.08.005.
MACHOVÁ, Markéta – EHLER, Edvard. Genetika a molekulární biologie: proč to žáci (ne)chápou?. Poster. Praha, 2018.
MACHOVÁ, Markéta – EHLER, Edvard. Genetika a molekulární biologie: proč to žáci (ne)chápou?. In: TRENDY V DIDAKTICE BIOLOGIE: SBORNÍK ABSTRAKTŮ. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018, s. 84-85. ISBN 978-80-7603-001-5.
NĚMEČKOVÁ, Linda – PAVLASOVÁ, Lenka. Changes in professional vision in preservice teachers after watching own lesson. In: PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2018 (ERIE). 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences, 2018, s. 250-256. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X.
NĚMEČKOVÁ, Linda. Professional vision at reflections of qualified and non-qualified biology teachers. Poster. Durham University, School of Education, Geography Department, 2018.
NĚMEČKOVÁ, Linda. Profesní vidění v reflexích učitelů biologie. In: PAVLASOVÁ, Lenka – VOJÍŘ, Karel. Trendy v didaktice biologe sborník abstraktů. 2018, s. 25-26. ISBN 978-80-7603-001-5.
NOVOTNÁ, Jarmila – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. „Dobré“ otázky ve vyučování matematice a biologii. Přednáška. Nitra, Slovensko, 2018.
PAVLASOVÁ, Lenka. Rozvoj profesního vidění pomocí videoklubů. In: VOJÍŘ, Karel – PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. 2018, s. 27-27. ISBN 978-80-7603-001-5.
PAVLASOVÁ, Lenka – STARÁ, Jana – VONDROVÁ, Naďa. Výběrové zaměření pozornosti u studentů učitelství a povaha jejich interpretací. Pedagogika, 2018, 68 (1), 5-24. ISSN 0031-3815. DOI 10.14712/23362189.2017.625.
PAVLASOVÁ, Lenka – ROKOS, Lukáš – ČÁBELOVÁ, Zuzana. Vyvození Allenova pravidla ve výuce přírodopisu. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2018, 27 (4), 12-18. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2018.4.2.
PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. konference. Praha, 2018.
PAVLASOVÁ, Lenka – JANŠTOVÁ, Vanda – LINDNER, Martin. SKILLS OF PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS TO SOLVE AN INQUIRY-BASED TASK. In: RUSEK, Martin – VOJÍŘ, Karel. PROJECT-BASED EDUCATION IN SCIENCE EDUCATION: EMPIRICAL TEXTS XV. 1 vyd. Praha: Charles University, Faculty of Education, 2018, s. 74-82. ISBN 978-80-7290-980-3.
PRAŽÁKOVÁ, Martina – RUŽEK, Ivan – PAVLASOVÁ, Lenka. Činnosti žáků během geovědních táborů, analýza programů. In: DUCHOVIČOVÁ, Jana – GUNIŠOVÁ, Denisa – KOZÁROVÁ, Nina – KOLEŇÁKOVÁ, Rebeka. Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte poziadaviek praxe. 1 vyd. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2018, s. 98-105. ISBN 978-80-558-1277-9.
PRAŽÁKOVÁ, Martina. Vzdělávací složky geovědních táborů. In: PAVLASOVÁ, Lenka – VOJÍŘ, Karel. Trendy v didaktice biologie. 1 vyd. CHARLES UNIV PRAGUE, 2018, s. 57-57. ISBN 978-80-7603-001-5.
PRAŽÁKOVÁ, Martina. Paleontologický příměstský tábor jako prostředí pro společné vzdělávání žáků se zájmem o obor.. In:[S.l.][s.n.] 2018,
PRAŽÁKOVÁ, Martina – PAVLASOVÁ, Lenka. WHAT DO CHILDREN DO AT SUMMER CAMPS? THE ANALYSIS OF GEOSCIENCE CAMPS‘ PROGRAMMES. In: PROJECT-BASED EDUCATION IN SCIENCE EDUCATION: EMPIRICAL TEXTS XV. PRAHA 1: CHARLES UNIV PRAGUE, 2018, s. 53-61. ISBN 978-80-7290-980-3.
RUSEK, Martin – HONSKUSOVÁ, Linda – PRAŽÁK, Daniel. Grade 9 Elementary Students‘ Conception of (School) Chemistry. In: CIEŚLA, Pawel – MICHNIEWSKA, Anna. Science Teaching in the XXI Century. 1 vyd. Kraków: Pedagogical University of Cracow, 2018, s. 122-133. Neuveden. ISBN 978-83-8084-062-1.
ŘEZNÍČEK, Jan – ŠIMÁNEK, Jakub. Kam létají pražští zdivočelí holubi za potravou?. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2018, 2018 (27), 28-39. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2018.2.4.
ŘÍHOVÁ, Dagmar – ŠRÁMKOVÁ, Jiřina. Co chutná plzákům? Potravní preference suchozemských plžů a jak je zkoumat. Biologie Chemie Zeměpis, 2018, 27 (3), 12-21. ISSN 2533-7556. DOI 10.14712/25337556.2018.3.2.
ŘÍHOVÁ, Dagmar – JANOVSKÝ, Zdeněk – HORSAK, Michal. Shell decomposition rates in relation to shell size and habitat conditions in contrasting types of Central European forests. Journal of Molluscan Studies, 2018, 84 (1), 54-61. ISSN 0260-1230. DOI 10.1093/mollus/eyx048.
SKÝBOVÁ, Jana – ČÁBELOVÁ, Zuzana. Semena a plody ve výuce přírodopisu. Přednáška. Praha, 2018.
SKÝBOVÁ, Jana – ČÁBELOVÁ, Zuzana. Semena a plody ve výuce přírodopisu. In: VOJÍŘ, Karel – PAVLASOVÁ, Lenka. TRENDY V DIDAKTICE BIOLOGIE. Praha: 2018, s. 62-63. ISBN 978-80-7603-001-5.
SVOBODOVÁ, Silvie. Environmentální gramotnost žáků 2. stupně základní školy v České republice-aplikovatelnost zahraničních výzkumných nástrojů. In: Transdisciplinarita v pedagogických vědách. 2018, s. 133-134.
SVOBODOVÁ, Silvie. Afektivní dimenze environmentální gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ. In: DidSci PLUS Research in Didactics of Science PLUS Abstracts of Presentations. 2018, s. 43-44. ISBN 978-80-7444-058-8.
SVOBODOVÁ, Silvie. Konativní dimenze environmentální gramotnosti českých a slovenských žáků 2. stupně ZŠ. Envigogika, 2018, 13 (2), ISSN 1802-3061. DOI 10.14712/18023061.578.
SVOBODOVÁ, Silvie – KROUFEK, Roman. Možnosti využití škály MSELS pro testování environmentální gramotnosti na základních školách v České republice. Scientia in educatione, 2018, 9 (2), 80-101. ISSN 1804-7106.
SVOBODOVÁ, Silvie. Environmentálně odpovědné jednání českých a slovenských žáků 2. stupně ZŠ. In: 2018,
SVOBODOVÁ, Silvie. Volnočasová aktivita jako významná proměnná determinující environmentální gramotnost žáků druhého stupně základních škol. In: Trendy v didaktice biologie. 2018, s. 32-33.
VANČATA, Václav. Jak současná paleogenetika přispívá ke změně našeho chápání vzniku, vývoje a migrací moderních lidských skupin. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2018, 27 (1), 35-44. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2018.1.4.
VANČATOVÁ, Marina – FRAŇKOVÁ, Alena – VANČATA, Václav. Rotschenkel-Kleideraffen im Zoo Chleby – Ein jahr danach. Eliomys, 2018, 2018 (3), 13-19. ISSN 2509-5218.
VANČATOVÁ, Marina – FRAŇKOVÁ, Alena – VANČATA, Václav. Languři duk v Zoo Chleby – roční zkušenost. In: 2017. 1 vyd. Chleby: ZOO Chleby, 2018, s. 1-17. Výroční zpráva ZOO Chleby.
VANČATOVÁ, Marina – FRAŇKOVÁ, Alena – VANČATA, Václav. Red-shanked douc in Zoo Chleby – a year after. In: Výroční zpráva ZOO Chleby 2017. 1 vyd. Chleby: ZOO Chleby, 2018, s. 18-34. Výroční zpráva ZOO Chleby.
VANČATOVÁ, Marina – FRAŇKOVÁ, Alena – VANČATA, Václav. Red-shanked douc in Zoo Chleby – a year after. In: Abstact of The 6th Asian Primates Symposium & 5th Asian (Indochinese) Primates Conservation Symposium,. Dali, Yunnan, China: University of Dali, Yunnan, 2018, s. 71-71.
VANČATOVÁ, Marina – VANČATA, Václav. Biological Roots of Private Ownership?. Anthropologia Integra, 2018, 9 (1), 7-13. ISSN 1804-6657.
VOJÍŘ, Karel. Projektové vyučování ve výuce mikrobiologie. In: VOJÍŘ, Karel – PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie – Sborník abstraktů. 2018, s. 75-76.

2017

ANDRESKA, Dominik – ANDRESKA, Jan. K výročí 50 let zákazu lovu dravců na výrovkách. České právo životního prostředí, 2017, 17 (46), 20-52. ISSN 1213-5542.
ANDRESKA, Jan. Losí test českých řidičů. Vesmír [online], 2017, neuveden (11. 9. 2017), nestránkováno. ISSN 1214-4029.
ANDRESKA, Jan. Tajemná sůva šumavská. Vesmír [online], 2017, neuveden (17. 12. 2017), nestránkováno. ISSN 1214-4029.
ANDRESKA, Jan. Příběh orla mořského: Úspěšný navrátilec. Vesmír [online], 2017, neuveden (20. 11. 2017), nestránkováno. ISSN 1214-4029.
ANDRESKA, Jan – ANDRESKA, Dominik. Boj s prasaty zahájila Marie Terezie. Lidové noviny, 2017, neuveden (23. 9. 2017), 22-22. ISSN 1213-1385.
ANDRESKA, Jan. K padesátému výročí zákazu výrovky. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2017, 26 (2), 45-48. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan. Krkavec, pěvec se špatnou pověstí. Vesmír [online], 2017, neuveden (9. 5. 2017), nestránkováno. ISSN 1214-4029.
ANDRESKA, Jan. Dobří jeřábi se vracejí. Vesmír [online], 2017, neuveden (18. 1. 2017), nestránkováno. ISSN 1214-4029.
DOLNÝ, Aleš – HARABIŠ, Filip – HOLUŠA, Otakar. Odonata (vážky). Příroda. Sborník prací z ochrany přírody, 2017, xx (36), 119-121. ISSN 1211-3603.
DVOŘÁKOVÁ, Radka – ABSOLONOVÁ, Karolína. Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích přírodopisu a biologie. Scientia in educatione, 2017, 2017 (8(2)), 2-20. ISSN 1804-7106.
DYLDIN, Yury – HANEL, Lubomír – ROMANOV, Vladimir. A REVIEW OF THE GENUS THYMALLUS (PISCES: SALMONIFORMES, SALMONIDAE, THYMALLINAE) WITH TAXONOMIC NOTES. In: HANEL, Lubomír. Bulletin Lampetra. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody základní organizace Vlašim, 2017, 8, s. 103-126. ISBN 978-80-87964-15-6. ISSN 1212-1312.
EHLER, Edvard – VANĚK, Daniel. Forensic genetic analyses in isolated populations with examples of central European Valachs and Roma. Journal of Forensic and Legal Medicine, 2017, 48 (May), 46-52. ISSN 1752-928X. DOI 10.1016/j.jflm.2017.04.001.
EMMEROVÁ, Barbora – EHLER, Edvard – COMAS, David. Comparison of Y-chromosomal haplogroup predictors. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 2017, 6 (December), e145-e147. ISSN 1875-1768. DOI 10.1016/j.fsigss.2017.09.025.
HANEL, Lubomír – KLAUDYS, Martin – KŘÍŽOVÁ, Ivana. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2016. Pod Blaníkem, 2017, 21 (1), 2-6. ISSN 1213-1040.
HANEL, Lubomír. Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu (I. pohyb živočichů). Biologie-Chemie-Zeměpis, 2017, 26 (4), 38-51. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír. A COMPLETE LIST OF CONTRIBUTIONS PUBLISHED IN THE BULLETIN LAMPETRA (I-VIII). In: HANEL, Lubomír. Bulletin Lampetra. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody základní organizace Vlašim, 2017, 8, s. 188-198. ISBN 978-80-87964-15-6. ISSN 1212-1312.
HANEL, Lubomír. K POZNÁNÍ HABITATU MIHULE POTOČNÍ (LAMPETRA PLANERI) VE STRAŠICKÉM POTOCE (CHKO BLANÍK). In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 1 vyd. Vlašim: Muzeum Podblanicka, 2017, ISBN 978-80-86452-21-0. ISSN 0487-5648.
HANEL, Lubomír. Další hmyzí vetřelec na Podblanicku. Pod Blaníkem, 2017, 21 (4), 13-14. ISSN 1213-1040.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Jedovatí obojživelníci. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2017, 26 (1), 29-34. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír – BAŇAŘ, Petr – HANELOVÁ, Jana. PLOŠTICE ČELEDI KNĚŽICOVITÝCH (PENTATOMIDAE) NA PODBLANICKU. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 1 vyd. Vlašim: Muzeum Podblanicka, 2017, ISBN 0-000-00000-0. ISSN 0487-5648.
HANEL, Lubomír – HARTVICH, Petr. ICHTYOFAUNA V RYBÍCH PŘECHODECH NA ŘECE BLANICI VE VLAŠIMI. In: HANEL, Lubomír. Bulletin Lampetra. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody základní organizace Vlašim, 2017, 8, s. 72-89. ISBN 978-80-87964-15-6. ISSN 1212-1312.
HANELOVÁ, Jana – HANEL, Lubomír. Ploštice kněz mateřský v badatelsky orientovaném vyučování zaměřeném na etologii. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2017, 26 (2), 26-32. ISSN 1210-3349.
HLAVÁČOVÁ, Lucie – HYBŠOVÁ, Aneta. USING CALCULATION IN THE BIOLOGICAL TASKS. In: RUSEK, Martin – VOJÍŘ, Karel. PROJECT-BASED EDUCATION IN SCIENCE EDUCATION XV.. 2017, s. 57-57.
HLAVÁČOVÁ, Lucie. Systematický přístup prezentace učiva přírodopisu/biologie. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2017, 26 (3), 40-43. ISSN 1210-3349.
CHYLENSKI, Maciej – JURAS, Anna – EHLER, Edvard. Late Danubian mitochondrial genomes shed light into the Neolithisation of Central Europe in the 5th millennium BC. BMC Evolutionary Biology, 2017, 17 (March), 80-91. ISSN 1471-2148. DOI 10.1186/s12862-017-0924-0.
JANČAŘÍK, Antonín – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Teaching aids and work with models in e-Learning environments. Electronic Journal of e-Learning, 2017, 15 (3), 244-258. ISSN 1479-4403.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Modely v didaktice biologie. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2017, 26 (1), 2-22. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2017.1.1.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání. 1 vyd. Praha: Raabe, 2017. 147 s. ISBN 978-80-7496-327-8.
JANŠTOVÁ, Vanda – NOVOTNÝ, Petr. Pedagogický výzkum jako součást kvalifikačních prací studentů učitelství biologie. Scientia in educatione, 2017, 2017 (8(2)), 52-69. ISSN 1804-7106.
JURAS, Anna – CHYLENSKI, Maciej – KRENZ-NIEDBALA, Marta. Investigating kinship of Neolithic post-LBK human remains from Krusza Zamkowa, Poland using ancient DNA. Forensic Science International: Genetics, 2017, 26 (January), 30-39. ISSN 1872-4973. DOI 10.1016/j.fsigen.2016.10.008.
JURAS, Anna – KRZEWINSKA, Maja – NIKITIN, Alexey G.. Diverse origin of mitochondrial lineages in Iron Age Black Sea Scythians. Scientific Reports, 2017, 7 (March), 1-10. ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/srep43950.
KUBÁTOVÁ, Claudie – NOVOTNÁ, Apolena. Chemistry at My House – Project for Lower Secondary School. In: RUSEK, Martin – STÁRKOVÁ, Dagmar – BÍLKOVÁ METELKOVÁ, Iva. PROJEKTOVE VYUCOVANI V PRIRODOVEDNYCH PREDMETECH XIV. PRAHA 1: CHARLES UNIV PRAGUE, 2017, s. 237-243. ISBN 978-80-7290-929-2.
LUSK, Stanislav – LUSKOVÁ, Věra – HANEL, Lubomír. HISTORICKÝ A SOUČASNÝ VÝSKYT DUNAJSKÝCH PRVKŮ ICHTYOFAUNY V POVODÍ MORAVY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY. In: HANEL, Lubomír. Bulletin Lampetra. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody základní organizace Vlašim, 2017, 8, s. 48-71. ISBN 978-80-87964-15-6. ISSN 1212-1312.
LUSK, Stanislav – HANEL, Lubomír – LOJKÁSEK, Bohumír. Červený seznam mihulí a ryb České republiky. Příroda. Sborník prací z ochrany přírody, 2017, 000 (34), 51-82. ISSN 1211-3603.
LUSK, Stanislav – HARTVICH, Petr – LOJKÁSEK, Bohumír. Prostupnost migračních bariér ve vodních tocích pro naše potamodromní mihule. Ochrana přírody, 2017, 72 (3), 15-19. ISSN 1210-258X.
LUSK, Stanislav – LUSKOVÁ, Věra – HANEL, Lubomír. VNITRODRUHOVÁ DIVERZITA ICHTYOFAUNY ČESKÉ REPUBLIKY – ZNALOST, OCHRANA A JEJÍ PERSPEKTIVA. In: HANEL, Lubomír. Bulletin Lampetra. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody základní organizace Vlašim, 2017, 8, s. 166-187. ISBN 978-80-87964-15-6. ISSN 1212-1312.
MACH, Karel – ŽÁK, Karel – TEODORIDIS, Vasilis. Consequences of Lower Miocene CO2 degassing on geological and paleoenvironmental settings of the Ahníkov/Merkur Mine paleontological locality (Most Basin, Czech Republic). Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie – Abhandlungen, 2017, 2017 (285/3), 235-266. ISSN 0077-7749. DOI 10.1127/njgpa/2017/0680.
PAVLASOVÁ, Lenka – JANŠTOVÁ, Vanda. What substance included in milk triggers allergy? An inquiry-based activity. In: RUSEK, Martin – STÁRKOVÁ, Dagmar – BÍLKOVÁ METELKOVÁ, Iva. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, s. 139-145. ISBN 978-80-7290-929-2.
PAVLASOVÁ, Lenka. Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování orgánových soustav členovců. In: SLAVÍK, Jan – STARÁ, Jana – ULIČNÁ, Klára – NAJVAR, Petr. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, Pedagogický výzkum v teorii a praxi, 44, s. 259-266. ISBN 978-80-210-8768-2.
PAVLASOVÁ, Lenka. Profesní vidění studentů učitelství biologie zaměřené na obor a oborově didaktické jevy. Scientia in educatione, 2017, 8 (2), 84-99. ISSN 1804-7106.
PRAŽÁKOVÁ, Martina – PAVLASOVÁ, Lenka. Suburban Palaeontological Camp – Content and Evaluation. In: RUSEK, Martin – STÁRKOVÁ, Dagmar – BÍLKOVÁ METELKOVÁ, Iva. PROJEKTOVE VYUCOVANI V PRIRODOVEDNYCH PREDMETECH XIV. Prague: Charles University, 2017, s. 81-89. ISBN 978-80-7290-929-2.
PŘÍVRATSKÁ, Jana – PŘÍVRATSKÝ, Vladimír. Pojetí humanity v edukační koncepci J. A. Komenského jako příspěvek k lidské budoucnosti. Historia scholastica, 2017, 3 (2), 17-22. ISSN 2336-680X.
ŘEZNÍČEK, Jan. Ptačí kostra a její znaky. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2017, 26 (2), 39-44. ISSN 1210-3349.
ŘÍHOVÁ, Dagmar. Palynologem snadno a rychle. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2017, 26 (2), 17-25. ISSN 1210-3349.
ŠIZLING, Arnošt Leoš – ŠIZLINGOVÁ, Eva – TJORVE, Even. How to allow SAR collapse across local and continental scales: a resolution of the controversy between Storch et al. (2012) and Lazarina et al. (2013). Ecography, 2017, 2017 (40), 971-981. ISSN 0906-7590. DOI 10.1111/ecog.02181.
TEODORIDIS, Vasilis – BRUCH, Adela – VASSIO, Elena. Plio-Pleistocene floras of the Vildštejn Formation in the Cheb Basin, Czech Republic – a review and a new paleoenvironmental evaluation. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2017, 2017(467), 166-190. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2015.09.038.
TEODORIDIS, Vasilis – KVAČEK, Zlatko – MACH, Karel. Fossil Comptonia difformis (Sternberg) Berry (Myricaceae) from the type area in North Bohemia with comments on foliage anatomy and associated fruits. Bulletin of Geosciences, 2017, 92 (2), 185-210. ISSN 1214-1119.
TEODORIDIS, Vasilis – BRUCH, Angela – VASSIO, Elena. Plio-Pleistocene floras of the Vildštejn Formation in the Cheb Basin, Czech Republic – A floristic and palaeoenvironmental review. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2017, 467 (2017), 166-190. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2015.09.038.
TEODORIDIS, Vasilis – KVAČEK, Zlatko – SAMI, Marco. Revision of the Messinian flora of Polenta (Romagna Apennines, Northern Italy). Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie – Abhandlungen, 2017, 283 (2), 221-237. ISSN 0077-7749. DOI 10.1127/njgpa/2017/0638.
VOJÍŘ, Karel. Příprava pleuraxu pro tvorbu trvalých rozsivkových preparátů. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2017, 26 (1), 23-28. ISSN 1210-3349. DOI 10.14712/25337556.2017.1.2.
VONDROVÁ, Naďa – ROBOVÁ, Jarmila – PAVLASOVÁ, Lenka. FUTURE SECONDARY TEACHERS‘ KNOWLEDGE-BASED REASONING WHEN OBSERVING A LESSON. In: HOUŠKA, Milan – KREJČÍ, Igor – FLÉGL, Martin – FEJFAROVÁ, Martina – URBANCOVÁ, Hana – HUSÁK, Jakub. PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2017 (ERIE). 1 vyd. PRAGUE 6: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2017, s. 536-544. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.

2016

ANDRESKA, Jan – ANDRESKA, Dominik. Prase divoké (Sus scrofa), jeho vyhubení a návrat do naší přírody. Vesmír [online], 2016, n (leden), nestránkováno. ISSN 1214-4029.
ANDRESKA, Jan – SOUČEK, Zdeněk. Velké jeřábí putování aneb Zpráva o migraci jeřábů. Živa, 2016, LXIV (6), 316-318. ISSN 0044-4812.
ČINČERA, Jan – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – MATĚJČEK, Tomáš. Environmentální výchova z pohledu učitelů. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 207 s. ISBN 978-80-210-8439-1.
DVOŘÁKOVÁ, Radka – ABSOLONOVÁ, Karolína. Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích dějepisu. Scientia in educatione, 2016, 7 (2), 34-47. ISSN 1804-7106.
DVOŘÁKOVÁ, Radka – HŮLA, Martin. Výuka evoluce člověka v přírodovědných předmětech na 2. a 3. stupni v České republice. In: Trendy v didaktice biologie. 2016, s. 51-51. ISBN 978-80-7290-886-8.
EHLER, Edvard – JURAS, Anna. Shluková analýza lidské starodávné mtDNA: 30 000 let pod maternální dědičností. poster. Loučeň, ČR, 2016.
HANEL, Lubomír. Half century of experience with Far East fishes (Cyprinidae) introduced to the Czech Republic (Central Europe). In: Водные экосыстемы Сибири и перспективы и их использования: материалы Всероссийской конфереции с международным участием, посвященной 85-летию со дня основания кафедры иихтиологии и гидробиологии ТГУ. 1 vyd. Томск: Томский Государстенный Университет, 2016, s. 127-129. ISBN 0-000-00000-0.
HANEL, Lubomír – VOSTRADOVSKÝ, Jiří. Ichtyofauna pražských vod a její změny. Živa, 2016, 64 (3), 138-141. ISSN 0044-4812.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Lampreys in Central Europe: History and Present State. In: ORLOV, Alexei – BEAMISH, Richard. Jawless Fishes of the World. 1 vyd. Newcatle: Cambridge Scholars Publishing, 2016, 2, s. 3-31. ISBN 978-1-4438-8719-9.
HANEL, Lubomír. Fyzikálně-chemické a biologické hodnocení střední části Vlašimské Blanice se zaměřením na odonatofaunu. In: Vážky 2016. Sborník referátů XIX. celostátního semináře odonatologů v Brdech. 1 vyd. Vlašim: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim, 2016, s. 137-148. ISBN 978-80-87964-12-5.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Jedovatí živočichové – úvod. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2016, 25 (2), 55-58. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Jedovatí hadi. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2016, 25 (3), 113-119. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Jedovatí bezobratlí (suchozemští). Biologie-Chemie-Zeměpis, 2016, 25 (5), 214-218. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír – CÁDER, Radovan. Chráněná krajinná oblast Blaník jako příklad asotiativní krajiny. Ochrana přírody, 2016, 71 (6), 2-5. ISSN 1210-258X.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan – KAVA, Tomáš. EXTINCTION AND EXPERIENCE WITH REPATRIATION OF ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) IN THE RIVER ELBE BASIN (CENTRAL EUROPE). In: JUSTIN A. DANIELS, . ADVANCES IN ENVIRONMENTAL RESEARCH. 1 vyd. New York: Nova Science Publisher, Inc., 2016, 49, s. 39-60. ISBN 978-1-63485-018-6. ISSN 2158-5717.
HANEL, Lubomír. Unwanted intruders, or welcome guests?. Zooreport, 2016, 18 (1), 1-4. ISSN 0000-0000.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Jedovatí bezobratlí (vodní). Biologie-Chemie-Zeměpis, 2016, 25 (5), 211-214. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír. Ichtyofauna pražských vod včera, dnes a zítra. Nika, 2016, 37 (10), 20-24. ISSN 0862-514X.
HARTMAN, David – HYBŠOVÁ, Aneta. Statistical literacy supported by students tasks having analytic nature. In: PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016, s. 228-236. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X.
HLAVÁČOVÁ, Lucie. Analýza výuky evoluce a vědomostí žáků. In: PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. 2016, s. 56-56.
HLAVÁČOVÁ, Lucie. Výuka evoluce a přírodního výběru na českých a britských školách. e-Pedagogium [on-line], 2016, 3 (Prosinec), 127-138. ISSN 1213-7499.
HLAVÁČOVÁ, Lucie. Human evolution: The Natural History Museum in London: Teaching resources online. poster. Krakov, 2016.
HLAVÁČOVÁ, Lucie. Pojetí českých a britských žáků o evoluci a přírodním výběru. In: PROKŠA, Miroslav – DROZDÍKOVÁ, Anna. INOVÁCIE A TRENDY V PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ. Bratislava: Katedra didaktiky prí rodných vied, psychológie a pedagogiky, 2016, s. 53-60. ISBN 978-80-223-4175-2.
HLAVÁČOVÁ, Lucie. Pojetí českých a britských žáků o evoluci a přírodním výběru. In: PROKŠA, Miroslav – HELD, Lubomír – DROZDÍKOVÁ, Anna. Inovácie a trendy v prírodovednom vdelávání. 2016, s. 33-33. ISBN 978-80-223-4175-2.
HLAVÁČOVÁ, Lucie. PROJECT-BASED EDUCATION APPROACH TO TEACHING EVOLUTION. In: RUSEK, Martin. PROJEKTOVE VYUCOVANI V PRIRODNICH PREDMETECH. PRAHA 1: CHARLES UNIV PRAGUE, 2016, s. 62-70. ISBN 978-80-7290-864-6.
HYBŠOVÁ, Aneta. Statistics in British and Czech biology textbooks. In: ČERMÁKOVÁ, Klára. Proceedings of Teaching and Education Conferences. Barcelona: International Institute of Social and Economic Sciences, 2016, s. 127-131.
HYBŠOVÁ, Aneta. Statistická gramotnost a její smysl ve vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. In: ScienEdu 2016: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016, s. 74-80.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – JANČAŘÍK, Antonín. Work with models in e-learning environments. In: NOVOTNÁ, Jarmila – JANČAŘÍK, Antonín. Proceedings of the European Conference on e-Learning ECEL 2016. 1 vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2016, s. 305-314. ISBN 978-1-911218-18-0. ISSN 2048-8637.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Problémy generace Z a alfa spojené s fenoménem odcizování člověka přírodě. Speciální pedagogika, 2016, 26 (2), 131-144. ISSN 1211-2720.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Doma je doma. Poradce ředitelky mateřské školy, 2016, 5 (5), 40-43. ISSN 1804-9745.
JANOVSKÝ, Zdeněk – JANOVSKÁ, Marie – WEISER, Martin. Surrounding vegetation mediates frequency of plant herbivore interactions in leaf-feeders but not in other herbivore groups. Basic and Applied Ecology, 2016, 17 (4), 352-359. ISSN 1439-1791. DOI 10.1016/j.baae.2015.12.005.
JANŠTOVÁ, Vanda – PAVLASOVÁ, Lenka. BIOINFORMATICS AT GRAMMAR SCHOOLS, VIEW OF PRE-SERVICE TEACHERS. In: RUSEK, Martin. PROJEKTOVE VYUCOVANI V PRIRODNICH PREDMETECH. PRAHA 1: CHARLES UNIV PRAGUE, 2016, s. 77-80. ISBN 978-80-7290-864-6.
JURAS, Anna – EHLER, Edvard. Application of mitogenomics to the studies of ancient human populations. přednáška. Záhřeb, Chorvatsko, 2016.
KADLECOVÁ, Kateřina – PAVLASOVÁ, Lenka. SÍLA ANTIBIOTIK – BADATELSKY ORIENTOVANÁ ÚLOHA PRO 2. STUPEŇ ZŠ. In: PROJEKTOVE VYUCOVANI V PRIRODNICH PREDMETECH. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016, s. 125-131. ISBN 978-80-7290-864-6.
KUNZMANN, Lutz – KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis. Events between the Mid-Eocene Climatic Optimum and the Eocene-Oligocene Transition as reflected in vegetation dynamics of riparian forest in central Europe during late Eocene. Palaeontographica Abteilung B: Palaeophytologie, 2016, 2016 (295), 1-22. ISSN 0375-0299.
NĚMEČKOVÁ, Linda – PAVLASOVÁ, Lenka. Efektivita vybraných metod a forem výuky tématu morfologie listů. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2016, 25 (2), 69-71. ISSN 1210-3349.
NOVOTNÝ, Petr. K uvádění autorských zkratek vědeckých jmen taxonů. In: PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2016, s. 58-59. ISBN 978-80-7290-886-8.
NOVOTNÝ, Petr. Hlevík rolní – nenápadný obyvatel strnišť. Pod Blaníkem, 2016, 20 (3), 3-4. ISSN 1213-1040.
NOVOTNÝ, Petr. Identification keys as an educational game?. In: KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna – FIJALKOWSKA-MROCZEK, Agata – JAGIELLO, Eva. Inwencja w edukacji dzieci, mlodziezy i doroslych. Siedlce, Poland: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydzial Humanistyczny, Instytut Pedagogiki, 2016, s. 412-418. ISBN 978-83-941235-5-0.
ODCHÁZELOVÁ, Tereza. Implementace multimédií do výuky: postřehy učitelů přírodopisu. In: PROKŠA, Miroslav – DROZDÍKOVÁ, Anna. ScienEdu – Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Bratislava, Slovensko: Prírodovedecká fakulta University Komenského, 2016, s. 144-151. ISBN 978-80-223-4175-2.
ODCHÁZELOVÁ, Tereza – LINDNER, Martin. Multimedia: a suitable tool for project-based education – a survey among Czech, Slovakian and German biology teachers. In: RUSEK, Martin. PROJEKTOVE VYUCOVANI V PRIRODNICH PREDMETECH. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 81-86. ISBN 978-80-7290-864-6.
ODCHÁZELOVÁ, Tereza. Analýza využití multimédií ve výuce přírodopisu a biologie. In: PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. 2016, s. 55-55. ISBN 978-80-7290-886-8.
ODCHÁZELOVÁ, Tereza – HOLEC, Jakub. Zvuky kolem nás. internetový zdroj. 2016. ISSN 1802-4785.
PAVLASOVÁ, Lenka. POSSIBILITY OF USE OF DISC DIFFUSION METHOD IN INQUIRY-BASED TASKS. In: PROJEKTOVE VYUCOVANI V PRIRODNICH PREDMETECH. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016, s. 102-107. ISBN 978-80-7290-864-6.
PAVLASOVÁ, Lenka – VITÁSKOVÁ, Anna. Video v kurzech didaktiky biologie pohledem studentů. In: PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. 2016, ISBN 978-80-7290-886-8.
PAVLASOVÁ, Lenka – HROUDA, Lubomír – TEODORIDIS, Vasilis. Trendy v didaktice biologie. konference. Praha, 2016.
PAVLASOVÁ, Lenka. Využití videa při výuce didaktiky biologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, s. 152-156. ISBN 978-80-223-4175-2.
PLESNÍK, Jan – HANEL, Lubomír. Lesk a bída mořského rybolovu. Vesmír, 2016, 95 (7-8), 402-405. ISSN 0042-4544.
TEODORIDIS, Vasilis – KVAČEK, Zlatko – SAMI, Marco. Revisione della flora Messiniana di Polenta (Bertinoro) Raccolta da Pietro Zangheri. In: GARBERI, Maria Luisa – LUCCI, Piero – PIASTRA, Stefano. GESSI E SOLFI DELLA ROMAGNA ORIENTALE Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia. 1 vyd. Bologna: Societa Speleologica Italiana, 2016, II, 31, s. 15-40.
TEODORIDIS, Vasilis – MAZOUCH, Petr. How to interpret palaeoclimate CLAMP estimates – is it a number value or an interval range?. Bulletin of Geosciences, 2016, 91 (4), 661-668. ISSN 1214-1119.
VANČATA, Václav. Nové nálezy homininů a jejich význam z hlediska současného chápání fylogeneze člověka a jeho předků(2). Biologie-Chemie-Zeměpis, 2016, 2016 (1), 13-19. ISSN 1210-3349.
VANĚK, Daniel – SASKOVÁ, Lenka – JOSEFIOVÁ, Jiřina. Průvodce DNA testováním a genetickou genealogií. 1 vyd. Praha: Forenzní DNA servis, s.r.o., 2016. 205 s. ISBN 978-80-904958-1-4.

2015

ANDRESKA, Dominik – ANDRESKA, Jan. Neviditelní losi v Čechách. Vesmír [online], 2015, Neuveden(Neuveden), nestránkováno. ISSN 1214-4029.
ANDRESKA, Jan – HANEL, Lubomír. Historical occurrence and extinction of Atlantic salmon in the River Elbe from fourteenth to the twentieth centuries. Archives of Polish Fisheries, 2015, 23(April), 3-16. ISSN 2083-6120. DOI 10.1515/aopf-2015-0001.
ANDRESKA, Jan – HANEL, Lubomír. Puštík bělavý a krkavec velký jako modelové druhy ve výuce biologie. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2015, 24(3), 107-111. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan – HANEL, Lubomír. Ochrana ptactva jako problém environmentální výchovy. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2015, 24(5), 224-228. ISSN 1210-3349.
ČEJKA, Tomáš – ČAČANÝ, Juraj – HORSÁK, Michal. Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. Malacologica Bohemoslovaca, 2015, 14(4), 5-16. ISSN 1336-6939.
FROUZ, Jan – MOLDAN, Bedřich – HALENKA, Tomáš. Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015. 310 s. ISBN 978-80-246-2667-3.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Lampreys in Central Europe – History and Present State. In: Jawless Fishes of the World. 1 vyd. 2015, s. 396-427.
HANEL, Lubomír. Lidská obydlí jako místa přezimování hmyzu. Pod Blaníkem, 2015, 19(1), 12-14. ISSN 1213-1040.
HANEL, Lubomír. Půlstoletí zoologických průzkumů ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 2015, 51(1-2), 65-98. ISSN 0487-5648.
HANEL, Lubomír. Další nález šakala na okrese Benešov?. Pod Blaníkem, 2015,
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Kruhoústí a jejich postavení ve výuce biologie. Biologie, chemie, zeměpis, 2015, 24(1), 8-14. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír. Zvířena Chráněné krajinné oblasti Blaník. ZOOreport, 2015,
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. „Mořský svět“ jako exkurzní místo. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2015, 24(4), 164-170. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Ichtyofauna a rybářství Prahy: historie a současný stav. 1 vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajské středisko Praha a střední Čechy, 2015.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan – DROZD, Bořek. Biologie a ochrana mihulí. 1 vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. 551 s. ISBN 978-80-7514-026-5..
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Vymizelé druhy ryb v České republice a jejcih význam pro environmentální výchovu. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2015, 24(2), 55-62. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír. Co dělají vážky v zimě?. Pod Blaníkem, 2015, 19(4), 2-2. ISSN 1213-1040.
HLAVÁČOVÁ, Lucie. Project-Based Education in Science Education XIII. In: RUSEK, Martin. Project-Based Education in Science Education XIII. 2015, s. 19-19. ISBN 978-80-7290-842-4.
HLAVÁČOVÁ, Lucie. Termín „evoluce“ a jeho vymezení a použití v českých a britských učebnicích přírodopisu a biologie. Scientia in educatione, 2015, 6(1), 40-79. ISSN 1804-7106.
HLAVÁČOVÁ, Lucie. Výuka evoluční biologie na základních a středních školách. Scientia in educatione, 2015, 6(2), 104-120. ISSN 1804-7106.
HLAVÁČOVÁ, Lucie. 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. In: NOVOTNÁ, Jiřina. 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 34-34. ISBN 978-80-210-7814-7.
HYBŠOVÁ, Aneta – LEPPINK, Jimmie. The subject of statistics in natural science curricula: a case study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2015, 2015(1), 8-14. ISSN 2336-2375. DOI 10.7160/eriesj.2015.080102.
JÁČ, Martin – JANŠTOVÁ, Vanda. Strategies for Teaching Molecular Biology at Grammar School Level: from Theory to Laboratory Practice. In: New Perspectives in Science Education. 1 vyd. Padova, Italy: Webster srl, 2015, s. 401-405. ISBN 978-88-6292-600-3. ISSN 2420-9732.
JANŠTOVÁ, Vanda – RUSEK, Martin. Ways of Student Motivation towards Interest in Science. In: RUSEK, Martin – STÁRKOVÁ, Dagmar. Project-based Education in Science Education XII.. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 28-33. ISBN 978-80-7290-817-2.
JANŠTOVÁ, Vanda – JÁČ, Martin. Výuka molekulární biologie na gymnáziích: analýza současného stavu a možnosti její podpory. Scientia in educatione, 2015, 6(1), 14-39. ISSN 1804-7106.
JANŠTOVÁ, Vanda – JÁČ, Martin – DVOŘÁKOVÁ, Radka. Faktory motivující žáky středních škol k zájmu o obor biologie a účasti v předmětových soutěžích s biologickou tematikou. e-Pedagogium, 2015, neuveden(1), 56-71. ISSN 1213-7499.
JANŠTOVÁ, Vanda. WHAT IS ACTUALLY TAUGHT IN HIGH SCHOOL BIOLOGY PRACTICAL COURSES. In: GÓMEZ CHOVA, L – LÓPEZ MARTÍNEZ, A – CANDEL TORRES, I. Proceedings of ICERI2015 Conference 16th-18th November 2015, Seville, Spain. 1 vyd. Seville: IATED, 2015, s. 1501-1507. ISBN 978-84-608-2657-6. ISSN 2340-1095.
KUŤÁKOVÁ, Eliška – JANŠTOVÁ, Vanda. CAN BE THE FUTURE CAREER CHOICE INFLUENCED BY HIGHSCHOOL STUDENTS‘ EXPERIENCE WITH THE BIOLOGY OLYMPIAD?. In: Proceedings of ICERI2015 Conference 16th-18th November 2015, Seville, Spain. Seville: IATED, 2015, s. 6442-6450. ISBN 978-84-608-2657-6.
KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis – ZAJÍCOVÁ, Jana. Revision of the early Oligocene flora of the Hrazený hill (former Pirskenberg) at Knížecí near Šluknov, North Bohemia.. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, 2015, 71(1-2), 55-102. ISSN 0036-5343.
NOVOTNÝ, Petr – ROHN, Martin – KAPLAN, Zdeněk. Řekni, kde ty kytky jsou… aneb jak se dělá atlas rozšíření rostlin. poster. Praha, 2015.
ODCHÁZELOVÁ, Tereza – MÜLLEROVÁ, Lucie – HYBŠOVÁ, Aneta. Výuka o rozmanitosti kultur prostřednictvím multimédií. In: RUSEK, Martin – STÁRKOVÁ, Dagmar – METELKOVÁ, Iva. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 34-41. ISBN 978-80-7290-817-2.
ODCHÁZELOVÁ, Tereza. Beliefs of the biology teachers about using multimedia. Problems of Education in the 21st Century, 2015, 63(63), 71-83. ISSN 1822-7864.
ODCHÁZELOVÁ, Tereza – MÜLLEROVÁ, Lucie – HYBŠOVÁ, Aneta. Teaching about diversity of Cultures Using the Multimedia. In: RUSEK, Martin. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. 2015, s. 12-12. ISBN 978-80-7290-788-5.
ODCHÁZELOVÁ, Tereza – LINDNER, Martin. Multimedia: a suitable tool for project based education – a survey among Czech, Slovak and German Biology Teachers. In: RUSEK, Martin. PROJECT-BASED EDUCATION IN SCIENCE EDUCATION XIII.. 2015, s. 23-23. ISBN 978-80-7290-842-4.
ODCHÁZELOVÁ, Tereza. Role multimédií ve výuce přírodních věd. Scientia in educatione, 2015, 5(2), 2-12. ISSN 1804-7106.
PAVLASOVÁ, Lenka. Představuje se vám virus Ebola. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2015, 24(1), 15-18. ISSN 1210-3349.
PAVLASOVÁ, Lenka. Disertační práce se zaměřením na didaktiku biologie v České republice v letech 2004 – 2013. Scientia in educatione, 2015, 6(2), 1-12. ISSN 1804-7106.
PAVLASOVÁ, Lenka. Co všechno se dá vyčíst z rodokmenu?. Komenský, 2015, 140(1), 30-36. ISSN 0323-0449.
PAVLASOVÁ, Lenka – HROUDA, Lubomír – TEODORIDIS, Vasilis. Přírodovědné exkurze ve školní praxi. 1 vyd. Praha: UK PedF, 2015. 157 s. ISBN 978-80-7290-807-3.
PODROUŽKOVÁ, Štěpánka – JUŘIČKOVÁ, Lucie – BERAN, Luboš. Měkkýši údolí horního a středního Kačáku. Malacologica Bohemoslovaca, 2015, 14(10), 74-90. ISSN 1336-6939.
ŘÍHOVÁ, Dagmar – GRUNTOVÁ, Zuzana. Skrytý život v mechu – mikroskopické praktikum. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2015, 24(5), 219-224. ISSN 1210-3349.
ŘÍHOVÁ, Dagmar. Pitva plzáka španělského. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2015, 24(3), 111-118. ISSN 1210-3349.
TEODORIDIS, Vasilis – KVAČEK, Zlatko – SAMI, Marco. Palaeoenvironmental analysis of the Messinian macrofossil floras of Tossignano and Monte Tondo (Vena del Gesso Basin, Romagna Apennines, Northern Italy). Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, 2015, 72(3-4), 249-292. ISSN 0036-5343.
TEODORIDIS, Vasilis – KVAČEK, Zlatko – AGOSTINI, Silvano. Feather palm foliage from the Messinian of Italy (Capo di Fiume, Palena and Pollenzo near Alba) within the framework of northern Mediterranean late Miocene flora. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, 2015, 72(3-4), 301-314. ISSN 0036-5343.
TEODORIDIS, Vasilis – KVAČEK, Zlatko. Palaeoenvironmental evaluation of Cainozoic plant assemblages from the Bohemian Massif (Czech Republic) and adjacent Germany. Bulletin of Geosciences, 2015, 90(3), 695-720. ISSN 1214-1119.
VAŇKOVÁ, Markéta – HILL, Martin – VELÍKOVÁ, Marta. Preliminary evidence of altered steroidogenesis in women with Alzheimer’s disease: Have the patients „“OLDER““ adrenal zona reticularis?. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2015, 2015ISSN 0960-0760.
WILD, Jan – DANIHELKA, Jiří – PETŘÍK, Petr. Distribution of vascular plants in the Czech Republic: various data sources, their comparison and integration. poster. Brno, 2015.

2014

ANDRESKA, Dominik – ANDRESKA, Jan. Vlk se vrátil. Přežije v Čechách?. Přírodovědecký časopis Vesmír (On-line), 2014, 2014(18. 9. 2014), nestránkováno. ISSN 1214-4029.
ANDRESKA, Dominik – ANDRESKA, Jan. Bobr 2014: Chráněný i nežádoucí. Přírodovědecký časopis Vesmír (On-line), 2014, 2014(13. 11. 2014), nestránkováno. ISSN 1214-4029.
ANDRESKA, Jan – HANEL, Lubomír. Nepůvodní druhy – ptáci. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2014, 23(4), 159-163. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan – HANEL, Lubomír. Nepůvodní a invazní druhy – savci. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2014, 23(5), 211-216. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan – HANEL, Lubomír. Nepůvodní druhy a s nimi související pojmosloví. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2014, 23(1), 4-7. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan – ŠVECOVÁ, Kateřina. Analýza aktuálních kompetencí žáků a studentů v určování našich obratlovců. Envigogika, 2014, 9(2), nestránkováno. ISSN 1802-3061.
DVOŘÁKOVÁ, Darina – JANŠTOVÁ, Vanda. Pohled učitelů na pořádání Biologické olympiády na základních školách a gymnáziích. In: PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. 2014, s. 65-65. ISBN 978-80-7290-787-8.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Invazní ryby, obojživelníci a plazi. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2014, 23(3), 107-111. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír. Blaník. Výstup na mýtickou horu. Ochrana přírody, 2014, 69(1), 3-3. ISSN 1210-258X.
HANEL, Lubomír. Čtvrtstoletí průzkumu vážek na Podblanicku. Živa, 2014, 67(5), 128-129. ISSN 0044-4812.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Invazní druhy suchozemských bezobratlých živočichů. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2014, 23(1), 8-13. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír – HANELOVÁ, Jana. Shield Bugs of the genus Elasmucha – Model Insect Group for Parental Care Demonstration for Outdoor Scientific School Activities in Central and Northern Europe.. Envigogika, 2014, 9(1), 1-27. ISSN 1802-3061.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Nepůvodní druhy vodních bezobratlých živočichů. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2014, 23(2), 55-60. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír. Pozoruhodný kůrovec. Pod Blaníikem, 2014, 18(3), 5-6. ISSN 1213-1040.
HRUŠKOVÁ, Gabriela – EHLER, Edvard. Výsledky Adamsova testu skoliotického zakřivení páteře u žáků základních škol. Praktický lékař, 2014, 94(3), 137-140. ISSN 0032-6739.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Environmentální etika v předškolní vzdělávání. Poradce ředitelky mateřské školy, 2014, 4(2), 24-27. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Zvířata na školní zahradě. Poradce ředitelky mateřské školy, 2014, 3(10), 35-37. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Jak pracovat s levákem. Integrace a inkulze ve školní praxi, 2014, 1(8), 12-16.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – HAVLOVÁ, Jana. Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání. 1 vyd. Praha: Dr. Josef Raabe, 2014. 128 s. ISBN 978-80-7496-166-3.
JANŠTOVÁ, Vanda – PAVLASOVÁ, Lenka – ČERNÝ, Jan. Inquiry based practical course focused on proteins. In: RUSEK, Martin – STÁRKOVÁ, Dagmar. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 40-45. ISBN 978-80-7290-763-2.
JANŠTOVÁ, Vanda – JÁČ, Martin. Modelování ve výuce biologie (2) (aneb jak žákům přiblížit některé biologické jevy).. Biologie, chemie, zaměpis, 2014, 23(3), 111-116. ISSN 1210-3349.
JANŠTOVÁ, Vanda – DVOŘÁKOVÁ, Radka – PAVLASOVÁ, Lenka. Motivace gymnaziálních studentů ke studiu biologie a faktory, které ji ovlivňují. In: PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2014, s. 47-47. ISBN 978-80-7290-787-8.
JANŠTOVÁ, Vanda – JÁČ, Martin – DVOŘÁKOVÁ, Radka. Faktory ovlivňující motivaci řešitelů celostátního kola Biologické olympiády k účasti v soutěži. In: POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, Jana – VYHNÁLKOVÁ, Pavla. Pedagogický výzkum spojnice mezi teorií a praxí. XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu.. Olomouc: Agentura Gevak, 2014, s. 146-147. ISBN 978-80-86768-91-5.
JANŠTOVÁ, Vanda – JÁČ, Martin. Modelování ve výuce biologie (1) (aneb jak žákům přiblížit některé biologické jevy). Biologie, chemie, zaměpis, 2014, 23(2), 61-65. ISSN 1210-3349.
JANŠTOVÁ, Vanda – DVOŘÁKOVÁ, Darina. BIOLOGY OLYMPIAD AT CZECH SCHOOLS – TEACHERS‘ POINT OF VIEW. In: Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 2031-2035. ISBN 978-80-87952-07-8.
JANŠTOVÁ, Vanda – JÁČ, Martin. Možnosti výuky molekulární biologie na fakultách vzdělávajících učitele a gymnáziích. In: PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2014, s. 18-18. ISBN 978-80-7290-787-8.
KEBERT, Tomáš – NOVOTNÝ, Petr. Květní diagramy. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2014, 23(1), 14-18. ISSN 1210-3349.
KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis – MAZOUCH, Petr. Fossil seed cones of Pinus L. (sect. Pinus, subsect. Pinaster LOUDON, Sula group) from the late Neogene and early Pleistocene of Europe. Palaeontographica Abteilung B: Palaeophytologie, 2014, 291(1-6), 131-163. ISSN 0375-0299.
KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis – KOVÁČOVÁ, Marianna. Lower Miocene plant assemblage with coastal-marsh herbaceous monocots from the Vienna Basin (Slovakia). Geologica Carpathica, 2014, 65(3), 227-239. ISSN 1335-0552. DOI 10.2478/geoca-2014-0016.
KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis – MAZOUCH, Petr. Fossil seed cones of pines of the Sula group (Pinus L. subgen. Pinus, Pinaceae) in the European late Cainozoic. Palaeontographica Abteilung B: Palaeophytologie, 2014, 291(1-6), 131-164. ISSN 0375-0299.
LUSK, Stanislav – HANEL, Lubomír – LUSKOVÁ, Věra. Mihule v povodí řeky Moravy – minulost a současnost. In: ŠTIKOVÁ, Karla – PITHART, David. Sborník z 10. ročníku konference Říční krajina 10 se zaměřením na problemtiku řek a okolní krajiny. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014, s. 62-67. ISBN 978-80-260-7099-3.
MANTZOUKA, Dimitra – KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis. A new late Miocene (Tortonian) flora from Gavdos Island in southernmost Greece evaluated in the context of vegetation and climate in the Eastern Mediterranean. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie – Abhandlungen, 2014, 275(1), 47-81. ISSN 0077-7749.
NOVOTNÝ, Petr – POESOVÁ, Marie. Výchova a fotografie. Speciální pedagogika, 2014, 24(4), 309-316. ISSN 1211-2720.
PAVLASOVÁ, Lenka. Antibakteriální účinky ústních vod. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2014, 23(4), 217-219. ISSN 1210-3349.
PAVLASOVÁ, Lenka – HROUDA, Lubomír – TEODORIDIS, Vasilis. Trendy v didaktice biologie. konference. Praha, 2014.
PAVLASOVÁ, Lenka. Přehled didaktiky biologie. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. Neuveden. 60 s. ISBN 978-80-7290-643-7.
PAVLASOVÁ, Lenka. Testování citlivosti bakterií na antibiotika. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2014, 23(3), 117-120. ISSN 1210-3349.
PAVLASOVÁ, Lenka. Badatelská přírodovědná soutěžní hra projektu „Heureka! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech“. In: RUSEK, Martin – STÁRKOVÁ, Dagmar. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. 1 vyd. Praha: Praha: UK PedF, 2014, s. 120-125. ISBN 978-80-7290-763-2.
PAVLASOVÁ, Lenka. Příprava budoucích učitelů biologie na výuku mikrobiologie s využitím prvků BOV. In: PAVLASOVÁ, Lenka. Trendy v didaktice biologie. 2014, s. 19-19. ISBN 978-80-7290-787-8.
PEŠEK, Jiří – BROŽ, Bohumil – BRZOBOHATÝ, Rostislav. Tertiary basins and lignite deposits of the Czech Republic. 1 vyd. Praha: Czech Geological Survey, 2014. 283 s. ISBN 978-80-7075-862-5.
PYŠEK, Petr – KAPLAN, Zdenek – CHYTRY, Milan. Preslia: hundred years of exploring central-European flora and vegetation. Preslia, 2014, 86(1), 1-11. ISSN 0032-7786.
RUSEK, Martin – GABRIEL, Štěpán – KUŽELOVÁ, Nikola. Využití chemicky odolného teploměru v badatelsky pojaté problémové úloze. In: BÍLEK, Martin. Výzkum teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 473-480.
TICHÁ, Gabriela – PAVLASOVÁ, Lenka. Návykové látky – projekt pro 2. stupeň ZŠ. In: RUSEK, Martin – STÁRKOVÁ, Dagmar. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. 1 vyd. Praha: UK PedF, 2014, s. 79-85. ISBN 978-80-7290-763-2.
VANČATA, Václav. Změní nové metody datování náš názor na evoluci člověka ve svrchním paleolitu?. Culturologia. The Journal of Culture, 2014, 3(2), 18-24. ISSN 1805-2886.
VANČATA, Václav. Evoluční antropologie. In: Integrální antropologie. 1 vyd. Praha: Triton, 2014, Neuveden, s. 90-96. ISBN 978-80-7387-816-0.

2013

ANDRESKA, Jan. Jeřáb popelavý. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2013, 22(1), 2-6. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan – MEJZR, Martin. O původu psa domácího. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2013, 22(1), 55-62. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan. Rys ostrovid, jeho vyhubení a návraty na naše území. Prameny a studie, 2013, neuveden(50), 69-94. ISSN 0862-8483.
ANDRESKA, Jan – HANEL, Lubomír. Losos atlantský (Salmo salar) historie, současnost a postavení ve školní výuce. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2013, 22(3), 107-112. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Ryby. 1 vyd. Praha: Aventinum, 2013. Neuveden. 352 s. ISBN 978-80-7442-038-2.
HANEL, Lubomír – DOLEŽAL, Tomáš. Střevlíkovití brouci (Carabidae) Velkého a Malého Blaníku. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 1 vyd. Vlašim: Muzeum Podblanicka aStátní okresní archiv v Benešově, 2013, 50, s. 215-228. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 0487-5648.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan – LUSK, Stanislav. Huchen in the Czech Republic: A review. Archives of Polish Fisheries, 2013, 21(3), 143-154. ISSN 1230-6428.
HANEL, Lubomír – HANELOVÁ, Jana. Národní park Uluru – Kata Tjuta. Živa, 2013, 56(3), 142-144. ISSN 0044-4812.
HANEL, Lubomír – PLÍŠTIL, Jiří – NOVÁK, Jindřich. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 8. České názvy živočichů V. Paprskoploutví (Actinopterygii), Kostnatí (Neopterygii), [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. 1 vyd. Praha: Národní muzeum Praha, 2013. 8. 136 s. ISBN 978-80-7036-387-4.
HANEL, Lubomír. Ekologie horských a podhorských toků.. 1 vyd. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 35 s. ISBN 0-000-00000-0..
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Mimetismus u živočichů. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2013, 22(4), 158-163. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír. Svatojánští broučci. Pod Blaníkem, 2013, 17(3), 4-7. ISSN 1213-1040.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Mravkolev ve školním insektáriu. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2013, 22(2), 63-67. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan – LUSK, Stanislav. Historický výskyt hlavatky podunajské (Hucho hucho) v povodí Moravy. Acta Carpathica Occidentalis, 2013, 5(4), 98-101. ISSN 1804-2732.
HLAVÁČOVÁ, Lucie – ODCHÁZELOVÁ, Tereza – HYBŠOVÁ, Aneta. Science and media. In: RUSEK, Martin – STÁRKOVÁ, Dagmar. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2013, s. 56-61. ISBN 8-072-90783-2.
JANČAŘÍK, Antonín – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – NOVOTNÁ, Jarmila. Teaching and learning mathematics through math theatre activities. In: NOVOTNÁ, Jarmila – MORAOVÁ, Hana. Symposium on Elementary Maths Teaching SEMT ´13. Proceedings. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2013, s. 344-345. ISBN 978-80-7290-637-6.
JANČAŘÍK, Antonín – NOVOTNÁ, Jarmila. E-didactical shift. In: KVASNIČKA, Roman. Proceedings of the 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. 1 vyd. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013, s. 240-247. ISBN 978-80-213-2378-0.
JANČAŘÍK, Antonín – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – NOVOTNÁ, Jarmila. “Good” Questions in Teaching. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 964-968. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.311.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Zodpovědné rozhodování při výběru hračky. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, 2(10), 19-22. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Zvířátko v MŠ aneb Vzdělávání a aktivizace za pomoci živočichů. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, 2(9), 32-34. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – JANČAŘÍK, Antonín. Využití her ve vyučování. Poradce ředitele, 2013, 1(4), 42-43. ISSN 1805-5087.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Ekologie čtená podruhé. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2013. Neuveden. 197 s. ISBN 978-80-7290-713-7.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – MAZÁČOVÁ, Nataša. Bádání na zahradě : metodická příručka ke kurzu Badatelské činnosti na školní zahradě. 1 vyd. Praha: Univerzita karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2013. Neuveden. 49 s. ISBN 978-80-7290-691-8.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Dítě a pes patří k sobě. Poradce ředitele, 2013, 1(6), 60-63. ISSN 1805-5087.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Význam venkovních aktivit v předškolním vzdělávání. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, 2(10), 7-11. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – KAPUCIÁNOVÁ, Magdaléna. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání. 1 vyd. Praha: Dr. Josef Raabe, 2013. Komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání. 141 s. ISBN 978-80-7496-071-0.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Hrejte drejdl!. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, 2(5), 32-34. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – JANČAŘÍK, Antonín. Učíme se přemýšlet : Hry a výherní strategie. Poradce ředitele, 2013, 1(6), 30-35. ISSN 1805-5087.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – JANČAŘÍK, Antonín. Učíme se přemýšlet : Hry a výherní strategie. Poradce ředitele, 2013, 1(6), 30-35. ISSN 1805-5087.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – JANČAŘÍK, Antonín. Hry v jazykovém vyučování. Poradce ředitele, 2013, 1(5), 46-47. ISSN 1805-5087.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – JANČAŘÍK, Antonín. Tři stolní hry pro předškoláky. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, 2(5), 36-40. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Environmentální etika v MŠ aneb Ubohá myšička a zlá sova. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, 2(6), 34-36. ISSN 1804-9745.
JANŠTOVÁ, Vanda – WEISER, Martin – ZIKÁNOVÁ, Blanka. Euroepan Union Science Olympiad (EUSO) as a mean to increase motivation towards science. In: CHOVA, Gómez – MARTÍNEZ, López – TORRES, Candel. ICERI2013 Proceedings. 6 vyd. Neuveden: Neuveden, 2013, s. 2334-2343. ISBN 978-84-616-3847-5. ISSN 2340-1095.
MIKO, Ladislav – MOUREK, Jan – MELEG, Ioana N.. Oribatid mite fossils from pre-Quaternary sediments in Slovenian caves II. Amiracarus pliocennatus n.gen., n.sp (Microzetidae) from Pliocene, with comments on the Oribatid mite fossils from pre-Quaternary sediments in Slovenian caves II. Amiracarus pliocennatus n.gen., n.sp (Microzetidae) from Pliocene, with comments on the other species of the genus. Zootaxa, 2013, 3670(4), 557-578. ISSN 1175-5326.
NOVOTNÁ, Jarmila – JANČAŘÍK, Antonín – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Primary school teachers´ attitudes to theatre activities in mathematics education. In: NOVOTNÁ, Jarmila – MORAOVÁ, Hana. Symposium on Elementary Maths Teaching SEMT ´13. Proceedings. 1 vyd. Praha: Univerzita karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, s. 220-227. ISBN 978-80-7290-637-6.
NOVOTNÁ, Jarmila – JANČAŘÍK, Antonín – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Primary school teachers‘ attitudes to theatre activities in mathematics education. In: NOVOTNÁ, Jarmila – MORAOVÁ, Hana. Symposium on Elementary Maths Teaching SEMT ´13. Proceedings. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2013, s. 220-227. ISBN 978-80-7290-637-6.
NOVOTNÝ, Petr. Mechorosty v učivu středních škol. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2013, 22(1), 10-14. ISSN 1210-3349.
NOVOTNÝ, Petr. Určovací klíče. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2013, 22(3), 118-121. ISSN 1210-3349.
NOVOTNÝ, Petr – SUK, Tomáš. Leaf recognition of woody species in Central Europe. Biosystems Engineering, 2013, 115(4), 444-452. ISSN 1537-5110. DOI 10.1016/j.biosystemseng.2013.04.007.
ODCHÁZELOVÁ, Tereza – HLAVÁČOVÁ, Lucie – HYBŠOVÁ, Aneta. Science and Media. In: RUSEK, Martin – GABRIEL, Štěpán. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. 2013, s. 19-19.
ODCHÁZELOVÁ, Tereza. Zalévání zoologických objektů do umělých pryskyřic : vhodná metoda pro tvorbu trvalých preparátů. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2013, 22(2), 72-76. ISSN 1210-3349.
PINKR, Tomáš – JANŠTOVÁ, Vanda – ČERNÝ, Jan. Forensic biology workshop. In: DA CUNHA MARTINS COSTA, Manuel Filipe Pereira – DORRÍO, José Benito Vázquez – KIREŠ, Marián. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. 10 vyd. Neuveden: Neuveden, 2013, s. 284-290. ISBN 978-989-98032-2-0.
RUSEK, Martin – GABRIEL, Štěpán. Student Experiment Insertion in Project-Based Education. In: RUSEK, Martin – KÖHLEROVÁ, Veronika. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech X.. Praha: UK PedF, 2013, s. 38-44. ISBN 978-80-7290-291-0.
SAMI, Marco – TEODORIDIS, Vasilis. Gli Aspetti Paleontologici della cava di Monte Tondo: Nota Preliminare. In: ERCOLANI, M – LUCCI, P – PIASTRA, S – SANSAVINI, B. I gessi e la cava di Monte Tondo. Studio multidisciplinare di un’area nella vena del gesso Romagnola, Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia, s. II, 26, 2013. 1 vyd. Faenza: Carta Bianca, 2013, II, 26,, s. 59-80. ISBN 88-97550-25-8.
SUK, Tomáš – FLUSSER, Jan – NOVOTNÝ, Petr. Comparison of Leaf Recognition by Moments and Fourier Descriptors. In: WILSON, Richard – HANCOCK, Edwin – BORS, Adrian – SMITH, William. Computer Analysis of Images and Patterns. 1 vyd. Heidelberg: Springer, 2013, Lecture Notes in Computer Science, s. 221-228. ISBN 978-3-642-40260-9.
ŠIMONOVÁ, Petra – ČINČERA, Jan – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Ekologická a environmentální výchova. 1 vyd. Plzeň: Frauz, 2013. Výchovy a průřezová témata. 96 s. ISBN 978-80-7238-452-5.
TOTH, Eva – JANŠTOVÁ, Vanda. From Protocol to Inquiry: Blended Learning for Workforce Education in Biotechnology. In: CHOVA, Gómez – MARTÍNEZ, López – TORRES, Candel. ICERI2013 Proceedings. 6 vyd. Neuveden: Neuveden, 2013, s. 1204-1209. ISBN 978-84-616-3847-5. ISSN 2340-1095.
VANČATA, Václav. Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky. Vývoj lidského rodu s nastíněním vztahu neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Culturologia. The Journal of Culture, 2013, 2013(3), 18-35. ISSN 1805-2886.
VANČATA, Václav. Genetický původ neandrtálců (2). Jak se geneticky lišili neandrtálci a anatomicky moderní člověk?. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2013, 2013(5/2013), 219-225. ISSN 1210-3349.
VANČATA, Václav. Neandrtálci a anatomicky moderní člověk – vznik a fylogeneze moderních lidských druhů (1). Biologie – Chemie – Zeměpis, 2013, 2013(4/2013), 171-178. ISSN 1210-3349.
VOLMUTOVÁ, Ivana – KUCHAŘOVÁ, Eva – MOKREJŠOVÁ, Olga. Chemie – Pracovní listy pro 2. stupeň ZŠ. 1 vyd. Praha: Conatex-Didactic Učební pomůcky, s.r.o., 2013, 2013. Neuveden. 64 s. ISBN 978-80-87936-12-2.
VOLMUTOVÁ, Ivana – KUCHAŘOVÁ, Eva – MOKREJŠOVÁ, Olga. Chemie – Výukové materiály pro 2. stupeň ZŠ. 1 vyd. Praha: Conatex-Didactic Učební pomůcky, s.r.o., 2013. Neuveden. 119 s. ISBN 978-80-87936-05-4.
ZÁMEČNÍKOVÁ, Veronika – HÁJKOVÁ, Zdeňka – RADVANOVÁ, Sabina. Biologie – Pracovní listy pro střední školy. 1 vyd. Praha: Conatex-Didactic Učební pomůcky, s.r.o., 2013. Neuveden. 94 s. ISBN 978-80-87936-16-0.
ZÁMEČNÍKOVÁ, Veronika – HÁJKOVÁ, Zdeňka – RADVANOVÁ, Sabina. BIOLOGIE – Výukové materiály pro střední školy. 1 vyd. Praha: Conatex-Diactic Učební pomůcky, s.r.o., 2013. Neuveden. 168 s. ISBN 978-80-87936-09-2.
více

2012

ANDRESKA, Jan. Případová studie: Historie vyhubení medvěda, vlka a rysa v Českých zemích. In: MACHAR, Ivo – DROBILOVÁ, Linda. Ochrana přírody a krajiny v České republice, vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, neuveden, s. 397-412. ISBN 978-80-244-3041-6.
ANDRESKA, Jan – ANDRESKA, Dominik. Lovecké techniky a právní normy vedoucí k vyhubení vlka evropského (Canis lupus) v českých zemích. Prameny a studie, 2012, neuveden(49), 100-144. ISSN 0862-8483.
ANDRESKA, Jan – MEJZR, Martin. Velké šelmy pohledem žáků ZŠ a SŠ. Envigogika, 2012, VII(3), nestránkováno. ISSN 1802-3061.
ANDRESKA, Jan. Případová studie: K historii Žofínského pralesa. In: MACHAR, Ivo – DROBILOVÁ, Linda. Ochrana přírody a krajiny v České republice, vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, neuveden, s. 179-184. ISBN 978-80-244-3041-6.
ANDRESKA, Jan. Případová studie: Historie lesů a lesního hospodaření. In: MACHAR, Ivo – DROBILOVÁ, Linda. Ochrana přírody a krajiny v České republice, vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, neuveden, s. 103-120. ISBN 978-80-244-3041-6.
ANDRESKA, Jan – PAVLOVÁ, Erika. O postoji veřejnosti k možnému vyhlášení Národního parku Jeseníky. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2012, 2012(21), 8-10. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan. Medvěd hnědý, jeho vyhubení a návrat do naší přírody II.. Živa, 2012, LX(6), 307-309. ISSN 0044-4812.
ANDRESKA, Jan. Los evropský, jeho rozmnožování a výskyt na Poděbradsku. Vlastivědný zpravodaj Polabí, 2012, neuveden(42), 100-116. ISSN 0231-5769.
ANDRESKA, Jan. Prase divoké v naší přírodě, aspekty zoologické a historické. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2012, 21(5), 215-219. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan. Historie rybářství a rybolovu. In: Rybářství a rybolov. 1 vyd. Praha: Český rybářský svaz, 2012, neuveden, s. 9-20. ISBN 978-80-905280-0-0.
ANDRESKA, Jan. Medvěd hnědý, jeho vyhubení a návrat do naší přírody I.. Živa, 2012, LX(5), 261-264. ISSN 0044-4812.
ANDRESKA, Jan. Škody na rybách v důsledku působení rybožravých predátorů (vydra, kormorán, volavka, norek), škody působením dalších živočichů (bobr evropský). In: URBÁNEK, Martin. Naše rybářství. 1 vyd. České Budějovice: Rybářské sdružení ČR, 2012, neuveden, s. 117-140. ISBN 978-80-260-2657-0.
DLOUHÁ, Jana – ČINČERA, Jan – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání. certifikovaná metodika. 2012.
DLOUHÁ, Jana – BRANIŠ, Martin – DLOUHÝ, Jiří. Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu. certifikovaná metodika. 2012.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Ročičovská péče (1)(u bezobratlých živočichů). Biologie – Chemie – Zeměpis, 2012, 21(2), 64-69. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír. Živočichové pod vodou a kolem vody. In: Rybářství a rybolov. 1 vyd. Praha: Český rybářský svaz, 2012, neuveden, s. 127-140. ISBN 978-80-905280-0-0.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. RODIČOVSKÁ PÉČE 2 (RYBOVITÍ OBRATLOVCI, OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI. Biologie chemie zeměpis, 2012, 21(5), 107-112. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír. Ryby našich vod. In: Rybářství a rybolov. 1 vyd. Praha: Český rybářský svaz, 2012, Neuveden, s. 31-126. ISBN 978-80-905280-0-0.
HANEL, Lubomír – LUSK, Stanislav. 5.9.12. Biodiverzita ichtyofauny. In: Ochrana přírody a krajiny v České republice. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 2, s. 639-653. ISBN 978-80-244-3041-6.
HANEL, Lubomír – PLÍŠTIL, Jiří. Druhové bohatství evropské ichtyofauny. In: Sborník referátů konference s mezinárodní účastí, Brno 3. a 4.prosince 2008. 1 vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2012, s. 77-82. ISBN 978-80-7375-246-0.
HANEL, Lubomír – LUSK, Stanislav – ANDRESKA, Jan. The Huchen (Hucho hucho) in the Czech Republic – history and the present state. In: Book of abstracts. 1 vyd. Wroclav: University of Wroclaw, Museum of Natural History, Wroclaw, 2012, s. 25-26. ISBN 978-83-61764-33-5.
HANEL, Lubomír – HARTVICH, Petr. Zprůchodnění jezů pro ryby na řece Blanici. Pod Blaníkem, 2012, 16(3), 4-6. ISSN 1213-1040.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Rodičovská péče 3 (Ptáci). Biologie chemie zeměpis, 2012, 21(4), 159-163. ISSN 1210-3349.
HANEL, Lubomír – HANELOVÁ, Jana. Naši knězové rodu Elasmucha a jejich rodičovské chování. Živa, 2012, 60(1), 28-29. ISSN 0044-4812.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Rodičovská péče 4 (Savci). Bilogie chemie zeměpis, 2012, 21(5), 213-215. ISSN 1210-3349.
HOLÝ, František – KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis. A review of the early Miocene mastixioid flora of the Kristina Mine at Hrádek nad Nisou. Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy, 2012, 68(3-4), 53-118. ISSN 0036-5343.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Jak co nejlépe realizovat environmentální výchovu v mateřské škole. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, 1(10), 8-14. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Význam vyprávění příběhů. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, 2(2), 26-29. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Tři hry jako prevence dys poruch. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, 1(5), 42-44. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Umíme dostatečně chránit a rozvíjet všechny smysly?. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, 1(6), 38-40. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Tři hry jako prevence „dys“ poruch. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, 1(5), 42-47. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Přírodovědná inteligence a nadání. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, 2(4), 28-29. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Morfologie (známá a neznámá) a Čelakovský. Didaktické studie, 2012, 4(1), 91-92. ISSN 1804-1221.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. ALMA MATER STUDIORUM – PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. In: KOHNOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2012, s. 234-242. ISBN 978-80-7290-548-5.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Osobnosti environmentální výchovy a vzdělávání ve 20. století na území dnešní České republiky. In: MACHAR, Ivo. Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnost jejich řešení 2.. 1 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 2, s. 773- 780. ISBN 978-80-244-3041-6.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – JANČAŘÍK, Antonín. Předškoláci a počítače. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, 1(8), 17-20. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Posel špatných zpráv aneb Jak a kdy hovořit s rodiči o diagnóze?. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, 1(7), 31-33. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Jak optimálně vytvořit pracovní skupinky ve třídě předškoláků. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, 2(3), 28-31. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – JANČAŘÍK, Antonín – ADAMEC, Martin. Alma Mater Studiorum : Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského kraje. přednáška nebo poster. Praha, 2012.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Pohybové aktivity předškolních dětí očima environmentalisty. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, 1(9), 18 – 19. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Cesty k přírodní zahradě. Poradce ředitelky mateřské školy, 2012, 1(7), 40-44. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – KAPUCIÁNOVÁ, Magdalena. Environmentální výchova v předškolním vzdělávání – hledání optimální podoby. Envigogika, 2012, 7(1), nestránkováno. ISSN 1802-3061.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – NOVOTNÁ, Jarmila – JANČAŘÍK, Antonín. Koncept dobrých otázek. Poradce ředitele školy, 2012, 1012(Listopad), 36-41. ISSN 1805-5087.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. THE NARRATIVE METHOD IN PEDAGOGY, POTENCIAL FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION. In: KVASNIČKA, Roman. Proceedings of the 9th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2012. 1 vyd. Prague: Czech University of Life Science Prague, 2012, s. 194-202. ISBN 978-80-213-2289-9.
MYSZKA, Anna – PIONTEK, Janusz – VANČATA, Václav. Body mass reconstruction on the basis of selected skeletal traits. Anthropologischer Anzeiger, 2012, 69(3), 305-315. ISSN 0003-5548. DOI 10.1127/0003-5548/2012/0179.
NOVOTNÝ, Petr – SUK, Tomáš. Rozpoznávání listů dřevin. In: ROMANA, Štěpánková. Sborník abstraktů X. Sjezdu České botanické společnosti: Nové poznatky o flóře a vegetaci střední Evropy a o jejich změnách. 1 vyd. Praha: Česká botanická společnost, 2012, s. 49-49. ISBN 978-80-86632-39-1.
ODCHÁZELOVÁ, Tereza – MÜLLEROVÁ, Lucie. Dobře Najít Alibi. In: RUSEK, Martin. Projektové vyučování v chemii a souvisejících předmětech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, s. 40-46. ISBN 978-80-7290-537-9.
PANKINA, Jevgenija. Vernakulární názvosloví mihulí a ryb v trojjazyčném slovníku Kašpara Zachariáše Vusína. In: KUMOROVÁ, Zdenka – PALECSKOVÁ, Dana – GREGORÍK, Peter. RARA AVIS IX, 2. DIEL – LITERÁRNA VEDA. 1 vyd. Trnava, Slovenská republika: Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 2012, 2, s. 215-226. ISBN 978-80-8105-419-8.
PIONTEK, Janusz – VANČATA, Václav. Transition to Agriculture in Central Europe: Body Size and Body Shape amongst the First Farmers. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology, 2012, 3(1), 23-42. ISSN 1804-848X.
ŘEZNÍČEK, Jan – ŠMÍDOVÁ, Kateřina. Určování myšovitých a hrabošovitých savců ; podle pánví z kosterních zbytků ve vývržcích sov,. Biologie Chemie zeměpis; časopis pro výuku na základních a středních školách, 2012, 21(5), 220-223. ISSN 1210-3349.
TEODORIDIS, Vasilis – KVAČEK, Zlatko – ZHU, Hua. Environmental analysis of the mid-latitudinal European Eocene sites of plant macrofossils and their possible analogues in East Asia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2012, 333-334(n), 40-58. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2012.03.008.
VANČATA, Václav. Svrchně paleolitické venuše – gender nebo sex-idoly?. Culturologia, 2012, 1(2), 23-27. ISSN 1805-2886.
VANČATA, Václav. Paleonantropologie a evoluční antropologie. 1 vyd. Praha: Universita Karlova – Pedagogická fakulta, 2012. Neuveden. 303 s. ISBN 978-80-7290-592-8.

2011

– HANEL, Lubomír – LUSKOVÁ, Věra. Červený seznam mihulí a ryb České republiky – verze 2010. In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky. 1 vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2011, s. 68-78. ISBN 0-000-00000-0.
ANDRESKA, Jan – DOSTÁL, Petr. Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2011, 20(5), 212-218. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan – HANEL, Lubomír. Ekologické pojmosloví a jeho didaktický rozměr. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2011, 18(3), 106-112. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan. Makedonský národní park Galičica jako didaktický prostor (aneb po stopách Julia Komárka). Biologie – Chemie – Zeměpis, 2011, 20(1), 3-7. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan – SOUČEK, Zdeněk. Na zimoviště bernešek rudokrkých. Živa, 2011, LIX(6), 290-292. ISSN 0044-4812.
ANDRESKA, Jan. Los evropský a jeho postavení ve výuce zoologie a environmentalistiky. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2011, 20(3), 106-111. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan. Vydra říční. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2011, 20(2), 55-60. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan. Bobr evropský (Castor fiber) jako předmět environmentální výchovy. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2011, 20(4), 158-165. ISSN 1210-3349.
CRHOVÁ, Michaela – KUČKOVÁ, Štěpánka – NOVÁK, Zdeněk. Stop to forgery. přednáška nebo poster. Florencie, Itálie, 2011.
EHLER, Edvard – VANĚK, Daniel – STENZL, Vlastimil. Y-chromosomal diversity of the Valachs from the Czech Republic: Model for isolated population in Central Europe. Croatian Medical Journal, 2011, 52(3), 358-367. ISSN 0353-9504. DOI 10.3325/cmj.2011.52.358.
HANEL, Lubomír – PLESNÍK, Jan – ANDRESKA, Jan. Alien fishes in European waters. In: HANEL, Lubomír. Bulletin Lampetra. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2011, s. 148-185. ISBN 978-80-86327-95-2. ISSN 1212-1312.
HANEL, Lubomír. Červený seznam mihulí a ryb České republiky – verze 2010. In: HANEL, Lubomír. Biodiverzita ichtyofaunyćeské republiky (VIII). 1 vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2011, s. 68-78. ISBN 0-000-00000-0.
HANEL, Lubomír – PLÍŠTIL, Jiří – NOVÁK, Jindřich. České názvy živočichů V. : Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 7.. 1 vyd. Praha: Národní muzeum, 2011. 7. 148 s. ISBN 978-80-7036-317-1.
HANEL, Lubomír – PLESNÍK, Jan – ANDRESKA, Jan. ALIEN INVASIVE FISHES IN EUROPEAN WATERS. In: Lampetra. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 02/09 základní organizace Vlašim, 2011, s. 148-173. ISBN 978-80-86327-95-2. ISSN 1212-1312.
HANEL, Lubomír – LUSK, Stanislav – LUSKOVÁ, Věra. Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb České republiky. In: HANEL, Lubomír. Biodiverzita ichtyofauny České republiky. 1 vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2011, s. 79-97. ISBN 0-000-00000-0.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Vernakulární názvy mihulí a ryb České republiky. In: Lampetra. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 02/09 základní organizace Vlašim, 2011, 7, s. 36-71. ISBN 978-80-86327-95-2. ISSN 1212-1312.
HANEL, Lubomír – ANDRESKA, Jan. Vernakulární názvy mihulí a ryb České republiky. In: HANEL, Lubomír. Bulletin Lampetra. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2011, s. 36-71. ISBN 978-80-86327-95-2. ISSN 1212-1312.
JANČAŘÍK, Antonín – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. SOMA CUBE AND GEOMETRICAL IMAGINATION. In: NOVOTNÁ, Jarmila – MORAOVÁ, Hana. PROCEEDINGS – THE MATHEMATICAL KNOWLEDGE NEEDED FOR TEACHING IN ELEMENTARY SCHOOLS. 1 vyd. Praha: CHARLES UNIV PRAGUE, FAC EDUC, OVOCNY TRH 5, PRAHA 1, 116 36, CZECH REPUBLIC, 2011, s. 379-380. ISBN 978-80-7290-509-6.
JANČAŘÍK, Antonín – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – NOVÁKOVÁ, Anežka. MATHEMATICA LUDUS (MATHEMATICS BY PLAY). In: NOVOTNÁ, Jarmila – MORAOVÁ, Hana. PROCEEDINGS – THE MATHEMATICAL KNOWLEDGE NEEDED FOR TEACHING IN ELEMENTARY SCHOOLS. 1 vyd. Praha: CHARLES UNIV PRAGUE, FAC EDUC, OVOCNY TRH 5, PRAHA 1, 116 36, CZECH REPUBLIC, 2011, s. 367-369. ISBN 978-80-7290-509-6.
JANČAŘÍK, Antonín – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Rozvoj geometrické představivosti předškoláků. Poradce ředitelky mateřské školy, 2011, 1(4), 28-30. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – ČINČERA, Jan – KINDLMANNOVÁ, Jana. Environmentální výchova (EV). In: SVOBODOVÁ, Jiřina – PASTOROVÁ, Markéta. Doporučené očekávané výstupy. 1 vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP, 2011, Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích, s. 35-46. ISBN 978-80-87000-77-9.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Vycházka za stromy. In: STRCULOVÁ, Vladimíra. Enviromentální výchova : praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ. 1 vyd. Prague: Dr. Josef Raabe, 2011, Průřezová témata na 1. stupni ZŠ, Dobrá škola, s. 50-75. ISBN 978-80-86307-76-3.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Pohádka o Zlatovlásce. In: STRCULOVÁ, Vladimíra. Enviromentální výchova : praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ. 1 vyd. Prague: Dr. Josef Raabe, 2011, Průřezová témata na 1. stupni ZŠ Dobrá škola, s. 76-99. ISBN 978-80-86307-76-3.
KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis. The Late Eocene flora of Kučlín near Bílina in North Bohemia revisited. Sborník Národního muzea. Řada B, přírodní vědy, 2011, 67(3-4), 83-144. ISSN 0036-5343.
KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis – ROIRON, Paul. In memoriam of Jean Huard (1938-1973). Palaeontographica Abteilung B: Palaeophytologie, 2011, 285(1-3), 1-2. ISSN 0375-0299.
KVAČEK, Zlatko – TEODORIDIS, Vasilis – ROIRON, Paul. A forgotten Miocene mastixioid flora of Arjuzanx (Landes, SW France). Palaeontographica Abteilung B: Palaeophytologie, 2011, 285(1-3), 3-111. ISSN 0375-0299.
LUSK, Stanislav – LUSKOVÁ, Věra – HANEL, Lubomír. Červený seznam mihulí a ryb České republiky. In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky. 1 vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2011, s. 68-78. ISBN 0-000-00000-0.
LUSK, Stanislav – HANEL, Lubomír – LUSKOVÁ, Věra. Černý seznam nepůvodních invazivních duhů ryb České republiky. In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky. 1 vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2011, s. 79-97. ISBN 0-000-00000-0.
LUSK, Stanislav – LUSKOVÁ, Věra – HANEL, Lubomír. Červený seznam mihulí a ryb České republiky. In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (VIII). 1 vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2011, s. 68-78. ISBN 978-80-87189-08-5.
LUSK, Stanislav – LUSKOVÁ, Věra – HANEL, Lubomír. Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb Ćeské republiky. In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (VIII). 1 vyd. Brno: ústav biologie obratlovců AV ČR, 2011, s. 79-97. ISBN 978-80-87189-08-5.
MOUREK, Jan – MIKO, Ladislav – SKUBALA, Piotr. Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) V. Redescription of Epidamaeus bituberculatus (Kulczynski, 1902). International Journal of Acarology, 2011, 37(4), 282-292. ISSN 0164-7954. DOI 10.1080/01647954.2010.517565.
NOVOTNÝ, Petr. Laboratorní úlohy pro výuku botaniky ve vazbě k ICT. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2011, 20(2), 71-71. ISSN 1210-3349.
NOVOTNÝ, Petr. Budoucnost botanických určovacích klíčů. In: URFUS, Tomáš. Sborník abstraktů konference České botanické společnosti: Doktorandské inspirace v botanice II. 1 vyd. Praha: Česká botanická společnost, 2011, s. 43-43. ISBN 978-80-86632-33-9.
PAVLASOVÁ, Lenka. Laboratorní cvičení z mikrobiologie. 1 vyd. Praha: UK PedF, 2011. 34 s. ISBN 978-80-7290-536-2.
ŘEZNÍČEK, Jan. Určování kosterních zbytků drobných savců ve vývržcích sov. Biologie chemie Zeměpis (2). 20(4)). Biologie – Chemie – Zeměpis, 2011, 20(2), 133-137. ISSN 1210-3349.
ŘEZNÍČEK, Jan. Určování kosterních zbytků drobných savců ve vývržcích sov. Biologie chemie Zeměpis (1). 20(3). Biologie – Chemie – Zeměpis, 2011, 20(3), 169-173. ISSN 1210-3349.
ŘEZNÍČEK, Jan – VALKAMA, Jari. Kroužkovací činnost ve Finsku. Kroužkovatel, 2011, 11(4), 13-13. ISSN 1803-1552.
SEVRUKOVÁ, Natálie – MOURKOVÁ, Jindra – MOUREK, Jan. Trojvětevné ploštěnky (Turbellaria: Tricladida) ve Vltavě a vybraných potocích v Praze se zaměřením na nepůvodní ploštěnku americkou (Dugesia tigrina). In: HANEL, Lubomír. Bulletin Lampetra VII. 1 vyd. Vlašim: ZO ČSOP VLAŠIM, 2011, s. 8-25. ISBN 978-80-86327-95-2. ISSN 1212-1312.
SKÝBOVÁ, Jana. Přírodopis – Zoologie pro žáky s LMP. 2011 vyd. Praha: Septima, s.r.o., 2011. neuveden. 80 s. ISSN 978-80-7216-285-7. DOI RNDr. Jana Skýbová jana.skybova@pedf.cuni.cz.
SKÝBOVÁ, Jana. Přírodopis – Botanika – pracovní sešit. 1 vyd. Praha: Septima, s.r.o, 2011. Neuveden. 20 s. ISBN 978-80-7216-294-9. DOI skybova@pedf.cuni.cz.
SKÝBOVÁ, Jana. Přírodopis – Zoologier – pracovní sešit. 1 vyd. Praha: Septima, s.r.o, 2011. Neuveden. 20 s. ISBN 978-80-7216-286-4. DOI skybova@pedf.cuni.cz.
SKÝBOVÁ, Jana. Přírodopis – Zoologie. 1 vyd. Praha: Septima, s.r.o, 2011. Neuveden. 80 s. ISBN 978-80-7216-285-7.
SKÝBOVÁ, Jana. Přírodopis – Botanika. 1 vyd. Praha: Septima, s.r.o, 2011. Neuveden. 80 s. ISBN 978-80-7216-294-9. DOI skybova@pedf.cuni.cz.
SOUKUP, Václav – MALINA, Jaroslav – VANČATA, Václav. Člověk – morfologie rodu Homo. In: MALINA, Jaroslav. Encyklopedie antropologie. 1 vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, Monografie, 12, s. 760-768. ISBN 978-80-7204-694-2.
STÝBLOVÁ, Marie – KUČKOVÁ, Štěpánka – GRYGAR, Tomáš Matys. Identification of natural organic dyes by mass spectrometry. In: MaSC 2011 Meeteing, Boston, USA. Cambridge, MA USA: Harvard Art Museums, 2011, s. 16-16. ISBN 0-000-00000-0.
TEODORIDIS, Vasilis – MAZOUCH, Petr – SPICER, Robert A.. Refining CLAMP — Investigations towards improving the Climate Leaf Analysis Multivariate Program. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2011, 299(2011), 39-48. ISSN 0031-0182. DOI 10.1016/j.palaeo.2010.10.031.
TEODORIDIS, Vasilis – KOVAR-EDER, Johanna – MAZOUCH, Petr. The IPR-vegetation analysis applied to modern vegetation in SE China and Japan. Palaios, 2011, 2011/9-10(26), 623-638. ISSN 0883-1351. DOI 10.2110/palo.2010.p10-149r.
TEODORIDIS, Vasilis – KOVAR-EDER, Johanna – MAREK, Petr. The Integrated Plant Record vegetation analysis – a new on-line application.. Sborník Národního muzea v Praze. Acta Musei nationalis Pragae, 2011, 2011(37/3-4), 159-165. ISSN 0036-5335.
VANČATOVÁ, Marina – VANČATA, Václav. Research report: Introduction of a group of hamadryas baboons from Zoo to island. St. Petersburg, Russia: a case study of individual changes in behaviour and locomotion. Anthropologie. International Journal of the Science of Man, 2011, 49(1), 89-94. ISSN 0323-1119.
VANĚK, Daniel – SASKOVÁ, Lenka – ŠILEROVÁ, Marcela. Population data for 8 Y-chromosomal STRs (not included in Y-filer TM kit) in a population sample of Czech Republic. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 2011, 3(1), 279-280. ISSN 1875-1768.
VANĚK, Daniel – ŠILEROVÁ, Marcela – URBANOVÁ, Vladislava. Allele frequencies of the new European Standard Set (ESS) loci in the population of Czech Republic. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 2011, 3(1), 395-396. ISSN 1875-1768. DOI 10.1016/j.fsigss.2011.09.059.

2010

ANDRESKA, Jan. Velké šelmy jako problém environmetální výchovy (3) – rys. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2010, 19(4), 158-164. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan. Losos labský v historických záznamech a v současnosti I.. Živa, 2010, 58 (LVIII)(4), 178-182. ISSN 0044-4812.
ANDRESKA, Jan. Horská smrčina centrální Šumavy. Příručka k projektu Alma Mater Studiorum.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2010. neuveden. 48 s. ISBN 978-80-7290-457-0.
ANDRESKA, Jan. Velké šelmy jako problém environmetální výchovy (1) – medvěd. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2010, 19(2), 54-59. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan. Medvěd hnědý (Ursus arctos), jeho vymizení a návrat do naší přírody. Prameny a studie (Prameny a studie Zemědělského muzea ÚVTI v Praze.), 2010, Neuveden(44), 28-49. ISSN 0862-8483.
ANDRESKA, Jan. Losos labský v historických záznamech a v současnosti II.. Živa, 2010, 58 (LVIII)(6), 276-279. ISSN 0044-4812.
ANDRESKA, Jan. Národní park Schiermonnikoog. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2010, 19(5), 213-218. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan. Velké šelmy jako problém environmetální výchovy (2) – vlk. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2010, 19(3), 106-112. ISSN 1210-3349.
ANDRESKA, Jan – NOVOTNÝ, Petr. Krajina na soutoku Moravy a Dyje jako didaktický prostor. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2010, 19(1), 2-6. ISSN 1210-3349.
EHLER, Edvard – MARVÁN, Richard – VANĚK, Daniel. Evaluation of 14 Y-chromosomal short tandem repeat haplotype with focus on DYS449, DYS456, and DYS458: Czech population sample. Croatian Medical Journal, 2010, 51(1), 54-60. ISSN 0353-9504. DOI 10.3325/cmj.2010.51.54.
EHLER, Edvard – MARVAN, Richard – VANĚK, Daniel. Evaluation of 14 Y-chromosomal short tandem repeat haplotype with focus on DYS449, DYS456, and DYS458: Czech population sample. CROATIAN MEDICAL JOURNAL, 2010, 51(1), 54-50. ISSN 0353-9504.
HANCOCK, Angela – WITONSKY, David – EHLER, Edvard. Adaptations to Diet, Subsistence and Ecoregion are Due to Subtle Shifts in Allele Frequency. Proceedings of the national academy of sciences of the united states of america, 2010, 107(11.05.2010), 8924-8930. ISSN 0027-8424.
HANCOCK, Angela M. – WITONSKY, David B. – EHLER, Edvard. Human adaptations to diet, subsistence and ecoregion are due to subtle shifts in allele frequency. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010, 107(2), 8924-8930. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.0914625107.
HANEL, Lubomír – PAVLUKOVÁ, Jana. Nově zjištěné druhy vážek (Odonata) pro Podblanicko. In: Vážky 2010. Sborník referátů XIII.celostátního semináře odonatologů v Podyjí. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim, 02/09 základní organizae, 2010, s. 7-13. ISBN 978-80-86327-90-7.
HANEL, Lubomír. Mlži v Blanici. Louňovický zpravodaj, 2010, 4(2), 11-12. ISSN 0000-0000.
HANEL, Lubomír – LUSK, Stanislav. Ichtyofauna střední části vlašimské Blanice. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 2010, 49(podzim), 43-61. ISSN 0487-5648.
HANEL, Lubomír. Obojživelníci na Býkovických rybnících. Louňovický zpravodaj, 2010, 4(15), 5-5. ISSN 0000-0000.
HANEL, Lubomír. Poznámka ke kanibalismu imag vážek. In: Vážky 2010. Sborník referátů XIII.celostátního semináře odonatologů v Podyjí. 1 vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim, 02/09 základní organizae, 2010, s. 140-146. ISBN 978-80-86327-90-7.
HROUDA, Lubomír. Klíč k určení čeledí jednoděložných rosltin. In: ŠTĚPÁNKOVÁ, Jitka. Květena České republiky 8. 1 vyd. Praha: Academia, 2010, neuveden, s. 270-273. ISBN 978-80-200-1824-3.
HROUDA, Lubomír. Alismataceae Vent – žabníkovité. In: ŠTĚPÁNKOVÁ, Jitka. Květena České republiky 8. 1 vyd. Praha: Academia, 2010, neuvedeno, s. 296-307. ISBN 978-80-200-1824-3.
JANČAŘÍK, Antonín – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – KOSTELECKÁ, Yvona. The phenomenon of home education in post-communist countries of Central Europe. přednáška nebo poster. Praha, 2010.
JANČAŘÍK, Antonín – JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Wiki Tools in the Preparation and Support of e-Learning Courses. The Electronic Journal of e-Learning, 2010, 8(2), 123-132. ISSN 1479-4403.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání. 1 vyd. Praha: Dr. Josef Raabe, 2010. Neuveden.. 148 s. ISBN 978-80-86307-95-4.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Vyrábění z přírodních materiálů : příručka k projektu Alma mater studiorum. 2010.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji. Metodický portál RVP, 2010, 2010(Neuveden.), ISSN 1802-4785.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – BRAVENCOVÁ, Jana. Vyučování za pomoci malých živočichů : příručka k projektu Alma Mater Studiorum. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. Alma mater studiorum. 56 s. ISBN 978-80-7290-455-6.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Ekonaratologie : příručka k projektu Alma Mater Studiorum. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. Alma mater studiorum. 56 s. ISBN 978-80-7290-456-3.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Výroba z přírodních materiálů : příručka projektu Alma mater Studiorum. 2010.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Přírodovědná inteligence, její diagnostika a podpora. Metodický portál RVP, 2010, 2011(neuveden), ISSN 1802-4785.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina – SCHOLLEOVÁ, Hana. Methodology for team member selection for the need of work in corse of daily and distance learning education. In: KVASNIČKA, Roman. Efficiency and Responsibility in education 7th International Conference : Preceedings. 1 vyd. Prague: Czech University of Life Sciences, 2010, s. 137-145. ISBN 978-80-213-2084-0. ISSN 1803-1617.
KORBELOVÁ, Vladimíra. Pedagogika. brno: Archaia Brno o. p. s., 2010. 589 s.
KOTOUČOVÁ, Hana – SOLNIČKA, Ondřej – CIBULKA, Radek. Syntéza a studium vlastností orthosubstituovaných 3-fenylisoalloxazinů. In: Chemické listy 6/2010 : 62. sjezd českých a slovenských asociací chemických společností. 1 vyd. Praha: Česká společnost chemická, 2010, s. 433-433. ISSN 1213-7103.
LUSK, Stanislav – LUSKOVÁ, Věra – HANEL, Lubomír. Alien fish species in the Czech Republic and their impact on the native. Folia Zoologica, 2010, 59(1), 57-72. ISSN 0139-7893.
MOUREK, Jan – LIŠKOVÁ, Eva. Biologické sbírky – metody sběru, preparace a uchování. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2010. Příručka k projektu Alma Mater Studiorum. 52 s. ISBN 978-80-7290-450-1.
NOVOTNÝ, Petr. Digitální fotografie ve školní praxi. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. Neuveden. 48 s. ISBN 978-80-7290-447-1.
PAVLASOVÁ, Lenka. Výuka didaktiky biologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. In: PAPÁČEK, Miroslav. Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. 1 vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2010, s. 20-24. ISBN 978-80-7394-210-6.
PAVLASOVÁ, Lenka – TARABOVÁ, Eva. Laboratorní cvičení z mikrobiologie v přípravném vzdělávání učitelů biologie. In: SANDANUSOVÁ, – DYTRTOVÁ, . Příprava učitelů v kontextu současných změn ve vzdělávání. 1 vyd. Brno: Tribun, 2010, s. 207-210. ISBN 978-80-7399-149-4.
PAVLASOVÁ, Lenka – TARABOVÁ, Eva. Praktické úlohy a projekty z mikrobiologie. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2010. Neuveden. 51 s. ISBN 978-80-7290-442-6.
PAVLASOVÁ, Lenka – SKÝBOVÁ, Jana. Konopí. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2010, 19(1), 7-11. ISSN 1210-3349.
POUCHOVÁ, Milena – PAVLASOVÁ, Lenka. K problematice hodnocení v projektové výuce. Komenský, 2010, 135(1), 26-29. ISSN 0323-0449.
SKÝBOVÁ, Jana. Ekologické hry jako environmentální výchovný prostředek ve výuce při přípravě učitelů biologie na UK PedF v Praze.. In: PAPÁČEK, Miroslav. Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010). 1 vyd. České Budějovic e: Jihočeská univerzita – Pedagogická fakulta, 2010, 1, s. 123-127. ISSN 978-80-7394-210-6. DOI Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc..
TARABOVÁ, Eva – PAVLASOVÁ, Lenka. Praktická cvičení z mikrobiologie – Proč si mýt ruce? Jak si správně mýt ruce?. Biologie – Chemie – Zeměpis, 2010, 19(3), 117-120. ISSN 1210-3349.
TEODORIDIS, Vasilis – SKÝBOVÁ, Jana. Základy geologických věd, ekologie a problematiky životního prostředí pro učitelství 1. stupně ZŠ.. 1 vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. Neuveden. 94 s. ISBN 978-80-7290-469-3.
TEODORIDIS, Vasilis. The Integrated Plant Record vegetation analysis of Early Miocene assemblages from the Most Basin (Czech Republic). Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie – Abhandlungen, 2010, 256(3), 303-316. ISSN 0077-7749. DOI 10.1127/0077-7749/2010/0055.
TEODORIDIS, Vasilis. Sborník edukačních plakátů s tematikou rasismu, xenofobie, intolerance a šikany v české společnosti. 1 vyd. Praha: Zbyněk Kočvar – Bastion, 2010. Neuveden. 40 s. ISBN 978-80-904885-0-2.