Home » Důležité termíny

Důležité termíny

1.–31. březen  online přihlašování účastníků
31. březen 24.00 hod.  deadline pro vložení abstraktu
10. dubna 12.00 hod. deadline pro úpravy abstraktů autory
konec dubna  vyrozumění účastníků o zařazení příspěvku do sekce
konec května  předběžný program konference
do 15. června  včasná platba konferenčního poplatku se slevou
do 30. června  platba konferenčního poplatku
do 30. června  přihlášení bez příspěvku
konec července  definitivní program konference
konec srpna  vydání sborníku anotací
10.–12. září 2012  termín konání konference
30. září15. října  nejzazší termín odevzdání příspěvku do sborníku
listopad 2012  vydání recenzovaného sborníku z konference