Home » Téma konference

Téma konference

Název konference: Kvalita ve vzdělávání

Tematické sekce a jejich garanti

 1. Metody měření kvality vzdělávání    (Martin Chvál)
 2. Kvalita učitele a učitelského vzdělávání    (Vladimíra Spilková)
 3. Minulost, přítomnost a budoucnost oborových didaktik  (Naďa Vondrová, Martina Šmejkalová)
 4. Učitel jako výzkumník    (Hana Kasíková)
 5. Kvalita kurikula a učení    (Dominik Dvořák)
 6. Výzkumy řízení školy a školství    (Václav Trojan)
 7. Dítě v procesu výchovy a vzdělávání    (Ida Viktorová, Isabella Pavelková)
 8. Kulturní a sociální aspekty školní edukace    (Stanislav Bendl, Eva Marádová)
 9. Kvalita vysokoškolského vzdělávání a celoživotního učení    (Jaroslava Vašutová)
 10. Proměna žáka, učitele a školy v historické perspektivě    (Jana Uhlířová)
 11. Výzkumy zaměřené na ICT ve vzdělávání v informačním věku vzdělávání (Miroslava Černochová)

Podrobnější anotace tematických sekcí (PDF)