Home » Konferenční poplatek

Konferenční poplatek

Pasivní účastníci konference bez nároku na vystoupení v sekci anebo zveřejnění posteru a účast na slavnostní shromáždění v Karolinu platí konferenční poplatek ve výši 400 Kč. Účast na rautu je možno zaplatit při prezenci. Jednorázový poplatek činí 360 Kč.

Účastníci s příspěvkem:

Výše poplatku: 1800Kč  (základní), 1400Kč (pro členy ČAPV), 1100Kč (pro prezenční studenty).

Včasná platba (early birds) – prodloužena do 15. června 2012:  1600 Kč (základní),  1200 Kč (pro členy ČAPV),  900 Kč (pro prezenční studenty).

Poplatek zahrnuje informační materiály včetně sborníku anotací, občerstvení a účast na slavnostním shromáždění a rautu v Karolinu.

Metodologický seminář: 400 Kč (platí se samostatně)

Bankovní  údaje fakulty:

Název majitele účtu: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Adresa: M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Název a adresa banky: Komerční banka, Spálená 51, 111 21 Praha 1
Číslo bankovního účtu: 85236011/0100
pro zahraniční plátce: IBAN: CZ4301000000000085236011
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX

variabilní symbol: 892912

Do informace pro příjemce platby prosím uveďte příjmení plátce!