Home » Oceněné postery

Oceněné postery

Výbor ČAPV udělil ocenění nejlepším příspěvkům prezentovaným v posterové sekci konference ČAPV 2012. Z celkového počtu 35 posterů, jež byly na konferenci prezentovány, vybrala hodnotící komise čtyři postery, které nejlépe splňovaly stanovená kriteria.

Byly oceněny následující postery:

KLÁRA KOSTKOVÁ, Klasifikace modelů interkulturní komunikační kompetence: přehledová studie
– z technických důvodů bude zveřejněno později

EVA MINAŘÍKOVÁ, Povaha profesního vidění u studentů učitelství: pilotní studie

JAKUB PIVARČ, Analýza miskoncepcí alternativní religiozity u studentů vybraných gymnázií

JITKA JAKEŠOVÁ, Motivační aspekty autoregulace učení a její diagnostika