Home » O asociaci ČAPV

O asociaci ČAPV

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesně zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu, vzájemná výměna informací mezi pracovníky pedagogického výzkumu, šíření výsledků pedagogického výzkumu a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán v širokém interdisciplinárním pojetí – jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství.

ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA).

V předvečer zahájení XX. konference ČAPV se již tradičně uskuteční pracovní večeře pro stávající členy výboru ČAPV. Tentokrát jsou navíc pozvání také bývalí předsedové ČAPV.

Podávání písemných návrhů na kandidáty do výboru ČAPV je možné ještě přímo na konferenci do pondělí 10.9., 12.00 přímo dr. M. Chválovi (vede sekci 1). Návrh musí obsahovat jméno kandidáta, jeho pracoviště, podpis kandidáta na důkaz souhlasu s kandidaturou, jméno a podpis navrhovatele. Kandidát i navrhovatel musí být členem ČAPV.