Home » Metodologický seminář

Metodologický seminář

Vážené kolegyně a kolegové,

stalo se již tradicí, že na konferencích ČAPV jsou pořádány metodologické semináře.  Zpravidla byly označovány za semináře pro doktorandy. Pro XX. konferenci ČAPV jsme se rozhodli zaměřit metodologické semináře na analýzy dat (kvantitativní i kvalitativní),  a to především s důrazem na praktickou stránku analýz.  Semináře mohou být přínosné jak doktorandům, tak i ostatním akademickým a vědeckým pracovníkům. Nejsou tedy vyhrazeny pouze pro zájemce z řad doktorandů.

Semináře budou organizovány ve dvou paralelních blocích 12. září 2012 od 9,00 do 12,30 hod. na PedF UK v Praze (místo bude upřesněno). Každý se tedy může zúčastnit pouze jednoho z nabízených seminářů. Kvalitativně zaměřený seminář povede M. Miovský (anotace), kvantitativně zaměřený seminář je věnovaný použití faktorové analýzy v pedagogickém výzkumu a povedou jej společně M. Chvál, D. Greger a H. Voňková (anotace). Kapacita kvantitativně zaměřeného semináře je omezena na 20 účastníků a důraz bude kladen na praktické analýzy s využitím software SPSS.

Přihlašování na seminář je nezávislé na přihlášce na konferenci (lze se tak zúčastnit i pouze metodologického semináře) a je zpoplatněno částkou 400 Kč. Všichni účastníci semináře získají na závěr kurzu osvědčení.

Za přípravný výbor konference Vás zvu k účasti na některém ze seminářů.

David Greger