Home » Program

Program

Podrobný program konference: Sborník anotacífinální verze.

Dodatečné změny: Aktuality a změny v programu konference

Rámcový program konference:

10. září 2012 pondělí

 

11. září 2012 úterý

 

12. září 2012 středa

 

7:30–9:00

Prezence účastníků

8:30–10:00

Posterová prezentace 9:00–10:30 Metodologický seminář I. část

9:00–10:30

Zahájení, plenární přednášky L. Moos (EERA), J. Průcha

10:15–11:00

Plenární přednáška P. Santiago (OECD) 11:00–12:30 Metodologický seminář II. část

10:45–12:15

Paralelní sekce I.

11:15–12:45

Paralelní sekce III.

13:15-14:45

Paralelní sekce II.

13:45-15:15

Paralelní sekce IV.

15:00-16:30

Plenární schůze ČAPV

15:30–17:00

Panelová diskuse ke vzdělávací politice

17:30–18:30

Slavnostní shromáždění účastníků – Karolinum

17:00-17:30

Závěr konference

18:30–22:00

Společenský večer