Home » Praktické informace

Praktické informace

Vzhledem k množství programových aktivit konference a s ohledem na dobrou dopravní dostupnost Prahy je zahájení konference plánováno na pondělí 10. 9. 2012 již od 9.00 hod., prezence začíná od 7.30 hod.

Konferenční prostory

  • Konferenční jednání bude probíhat výhradně v hlavní budově Pedagogická fakulty UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1.
  • Plenární zasedání, členská schůze ČAPV, panel a závěr konference se budou konat v aule, přízemí budovy.
  • Postery budou instalovány ve 2. a 3.  patře na chodbě u hlavního schodiště.
  • Pro jednání tematických sekcí, sympozia a metodologického semináře jsou vyhrazeny učebny v 1. a 2. patře. Jejich umístění naleznete konkrétně v programu u každé aktivity zvlášť.
  • Slavnostní zasedání se koná ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1
  • Společenský večer se koná také v Karolinu, přízemí, vchod pod schody z auly vlevo.

Občerstvení

  •  Občerstvení bude účastníkům k dispozici o přestávkách mezi jednáním, včetně přestávky na oběd v suterénu budovy (vedle Velkého sálu). Po oba dny jsou krátké přestávky vyhrazeny na kávu, polední přestávka na lehký oběd formou bufetu.

Internetové připojení

Dopravní informace

Ubytování